คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม : ปณิธานทายาท“อ้วยอันโอสถ”

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร

             สมุนไพรไทย เป็นของคู่บ้านคู่เรือนคนไทยมาช้านาน เช่นเดียวกับ “บริษัท อ้วยอันโอสถ”ที่สืบทอดสายการทำงานมาแล้ว 2 รุ่น มาถึงรุ่นของ ชนรรค์ สมบูรณ์เวชชการ ซึ่งเป็นรุ่นที่ 3 เขาได้ใช้แนวคิดการบริหารและการทำงานแบบคนรุ่นใหม่ ยึดหลัก “สมดุล”ผสานความเก่าความใหม่ เพื่อให้เกิดความกลมกลืนระหว่างความเป็น “อ้วยอันโอสถ” แบบดั้งเดิมทีทันสมัยมากขึ้น

             ชนรรค์ สมบูรณ์เวชชการทายาทรุ่นที่ 3 บริษัท อ้วยอันโอสถ ย้อนความทรงจำครั้งวัยเด็กให้ฟังว่า พ่อแม่วางแผนให้เขามาดูแลกิจการด้านการผลิต ติดต่อกับลูกค้า และผู้ผลิตจากต่างประเทศ จึงส่งเขาไปเรียนที่สิงคโปร์ตั้งแต่อายุ 12 ปี เพื่อเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน พอจบชั้นมัธยมจากโรงเรียน St. Joseph’s Institution ก็เข้าเรียนที่คณะ Food Science and Technology ที่ The Ohio State University จากนั้นได้ทำงานที่บริษัท  Friesl and Campina Domo ที่ Delhi, New York ตำแหน่ง Process Engineer เป็นบริษัทส่งผงโปรตีนทำเป็นนมผงให้ทั่วโลก 

 

คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม : ปณิธานทายาท“อ้วยอันโอสถ”

ชนรรค์ สมบูรณ์เวชชการ

 

           “ผมมีคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจ ท่านขยันมาก เข้าออฟฟิศตั้งแต่ 6 โมงเช้าและออกเป็นคนสุดท้าย ลงไปดูทุกอย่างเองหมด ท่าน รู้ทุกด้าน ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่า การบริหารงาน บริหารคน เป็นเรื่องสำคัญที่สุด ขณะนี้ อ้วยอันโอสถอยู่ตัวแล้วเราเปลี่ยนจากการลงไปควบคุมงาน เป็นการเพิ่มศักยภาพให้พนักงาน ผมคิดว่าเราจะโตและก้าวไปได้ไกลกว่านี้ ถ้าเราเพิ่มทักษะให้พนักงาน พร้อมๆกับมอบหมายความรับผิดชอบให้มากขึ้น เพิ่มความภูมิใจให้พนักงงาน และจะทำให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอ้วยอันโอสถ”

            คำสอนของรุ่นปู่ ที่ส่งต่อมารุ่นสู่รุ่นคือ ยาสมุนไพรของอ้วยอันโอสถจะต้องเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพ มีราคาที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ ไม่เอาเปรียบลูกค้า มีการชี้แจงข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ต้องทำงานภายใต้หลัก 4 ข้อ คือ ผู้บริโภค คู่ค้า บริษัท และ พนักงาน 4 อย่างต้องเจริญไปด้วยกัน ถือเป็นจิตวิญญาณของบริษัท เป็นการสะท้อนความยั่งยืนและมั่นคงของธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ การส่งความห่วงใย การช่วยเหลือที่มีต่อพนักงาน เป็นวิถีการบริหารงานที่ไม่เพียงครองใจพนักงานเท่านั้น แต่ยังครองใจผู้บริโภคได้ทุกยุคสมัย

 

คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม : ปณิธานทายาท“อ้วยอันโอสถ”

 

            ชนรรค์ เล่าต่อไปว่า คุณพ่อปลูกฝังมาตลอดว่า ลูกๆ จะต้องเข้ามาบริหารงานที่ของครอบครัว เขาก้าวขึ้นสู่นักบริหารรุ่นที่ 3 ได้ เพราะเดินตามรอยเท้าพ่อทุกย่างก้าว คุ้นเคยกับธุรกิจของที่ครอบครัว เพราะในวัยเด็ก ปิดเทอม คุณพ่อจะให้มาช่วยปิดฝาขวดยา เข้าไปคลุกคลีกับธุรกิจและบริษัท หรือไปเที่ยวต่างประเทศ ก็จะไปดูอาหารเสริมใหม่ๆ ว่าเราจะนำอะไรมาพัฒนาได้บ้าง ขณะที่การที่เขาเลือกเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ช่วยเขาได้มากเมื่อกลับมาพัฒนาธุรกิจ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทพัฒนาขึ้น

