พิธีไหว้ครูบูรพาจารย์เขาอ้อ วัดพระอาจารย์ขลัง

คอลัมน์... ตามรอย...ตำนานแผ่นดิน โดย... เอก อัคคี (facebook.com/ake.akeakkee)

 

 

          วัดเขาอ้อ หรือแต่เดิมเป็นสำนักเขาอ้อ ซึ่งเป็นสำนักทิศาปาโมกข์แบบเดียวกันกับในประเทศอินเดีย สำนักเขาอ้อก่อตั้งขึ้นก่อนปี พ.ศ.๘๐๐ ผู้ก่อตั้งคือพรหมณาจารย์หรือพราหมณ์ผู้ทรงเวทที่เดินทางมาจากประเทศอินเดีย เป็นยุคที่นามเรียก “ดราวิเลียนยาตรา” คือยุคสมัยที่ศาสนาพราหมณ์เริ่มเคลื่อนไหวออกจากประเทศอินเดียเพื่อจะขยายฐานศรัทธาของศาสนาพราหมณ์ อันเป็นผลเนื่องจากศาสนาพุทธที่กำลังมาแรงในประเทศอินเดีย ทำให้ศาสนสถานของพราหมณ์หลายแห่งต้องกลายมาเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธ เช่นวัดต่างๆ ในเขตเมืองนครศรีธรรมราช

 

 

          ศาสนาพุทธได้เริ่มมาตั้งมั่นในเมืองนครศรีธรรมราชราวปี พ.ศ. ๘๐๐ ตามหลักฐานระบุว่าศาสนาพราหมณ์เดินทางมาก่อน ก็แสดงว่าสำนักเขาอ้อย่อมที่จะมีการก่อตั้งขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๘๐๐ อย่างแน่นอนเพราะสำนักนักเขาอ้อ พราหมณ์เป็นผู้ก่อตั้ง

 

 

พิธีไหว้ครูบูรพาจารย์เขาอ้อ วัดพระอาจารย์ขลัง


          มีบันทึกชื่อสำนักเขาอ้อในหนังสือโบราณเล่มหนึ่งที่อยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยพาราณสีในประเทศอินเดีย ค้นพบโดย “เวทย์ วรวิทย์” อดีตมหาเปรียญผู้ผ่านการศึกษาเกี่ยวกับประวัติพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง ในบันทึกมีใจความว่าแต่เดิมสำนักเขาอ้อเป็นสำนักทิศาปาโมกข์ คือเป็นที่บำเพ็ญพรตของพราหมณ์ผู้ทรงวิทยาคุณทำหน้าที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่เชื้อพระวงศ์ หรือวรรณะกษัตริย์ และลูกหลานผู้นำ เพราะพราหมณ์เป็นชนชั้นรักสงบมีธาตุแห่งความประนีประนอมสูง มีความคิดกว้างไกล เป็นชนชั้นนักการศึกษาชนชั้นแรกของโลก


          โดยนอกจากจะมีวิชาเกี่ยวกับการปกครองตามตำราธรรมศาสตร์แล้ว ยังมีเรื่องพิธีกรรม ฤกษ์ยาม การจัดทัพตามตำราพิชัยสงครามตลอดไปถึงไสยเวท และการแพทย์แผนโบราณที่ใช้พืชสมุนไพรเป็นตัวยา ซึ่งการสืบทอดวิชาในสำนักเขาอ้อได้ดำเนินมาจนกระทั่งถึงพราหมณ์ฤาษีรุ่นสุดท้าย ท่านได้เล็งเห็นถึงสถานการณ์ว่าไม่สามารถที่จะต้านกระแสศรัทธาของศาสนาพุทธได้แน่แล้วจึงคิดหลอมรวมสำนักเขาอ้อเข้ากับศาสนาพุทธและกลัวว่าจะไม่มีผู้ใดรับสืบทอดวิชาอาคมที่เข้มขลัง และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

 

พิธีไหว้ครูบูรพาจารย์เขาอ้อ วัดพระอาจารย์ขลัง          เพราะท่านทราบดีว่า บรรดาพราหมณ์ นักพรตฤาษีบูรพาจารย์ผู้บรรลุพระเวทมากมายได้ฝังร่างไว้ในถ้ำแห่งนี้มายาวนาน จะถูกปล่อยให้รกร้างไปได้อย่างไร ประกอบกับขณะนั้นอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาได้แผ่เข้ามาถึงตัวจังหวัดพัทลุงแล้ว จึงได้ตัดสินใจนิมนต์พระรูปหนึ่งมาจากวัดน้ำเลี้ยว “วัดน้ำเลี้ยว ปัจจุบันเป็นวัดร้างหมดสภาพความเป็นวัดแล้ว” มีนามว่า “พระอาจารย์ทอง” ให้มาอยู่ในถ้ำแทนและมอบคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของบูรพาจารย์พราหมณ์นักพรตฤาษีพร้อมถ่ายทอดวิชาให้และมอบสำนักให้กลายเป็นที่พักสงฆ์ จึงกลายมาเป็น “วัดเขาอ้อ” ตราบจนทุกวันนี้


