"ฟีด-ฟาร์ม-ฟู้ด"แลนด์มาร์คเกษตรอีสาน

โดย - กวินทรา  ใจซื่อ

          การทำธุรกิจเกษตรครบวงจรของวิศวกรหนุ่ม ประเสริฐ โพธิ์ไพฑูรย์ ผู้จัดการบริษัท โชคประเสริฐ อาหารสัตว์ จำกัด ชาว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ แบ่งโซนทำโรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มโคนม และพื้นที่การเกษตร ดำเนินการภายใต้แนวคิด “ฟีด-ฟาร์ม-ฟู้ด” ต่อยอดเตรียมพร้อมเปิดตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีเป้าหมายการเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.ขอนแก่นและภาคอีสาน

          ครอบครัว “โพธิ์ไพฑูรย์” เริ่มต้นธุรกิจจากโรงงานผลิตมันเส้นขายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ทำให้ประเสริฐมีโอกาสได้พบปะกับลูกค้าในกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมทั่วภาคอีสานและภาคต่างๆ ระหว่างที่ทำงานประจำเป็นวิศวกรบริษัทแห่งหนึ่ง พร้อมกับเริ่มสนใจตลาดอาหารสัตว์ จึงได้สำรวจและพบว่าในภาคอีสานยังไม่มีโรงงานอาหารสัตว์ครบวงจรที่สามารถมาศึกษาดูงานได้ จึงมีแนวคิดแบ่งพื้นที่กว่า 100 ไร่ ทำธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจรขึ้น 

 

"ฟีด-ฟาร์ม-ฟู้ด"แลนด์มาร์คเกษตรอีสาน

 

          ปี 2555 “ฟีด-ฟาร์ม-ฟู้ด” อันเป็นแนวคิดของเขาจึงเริ่มขึ้นจากการเลี้ยงโคนม การทำโรงงานอาหารสัตว์ ที่มีเป้าหมายช่วยแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ขณะเดียวกันเกษตรกรที่ประสบปัญหา รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจ ก็สามารถไปเข้าศึกษา เรียนรู้ได้จากโรงงานอาหารสัตว์แห่งนี้ ที่ปัจจุบันมีกำลังการผลิตกว่า 3,000 ตันต่อเดือน ส่งขายกระจายทั่วภาคอีสาน 2,000 ตัน ส่วนอีกกว่า 1,000 ตัน ใช้เลี้ยงโคนมในฟาร์มของตัวเอง

          ประเสริฐ บอกว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในบ้านเรามีต้นทุนเรื่องอาหารสูงถึงร้อยละ 57 ขอนแก่นไม่มีโรงงานอาหารสัตว์ ผู้เลี้ยงจึงต้องแบกรับภาระต้นทุนสูง เมื่อคำนวณแล้วพบว่าการเปิดโรงงานอาหารสัตว์ในพื้นที่จะช่วยลดต้นทุนของเกษตรกร ลดภาระราคาผลผลิตตกต่ำได้ เขาจึงได้เปิดธุรกิจเกษตรครบวงจร ฟีด ฟาร์ม ฟู้ด ดังกล่าว

 

"ฟีด-ฟาร์ม-ฟู้ด"แลนด์มาร์คเกษตรอีสาน

 

         "รายได้หลักจะอยู่ที่โรงงานอาหารสัตว์ เพราะเราต้องการให้เป็นพื้นที่ต้นแบบให้เกษตรกรได้มีที่เรียนรู้การใช้สูตรอาหารเลี้ยงโคนมที่เราคิดค้นขึ้น ต้องทดลองว่าวัตถุดิบที่ใช้แต่ละชนิดวัวจะกินหรือไม่ เมื่อกินแล้วจะส่งผล เพิ่มเนื้อ เพิ่มนมหรือไม่ คุณภาพผลผลิตเป็นอย่างไร ซึ่งต้องผ่านการทดสอบก่อนนำไปขายให้เกษตรกร ส่วนฟาร์มโคนมซึ่งเราเลี้ยงอยู่ 800 ตัว ตั้งใจว่าจะให้เป็นจุดเรียนรู้สำหรับเกษตรกรที่กำลังเริ่มต้น เพราะการเลี้ยงโคไม่มีสูตรตายตัว การเลี้ยงจะประสบผลสำเร็จได้ต้องผ่านการเรียนรู้ของเกษตรกรแต่ละคน ที่ต้องหาสูตรของตัวเองจนกว่าจะลงตัว โดยพื้นที่แห่งนี้จะให้ความรู้แก่เกษตรกรได้นำไปต่อยอดพัฒนาในพื้นที่ของตัวเอง”

           การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ตั้งใจเปิดพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ทำให้ประเสริฐได้รับการยอมรับจากองค์กรภาคธุรกิจ อีกตำแหน่งหน้าที่คือ เป็นหัวหน้าฝ่ายประชารัฐภาคเศรษฐกิจ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ที่เดินหน้าเตรียมสร้างความต่างและความมั่นคงให้แก่บริษัท ด้วยการพัฒนาพื้นที่ ฟีด ฟาร์ม ฟู้ด แห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คบนถนนมิตรภาพ  ถนนสายหลักของอีสาน ด้วยมุ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทางการเกษตร รองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่าน  

