royal coronation
วันที่ 23 สิงหาคม 2562
ความรู้

29 ศิลปินแห่งชาติเสริมศิลป์ให้เด็กกรุง

วันที่ 30 มกราคม 2562 - 18:35 น.
ศิลปินแห่งชาติสัญจร,โรงละครสนามเสือป่า,ศิลป์ กวี คีตา,อัครศิลปิน,วิศิษฏศิลปิน,ดุริยางค์ราตรี
Shares :
เปิดอ่าน 737 ครั้ง

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ครั้งแรกในกรุงเทพฯ

          เมื่อเวลา 14.27 น. วันที่ 30 มกราคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ณ โรงละครสนามเสือป่า อาคาร 601 สำนักพระราชวัง เขตดุสิต โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม, นายกฤษศญพงศ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ และคณะกรรมการจัดงาน พร้อมด้วย รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เฝ้ารับเสด็จ

          เมื่อเสด็จเข้าโรงละครสนามเสือป่า อาคาร 601 สำนักพระราชวัง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับพระราชอาสน์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเข้าเฝ้าฯ ทูลฯ ถวายสูจิบัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกราบบังคมทูลรายงานจากนั้นเสด็จฯไปทอดพระเนตรวีดิทัศน์ “ศิลปินแห่งชาติสัญจรสอนศิลป์” และทอดพระเนตรการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ศิลป์ กวี คีตา” โดยศิลปินแห่งชาติสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ 3 สาขา พร้อมกัน “ศิลป์” สร้างสรรค์งานศิลป์โดยศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ , “กวี” ขับขานบทกวีโดยศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ และ “คีตา” ขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ต่อจากนั้นเสด็จฯไปยังอาคารรับรอง 606 ทรงตัดแถบแพรเปิดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร และ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ “อัครศิลปิน” และ “วิศิษฏศิลปิน” และผลงานศิลปินแห่งชาติ การนี้ ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ “ดุริยางค์ราตรี” เทคนิคสีอะคริลิค

          จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปยังสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 605 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า         

          การนี้ เสด็จขึ้นชั้น 5 ทอดพระเนตร ฐานศิลปะนาฏศิลป์ และ ฐานศิลปะการแสดงเทคนิคการแต่งเพลง ขับร้องเพลงลูกทุ่ง ดนตรีไทยสากล เสร็จแล้วเสด็จลงชั้น 3 ทอดพระเนตร ฐานศิลปะเทคนิคสร้างสรรค์สื่อผสม ฐานศิลปะเทคนิคจิตรกรรม ฐานศิลปะสถาปัตยกรรม ฐานศิลปะการสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ ฐานเทคนิคศิลปะผ่านเลนส์


          ต่อจากนั้น เสด็จลงชั้น 2 ทอดพระเนตรฐานครูศิลปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ ฐานศิลปะเทคนิคภาพพิมพ์ จากนั้นเสด็จลงชั้น 1 ทอดพระเนตรฐานศิลปะเทคนิคประติมากรรม และ เสด็จฯ กลับ 


          สำหรับศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ปี 2562  รวม 29 คน สาขาทัศนศิลป์ ประกอบด้วย นายกมล ทัศนาญชลี,นางสาววนิดา พึ่งสุนทร, ศ.เดชา วราชุน, ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, นายวรนันท์ ชัชวาลทิพากร ,นายธงชัย รักปทุม, ศ.วิโชค มุกดามณี, นายปัญญา วิจินธนสาร, ศ.วิชัย สิทธิรัตน์, นายเดโช บูรณบรรพต, นายศราวุธ ดวงจำปา  


          สาขาวรรณศิลป์  ประกอบด้วย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์,นายสถาพร ศรีสัจจัง, นางชมัยภร บางคมบาง, นายไพวรินทร์ ขาวงาม, นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ, รศ.ธัญญา สังขพันธานนท์ สาขาศิลปะการแสดง ประกอบด้วย นายประยงค์ ชื่นเย็น, นางรัจนา พวงประยงค์, นายนคร ถนอมทรัพย์ และนายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี  นอกจากนี้ ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ร่วมโครงการในครั้งนี้ 


       
         นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น "อัครศิลปิน" และเพื่อให้ประชาชนได้เจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน ในการอนุรักษ์  สืบสาน มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ การจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงวัฒนธรรม และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูน ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ ด้านศิลปะให้แก่คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ของสถาบันแห่งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 ม.ค. 2562 โดยศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ จำนวน 29 คน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว 


          นายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี 2557 ที่ประจำฐานศิลปะเทคนิคภาพพิมพ์ เผยว่า สำหรับฐานเทคนิคภาพพิมพ์ ได้นำเอาเทคนิควิธีการ มาทำลงในซอฟท์บอร์ด ซึ่งเป็นวัสดุที่ดีในเวลาจำกัด จากปกติแล้วจะทำลงบนไม้อัด ซึ่งเด็กๆที่มาเรียนไม่ได้มีทักษะ หรือประสบการณ์มาก่อน เขาก็จะได้ลองทำจากจินตนการของเขา และไปใช้ประโยชน์ในการพิมพ์เสื้อ หรือกระเป๋า สร้างรายได้ได้อีก จากผลงานที่ไปเห็นนับว่าเด็กมีความสามารถมาก
          “การเรียนศิลปะที่ดี คือการให้เด็กได้ทดลอง ลองทำเอง ไม่บีบบังคับ ไม่เกร็ง ทำไปตามความสามารถ จะทำให้เขาสนุกกับศิลปะ ไม่เหมือนการเรียนการสอนในห้องเรียน ที่เด็กจะเครียดและรู้สึกว่าตัวเองไร้ฝีมือ เมื่อเด็กชอบก็จะเป็นการพัฒนาผลงานของเขาได้เอง” 


          นางรัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง วัย 78 ปี ซึ่งถ่ายทอดความรู้ในฐานนาฏศิลป์ มีนักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรม 70 กว่า คน  กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการฝึกสอนโขนของนักเรียนและนักศึกษาด้วยความสนใจและแย้มพระสรวลตลอดเวลา ประทับยืนโดยไม่ถือพระองค์ และตรัสขอให้สุขภาพครูแข็งแรง และสอนเด็กไทยต่อไป สร้างความปลาบปลื้มอย่างหาที่สุดไม่ได้ ทรงให้ความสำคัญส่งเสริมดนตรีและนาฏศิลป์ รวมถึงโขนละคร  รับรู้ได้ว่า ทรงไม่ทอดทิ้งศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปินใหญ่น้อยไม่ว้าเหว่ เพราะมีทูลกระหม่อมแก้วเอาใจใส่  สำหรับเยาวชนที่ร่วมโครงการจะเป็นกำลังสำคัญทดแทนและรักษาศิลปะของชาติ ขอให้มีความเพียรและตั้งมั่นในการสืบสานศิลปะของชาติ  โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรยังสร้างความสามัคคีให้กับครูศิลปะและนักเรียนอีกด้วย เพราะมาจากต่างสถาบัน

          หนึ่งในนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ นายชัชรินทร์ เกษษสันต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ จังหวัดชลบุรี เผยว่าได้ทราบข่าวจากอาจารย์ที่โรงเรียนว่าจะมีโครงการดังกล่าว จึงสมัตรมาเข้าโครงการฯ และตั้งใจมาที่ฐานศิลปะเทคนิคสร้างสรรค์สื่อผสมโดยเฉพาะ เนื่องจากเป็นความสนใจส่วนตัว ที่ชื่นชอบงานศิลปะ บวกกับชอบที่นำเอาของเหลือใช้และวัสดุธรรมชาติมาสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งก่อนหน้านี้พอจะมีความรู้พื้นฐานอยู่บ้างว่า ศิลปะสื่อผสมนั้นต้องประกอบด้วย ภาพ วัสดุ และสิ่งของต่างๆ วันนี้เมื่อได้เข้าฐานก็ได้รับความรู้และเทคนิคจากศิลปินแห่งชาติเพิ่มมากขึ้น รวมถึงแนวทางในการค้นหาแรงบันดาลใจเพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ โดยในวันนี้ตัวเองเลือกสร้างสรรค์ภาพนกยูง ซึ่งเป็นความชอบส่วนตัวความสง่างามของนกยูง สำหรับผลงานชิ้นดังกล่าวนี้ เกิดจากการวาดด้วยเทตนิคสื่อผสมระหว่างการว่ดด้วยสีโปสเตอร์ การพ่นสีสเปย์ และประดับเลื่อมให้เกิดเป็นภาพสวยงาม โครงการนี้ถือเป็นเวทีที่ได้แสดงความสามารถทั้งยังมีโอกาสได้เรียนรู้จากศิลปินแห่งชาติชื่อดัง ที่จะมาให้เทคนิกการสร้างสรรค์งานอันเป็นประโยชน์ในอนาคตสำหรับตัวเอง ซึ่งมีเป้าหมายจะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาทางด้านนี้อยู่แล้ว

Shares :
เปิดอ่าน 737 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