royal coronation
วันที่ 19 กันยายน 2562
ความรู้

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู"

วันที่ 21 มกราคม 2562 - 18:00 น.
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์,พระราชวังแห่งชาติไต้หวัน,ศรีศิลป์ เอมเจริญ,สวัสดีปีจอหมา,มาคอยท่าปีกุนหมู,บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่,Up the River During Qingming-NPM New Media Art Exhibition
Shares :

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วงปี 2560-2561

          ** ศูนย์การค้าริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ร่วมกับ พระราชวังแห่งชาติไต้หวัน (กู้กง) จัดนิทรรศการ “Up the River During Qingming-NPM New Media Art Exhibition” นิทรรศการสื่อผสมมัลติมีเดีย คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ อาทิ การเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเมืองไคเฟิงที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำนานนับศตวรรษ รวมถึงภาพเขียนโบราณอันล้ำค้าของจีน จัดแสดงวันจันทร์-วันอาทิตย์ 10.00-22.00น.ที่ศูนย์การค้าริเวอร์ ซิตี้ เจริญกรุง 24

นิทรรศการ “สีสันศรีศิลป์”

         ** นิทรรศการ “สีสันศรีศิลป์” โดย ศรีศิลป์ เอมเจริญ จากความประทับใจในความงดงามของธรรมชาติโดยเฉพาะแสงและเงา แล้วจึงถ่ายทอดความงามที่เห็นโดยใช้เกรียงวาด เพื่อแสดงออกถึงความหนักแน่นด้วยสีสันที่สดใส วันนี้-31 มกราคม ที่หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์ใหาวิทยาลัย

นิทรรศการภาพภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู”

          ** นิทรรศการภาพภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วงปี 2560-2561 เปิดให้ชมตั้งแต่วันนี้-10 มีนาคม ชั้น 9 หอศิลป์กทม.(เว้นวันจันทร์)

การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับอุดมศึกษา

          ** บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิด “บียอนด์ บลีซซ์” ความยาวไม่เกิน2หน้ากระดาษเอ 4ที่จะนำมาผลิตเป็นภาพยนตร์สั้นความยาว 5-10 นาที ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ส่งผลงานภายในวันที่ 24 มกราคม ดูรายละเอียดได้ทาง www.facebook.com/Bkkartbiennale หรือwww.bkkartbiennale.com

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