          แม้ว่าสำนักเขาอ้อจะกลายมาเป็นสำนักสงฆ์แล้วแต่ก็ยังคงสืบทอดหน้าที่เป็นสำนักเผยแพร่ความรู้ด้านไสยศาสตร์ไสยเวทผสมผสานกับบทสวดพระคาถาต่างๆ ตามพระสูตรในพุทธศาสนา จนกลายเป็นสุดยอดสรรพวิชาไสยเวทที่ไม่เหมือนสำนักไหนและไม่มีใครสามารถเลียนแบบได้ ให้แก่ผู้คนต่อมาอีกหลายร้อยปี

 

 

 

พิธีไหว้ครูบูรพาจารย์เขาอ้อ วัดพระอาจารย์ขลัง

 


          โดยมีเจ้าอาวาสผู้เรืองเวทที่ได้สืบทอดสรรพวิชามาจากพราหมณ์ฤาษีพระอาจารย์ทอง, สมเด็จเจ้าจอมทอง, พระอาจารย์ไชยทอง, พระอาจารย์พรหมทอง, พระอาจารย์ทองในถ้ำ, พระอาจารย์ทองหน้าถ้ำ, พระอาจารย์ทองหูยาน, พระอาจารย์ทองเฒ่า, พระอาจารย์ปาล ซึ่งถือว่าเป็น คณะปรมาจารย์ของสำนักเขาอ้อ


          ซึ่งจะมีการประกอบพิธีกรรมอันมีลักษณะเฉพาะของสำนักนี้คือ การไหว้ครูบูรพาจารย์ที่บรรจุอัฐิของทุกรูปไว้ในสถูปเจดีย์หน้าถ้ำฉัททันต์บรรพต เมื่อเช้าวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมกับมีพิธีกรรมทางไสยศาสตร์คือ พิธีแช่ว่านรางยาและพิธีกินเหนียวกินมัน ด้วยซึ่งมีบรรดาลูกศิษย์เดินทางมาร่วมงานจากทั่วทุกสารทิศกว่าหลายพันคน แต่มีผู้สามารถลงรางแช่ว่านได้เพียง 8 คนและเข้าพิธีกินเหนียวกินมันได้เพียง 400 คนเท่านั้น

 


          ที่สำคัญไปกว่านั้น ในปีนี้ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า ศิลปินเพลงชื่อดังของภาคใต้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศและแฟนเพลงมากมายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นศิษย์สำนักเขาอ้ออีกคนหนึ่งที่ผ่านการรับรองรับขันพานครูจากฆราวาสอาวุโสสูงสุดของสำนักนี้คือ ท่านอาจารย์เปลี่ยน หัทยานนท์ ศิษย์เอกของพระอาจารย์ปาล ปาลธัมโม หนึ่งในปรมาจารย์ของสำนัก ได้นำชาวคณะวงดนตรีมาลีฮวนน่า มาเปิดการแสดงคอนเสิร์ตบูชาครูและไหว้ครูบูรณพาจารย์ท่ามกลางแฟนเพลงชาวพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมารับชมการแสดงมากกว่าสามพันคน


          โดยมีการขับร้องบทเพลงใหม่ล่าสุดของวง คือเพลง พุทธาคมเขาอ้อ ที่เขียนคำร้อง/ทำนองโดยผม – เอก อัคคี ซึ่งเป็นศิษย์อีกคนหนึ่งของท่านอาจารย์เปลี่ยน หัทยานนท์

          ซึ่งหลังการแสดงจบสิ้นลง อ.ไข่ มาลีฮวนน่า ยังได้ลงมาจากเวทีเพื่อกราบเท้าครู คือ ท่านอาจารเปลี่ยน หัทยานนท์ ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงสุดในฐานะพ่อแม่ครูอาจารย์ของเขาอีกด้วยท่ามกลางสายตาของแฟนเพลงที่เฝ้ามองอย่างชื่นชมในความกตัญญูของศิลปินคนโปรด


          เนื้อเพลง –พุทธาคมเขาอ้อ
          เล่าขานกันมาพันปี
          จากพราหมณ์ ฤาษี ถึงอริยสงฆ์
          วิชาพุทธาอาคม
          สั่งสมกันมายาวนาน
          *สืบสานตำนานเขาอ้อ
          สืบสานตำนานเขาอ้อ
          สืบสานตำนานเขาอ้อ
          ตำนานของคนสู้คน
          บุญกรรมความดีต้องสร้าง
          อย่าวางคุณงามสั่งสม
          เกิดมาเป็นลูกผู้ชายเต็มคน
          คำครูสอนตนจงจำใส่ใจ
          (โอม...พุทธกัน นะกันพุทธ)
          ดนตรี.....
          (โอม...พุทธกัน นะกันพุทธ)
          ดนตรี.....
          (โอม...พุทธกัน นะกันพุทธ)
          ปลุกจิตวิญญานนักสู้
          ต้องเรียนรู้ฝึกฝน
          เป็นลูกผู้ชายอดทน
          กินเหนียวเคี้ยวว่านแช่ยา
          สืบสานตำนานเขาอ้อ
          สืบสานตำนานเขาอ้อ
          สืบสานตำนานเขาอ้อ
          ** เปลี่ยนชีวิตของตน
          สั่งสมคุณงามความดี
          บารมีของครูที่มี
          ช่วยคนให้พ้นทุกข์ภัย
          บารมีครูเปลี่ยนช่วยที
          ช่วยคนให้พ้นภัยพาล
          ช่วยคนให้พ้นภัยพาล
          (*)(**)

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่