 

"ฟีด-ฟาร์ม-ฟู้ด"แลนด์มาร์คเกษตรอีสาน

 

          โดยภายในพื้นที่กว่า 100 ไร่นี้ จะประกอบไปด้วยโรงงานอาหารสัตว์ พื้นที่เลี้ยงโคนมกว่า 800 ตัว โดยผลผลิตน้ำนมที่ได้ส่งขายในจังหวัด เช่นเดียวกับมูลโคก็จะนำไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใส่ในแปลงผักที่แบ่งพื้นที่กว่า 7 ไร่ ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ทั้งมวลนี้ประเสริฐยอมรับว่า เขาและทีมงานได้พยายามสร้างแบรนด์ ฟีด-ฟาร์ม-ฟู้ด ให้เป็นที่รู้จักอยู่คู่กับตลาด นั่นคือการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ชมโรงผลิตอาหารสัตว์ ชมวิถีการเลี้ยงโคนม ชมการรีดโคนม ชมแปลงเกษตรผักอินทรีย์ตามฤดูกาล และพื้นที่ส่วนหนึ่งจัดเป็นสถานที่ให้เข้ากับสไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน

          การดูแลพืชผักนั้น เจ้าของ ฟีด-ฟาร์ม-ฟู้ด บอกว่า ได้ให้ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรในชุมชนมาช่วยดูแลพืชผลทางการเกษตร ที่เน้นการเพาะปลูกแบบหมุนเวียน เลือกพืชที่เหมาะกับสภาพอากาศและภูมิประเทศ ในแปลงปลูกจึงมีพืชผักหลายชนิด ทั้ง สลัด กะหล่ำม่วง มะเขือเทศ หลากสายพันธุ์ที่กำลังออกผลดกให้ผลผลิตเก็บขายได้วันละกว่า 100 กิโลกรัม

 

"ฟีด-ฟาร์ม-ฟู้ด"แลนด์มาร์คเกษตรอีสาน

 

         "เราใช้พืชผัก รวมถึงการจัดพื้นที่ด้านหน้าติดถนนมิตรภาพให้เป็นจุดพักรถ โดยเตรียมทำเป็นสวนในสไตล์อังกฤษ ให้ผู้เดินทางได้แวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ถือเป็นการสร้างแบรนด์ของบริษัทให้เป็นที่รู้จัก ส่วนการพัฒนาแปลงเกษตร ได้เกษตรกรเจ้าของสวนสลัดจันทร์ดาวที่มีชื่อเสียงของ จ.ขอนแก่น มาถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกให้เกษตรกรของเรากว่า 7 เดือน ถึงตอนนี้ผักสลัดของเราเริ่มให้ผลผลิตได้เก็บขายบ้างแล้ว”

          ในอนาคตอันใกล้ คือ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ประเสริฐเตรียมเปิดพื้นที่การเกษตรแบบครบวงจรแห่งนี้ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น พร้อมพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ จ.ขอนแก่น และแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรของภาคอีสาน ที่เกษตรกรสามารถหาข้อมูล ความรู้ ทั้งเรื่องการผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงโคนม ฯลฯ ซึ่งทางฟาร์มพร้อมจะให้ข้อมูลรายละเอียด สนใจติดต่อเขาได้ที่บ้านเลขที่ 108 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น หรือโทรศัพท์ 08-7716-9669  

 

ปลูกผักออแกนิกทั้งอำเภอ!

ประเสริฐ โพธิ์ไพฑูรย์ อายุ 44 ปี เป็นชาวจังหวัดขอนแก่น จบการศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นทำงานที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ระหว่างนี้ได้รับทุนไปศึกษาต่อปริญญาโท เอ็มบีเอ ที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น ทำงานเป็นพนักงานประจำอยู่ 17 ปี จึงตัดสินใจลาออก เพราะต้องการขยายธุรกิจทางบ้าน และเพิ่มโอกาสให้แก่งานที่สนใจ ในปี 2555 จึงลาออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัว

 

"ฟีด-ฟาร์ม-ฟู้ด"แลนด์มาร์คเกษตรอีสาน

 

จากโครงการฟีด-ฟาร์ม-ฟู้ด ที่เปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้เกษตรกร ปัจจุบันจึงเป็นผู้จัดการบริษัท โชคประเสริฐ อาหารสัตว์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนตัว พร้อมได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐอำเภอเขาสวนกวาง แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าทีมประชารัฐภาคเศรษฐกิจ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เตรียมนำยุทธศาสตร์ของอำเภอที่มีจุดเด่น 3 เรื่อง คือ พื้นที่อยู่บนที่ราบสูง ไก่ย่างเขาสวนกวาง และสวนสัตว์เขาสวนกวาง มาสร้างจุดขายให้แก่พื้นที่ โดยเฉพาะจุดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีความตั้งใจให้ทั้งอำเภอปลูกผักออแกนิก จึงเริ่มต้นลงมือทำเอง เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรที่สนใจได้ศึกษาดูงาน แล้วนำไปปรับใช้ตามความถนัด


เปิดอ่าน