royal coronation
วันที่ 25 มิถุนายน 2562
ความรู้

ฟื้นฟูสวนลุมฯ หลังจบงานกาชาด

วันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 00:00 น.
เปิดซองส่องไทย,ร้องเรียนลุงแจ่ม,สวนลุมพินี,งานกาชาด
Shares :
เปิดอ่าน 124 ครั้ง

คอลัมน์เปิดซองส่องไทย : การอนุญาตให้ใช้พื้นที่สวนสาธารณะจัดงานขนาดใหญ่

 

               กรณีสื่อออนไลน์เผยแพร่ภาพสวนลุมพินี ภายหลังเสร็จสิ้นการใช้เป็นสถานที่จัดงานกาชาด และมีผู้แสดงความเห็นว่า สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะใช้สำหรับพักผ่อนและออกกำลังกาย ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่จัดงานใหญ่ อีกทั้งการจัดงานกาชาดที่ผ่านมายังไม่มีการวางแผนจัดการขยะที่เป็นระบบ ทำให้มีขยะตกค้าง

 

               นายชาตรี วัฒนเขจร รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า การพิจารณาความเหมาะสมของการอนุญาตให้ใช้พื้นที่สวนสาธารณะจัดงานขนาดใหญ่ กทม. จะพิจารณาผลกระทบต่อผู้ใช้บริการสวนสาธารณะนั้นๆ หากงานใดคาดว่ามีรถ ผู้ร่วมงาน และรูปแบบกิจกรรมที่กีดขวางหรือมีผลกระทบต่อประชาชนผู้ออกกำลังกาย จะไม่พิจารณาอนุญาต 

 

               สำหรับกรณีอนุญาตให้จัดงานกาชาดปี 2561 ได้มีเงื่อนไขการอนุญาตให้กาชาดรับดำเนินการ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชน แต่เนื่องจากมีหน่วยงานและเอกชนร่วมออกร้านกาชาด มากกว่า 200 ร้าน กองอำนวยการจัดงานกาชาด จึงมีข้อจำกัดในการควบคุม กำกับดูแลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กทม.กำหนด อย่างไรก็ตาม กองอำนวยการกาชาดจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมแก้ไขฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวคืนให้ กทม. และประชาชนโดยเร็วที่สุด

 

               ทั้งนี้สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของพื้นที่สวนลุมพินี ภายหลังการจัดงานกาชาด ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานกาชาด ประจำปี 2561 พบว่าได้มีการรื้อถอนโครงสร้างหลักออกไปแล้ว คงเหลือเศษวัสดุจากการก่อสร้างและการรื้อถอน ซึ่งคณะกรรมการรับไปติดตามหน่วยงานผู้เช่าพื้นที่ออกร้านที่ทำความเสียหายและทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย

 

               สำหรับความเสียหายของพื้นที่สนามหญ้าและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ถนน ระบบสปริงเกอร์ กองอำนวยการกาชาด จะดำเนินการซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกของสวนลุมพินีที่ได้รับความเสียหายให้ใช้การได้ดีดังเดิม และจัดหาหญ้าให้สวนลุมพินีปลูกทดแทน คาดว่าคณะกรรมการจะส่งมอบหญ้าและปลูกทดแทนได้เสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้

 

               สำหรับปัญหาการจัดการขยะ สำนักสิ่งแวดล้อม จะได้กำหนดให้ผู้จัดงานลดและคัดแยกขยะ พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนต่อไป

 

ร้องทุกข์ ร้องเรียน บอกเล่าปัญหา ที่ loongjam_komchadluek@hotmail.com หรือ

 

 

Shares :
เปิดอ่าน 124 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