            “ผมเริ่มเข้ามาทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและฝ่ายต่างประเทศ ดูแลด้านการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานโรงงาน คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการน้ำเข้าและส่งออกสินค้าทำได้ 2 ปี คุณพ่อก็เลื่อนตำแหน่งให้เป็น กรรมการผู้จัดการ ดูแลทุกด้านในฝ่ายของผลิต ควบคุมคุณภาพ กฎหมาย การขึ้นทะเบียนยาใหม่ๆ และการคิดค้นสูตรยา”

            ธุรกิจครอบครัวถือเป็นท้าทายของชนรรค์ เพราะอุดมคติในรุ่นพ่อก็แบบหนึ่ง มารุ่นของเขาอุดมคติและนิสัยในการทำงานอาจจะไม่เหมือนกัน แต่เขาเลือกหาจุดที่จะทำอย่างไรให้เข้ากับพนักงานได้

            การเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆ เป็นสิ่งที่ยากที่สุด แต่ด้วยประสบการณ์และความเป็นนักวิทยาศาสตร์ เขาต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า สิ่งที่เขากำลังทำคืออะไร ทำแล้วได้อะไรบ้าง

 

คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม : ปณิธานทายาท“อ้วยอันโอสถ”

 

            “การได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ ทำให้ผมเข้าใจพฤติกรรมของผู้ร่วมงานที่ไม่ชอบการสั่ง แต่ต้องการคนแนะนำ สำคัญที่สุดคือ การทำให้ดู และพิสูจน์ว่า เราทำเพื่อให้เขาทำงานง่ายขึ้น นั่นละคือหัวใจสำคัญที่นำกลับมาใช้ในการทำงานที่บริษัท อ้วยอันโอสถ ผมเข้าไปรับฟังปัญหา ไปช่วยแก้ปัญหาหน้างาน แสดงความห่วงใยพนักงาน ทำงานกับทุกคนได้ เป็นการลดช่องว่างของทุกแผนก การสื่อสารก็จะดีขึ้น งานของบริษัทก็จะไปได้ดีตามไปด้วย”

             ปัจจุบัน บริษัทอ้วยอันโอสถ นำเทคโนโลยีการผลิตมาใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อทดแทนแรงงานคนด้วยเครื่องจักรการ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้า และเป็นการเพิ่มผลผลิต (Productivity) เป็นนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยการทดแทนแรงงานคนด้วยเครื่องจักร และการเพิ่มผลิตภาพโดยรวม เช่น การนำเครื่องปิดฝายาอมสมุนไพร มาใช้แก้ปัญหาการผลิตไม่ทัน ลดการใช้แรงงานคนกว่า 75% ในเวลาอันใกล้บริษัทกำหนดให้นำเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพิ่มเติมอีก เช่น เครื่องบรรจุแคปซูลจากประเทศอิตาลี ซึ่งสามารถบรรจุแคปซูลได้ 40,000 แคปซูลต่อชั่วโมง เครื่องบรรจุยาน้ำแก้ไอ ที่บรรจุและปิดฝาขวดยาน้ำได้ 3,000 ขวดต่อชั่วโมง เป็นต้น

 

คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม : ปณิธานทายาท“อ้วยอันโอสถ”

 

            ชนรรค์ บอกอีกว่า บริษัทมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการบริการและการค้า เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสินค้า และมาตรฐานการผลิตของบริษัทให้กับลูกค้าอย่างชัดเจน บริษัทจะมีการปรับปรุง เวบไซต์ www.ouayun.com ให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้น ในอนาคตภาษาที่ใช้ให้มากขึ้น จากเดิมมีภาษา ไทยและอังกฤษ ก็จะเพิ่มภาษาจีน หรือภาษาในกลุ่มประเทศ AEC เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าในต่างประเทศ บริษัทยังมีแผนการที่จะวิจัยและพัฒนา Interactive Traditional Clinic ให้กับลูกค้าบน เวบไซต์ซึ่งลูกค้าจะสามารถบอก เพศ อายุ อาการหรือ โรคที่เป็นหรืออยากจะรักษาและบรรเทาเพื่อให้โปรแกรมแนะนำยาสมุนไพรให้โดยอัตโนมัติ

            อนาคต บริษัท อ้วยอันโอสถ จะขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า โดยจะสร้างโรงงานแห่งใหม่ บนพื้นที่ 7 ไร่ ภายในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร งบประมาณ 200 ล้านบาท คาดจะแล้วเสร็จปี 2563 เนื่องจากโรงงานปัจจุบันเต็มกำลังการผลิต และเพื่อรองรับการขยายตัวเข้าสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยโรงงานแห่งใหม่นี้ จะเป็นโรงงานผลิตสมุนไพรโดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีทันสมัย เป็นโรงงานสมุนไพรครบวงจร (State of The Art Herbal Manufacturing Facility) จะมียาทุกหมวด ทั้งยาแคปซูล ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาน้ำ ยาผง สารสกัดสมุนไพร โดยเทคโนโลยีจะเริ่มต้นตั้งแต่การรับวัตถุดิบ จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์

           ชนรรค์ กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ท้องตลาดทุกปี ปีละ 2-5 ตัว ซึ่งปฏิบัติมาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา โดยหลักการและแนวคิดของสินค้าใหม่ ที่รูปแบบยาต้องไม่ซ้ำกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาด บรรจุภัณฑ์ต้องทันสมัย สะดวกสบาย ไม่ออกผลิตภัณฑ์ตามกระแส แต่เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน บริษัทจะปรับปรุงเวบไซต์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เพิ่มภาษาที่ใช้ จาก ไทยและอังกฤษ เป็นไทย อังกฤษและจีน หรือภาษาในกลุ่มประเทศ AEC เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าในต่างประเทศ ทั้งยังมีแผนวิจัยและพัฒนา Interactive Traditional Clinic ให้กับลูกค้าบนเวบไซต์ซึ่งลูกค้าจะบอก เพศ อายุ อาการหรือโรคที่เป็น หรือรักษาและบรรเทาเพื่อให้โปรแกรมแนะนำยาสมุนไพรให้โดยอัตโนมัติ

 

คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม : ปณิธานทายาท“อ้วยอันโอสถ”

 

 สำหรับอ้วยอันโอสถ ที่กำลังทำอยู่ขณะนี้คือ การทำแบรนดิ้ง พัฒนาหีบห่อให้พกพาง่าย ซึ่งชนรรค์ อยากลบภาพที่คนมักคิดว่า สมุนไพรต้องขม เก่า โบราณ แต่เขาอยากทำให้สมุนไพรใช้ได้กับทุกเพศ ทุกวัย อยากให้คนหันกลับคืนสู่ธรรมชาติ อยากปรับทัศนคติว่า “กินยาสมุนไพรแล้วไม่เชย”

            จุดแข็งที่ทำให้ อ้วยอันโอสถ คงอยู่อย่างมั่นคงได้ เพราะความมุ่งมั่นที่จะทำให้สมุนไพรที่ผลิตได้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ ภายใต้ปณิธานหลักของบริษัทคือ “คุณภาพ  ปลอดภัย ใส่ใจสังคม”

            ปัจจุบัน บริษัท อ้วยอันโอสถ ได้รับมาตรฐาน GMP PIC/S เป็นผู้ผลิตยาสมุนไพรรายที่สองในประเทศไทย ในปี 2558 GMP PIC/S เป็นมาตรฐานการผลิตยา โดยนำเอาข้อกำหนดอนุสัญญาระหว่างประเทศ ด้านการตรวจประเมินยาแห่งสหภาพยุโรป (PIC/S Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 

           ชนรรค์ สมบูรณ์เวชชการ ส่งท้ายด้วยว่า แม้เขาจะอายุแค่ 32 ปี แต่เขาไม่ได้คิดว่า ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว แต่กลับมองว่า อายุไม่ใช่ตัวชี้วัดความสำเร็จ ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ ถ้าเราตั้งใจและมีความพยายาม 


เปิดอ่าน

5 อันดับ คมคิดธุรกิจนิวเจนฮิต