royal coronation
วันที่ 25 มิถุนายน 2562
ความรู้

ไบรท์ตันฯ เปิดหลักสูตร A Level ปูทางสู่ความเป็นเลิศวิชาการ

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 - 18:36 น.
ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพ,วาเนสซา โรบิทาล์ย,หลุยซ่า แองกัส,เมย่า,โรงเรียนนานาชาติ,สูตรการเรียนการสอนแบบ A Levels,พรพัตรา โรจนเพ็ญกุล,วิชาการ,มหาวิทยาลัย,ระดับโลก
Shares :
เปิดอ่าน 97 ครั้ง

ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพ จะเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน A Level 21 วิชา ในปี 2562 เตรียมความพร้อมให้เด็กเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

      การบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากการสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักแล้ว โรงเรียนเอกชนยังจำเป็นต้องมีผลงานที่ดี และช่วยสร้างโอกาสให้นักเรียนของตนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอีกด้วย ซึ่งพ่อแม่เข้าใจเป็นอย่างดีถึงข้อได้เปรียบในการส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติ ที่สามารถช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในฐานะปัจเจกบุคคล และยังส่งเสริมศักยภาพของเด็กสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

     

   ในประเทศไทย พ่อแม่ต่างให้ความสำคัญกับการศึกษาในโรงเรียนของลูกตนเอง ช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบความสำเร็จด้านการศึกษาและหนึ่งในปัจจัยสำคัญของความ สำเร็จคือ การเปิดตัวของโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการยกย่องหลายโรงเรียน รวมทั้งโรงเรียนนานาชาติไบร์ทตัน คอลเลจ กรุงเทพ  
      ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพ ยึดมั่นในเข็มทิศทางจริยธรรมเสมอมา มีการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะกับลักษณะเฉพาะและความต้องการด้านวิชาการของเด็ก โดยในเดือนสิงหาคม  2562 ไบร์ทตัน คอลเลจ กรุงเทพ จะเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ A Levels (Advanced Levels) ทั้งหมด 21 วิชา ในระดับ Sixth Form (Year 12) สำหรับเด็กอายุระหว่าง 16-18 ปี เพื่อเป็นการปูทางสู่การเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ
        เมื่อเร็วๆ นี้ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพ ได้จัดงานแนะนำการเรียนในระดับ Sixth Form ของโรงเรียนขึ้นที่ The Performing Arts Center โดยมีครูใหญ่ ครูผู้สอน พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายละเอียดหลักสูตร ครูใหญ่ของโรงเรียน วาเนสซา โรบิทาล์ย กล่าวด้วยความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกใช้หลักสูตร A Levels แทนหลักสูตร IB (International Baccalaureate) ว่า 


วาเนสซา โรบิทาล์ย      

     “ไบรท์ตัน คอลเลจ เลือกใช้หลักสูตร A Levels เพราะเราเชื่อว่าเป็นหลักสูตรที่ช่วยเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนมัธยมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาที่ชอบที่สุด และนั่นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดในการสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย และเราเชื่อมั่นว่าระบบนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำมากยิ่งขึ้น และไม่เป็นการบังคับให้นักเรียนต้องเรียนวิชาที่ไม่จำเป็น”
      หลุยซ่า แองกัส ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ กล่าวว่า “นักเรียนอายุ 16 ปี ควรจะทราบแล้วว่าตัวเองสนใจและชอบอะไร นักเรียนที่เรียนหลักสูตร A Levels จะสามารถเลือกวิชาที่ตนเองอยากเรียน 4 วิชา จากทั้งหมด 21 วิชาที่โรงเรียนเปิดสอน โดยต้องเรียนวิชาที่เลือก 2 ปี ทุกวิชาที่โรงเรียนเปิดสอนเกี่ยวเนื่องกับวิชาที่นักเรียนจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในอนาคต ได้แก่ วิชาศิลปะและการออกแบบ (Art & Design) ธุรกิจ (Business) คณิตศาสตร์ (Mathematics) เคมี (Chemistry) การออกแบบและเทคโนโลยี (Design & Technology) ภาษาฝรั่งเศส (French) ภาษาจีนแมนดาริน (Mandarin) และจิตวิทยา (Psychology)
      ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพ มีครูประจำที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 20 คน ที่จะสอนในหลักสูตร A Levels ทั้งยังมีห้องเรียนขนาดเล็กกว่า และมีกลุ่มนักเรียนหลากหลาย ปัจจัยนี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนในระดับ Sixth Form สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคม และแน่นอนนักเรียนจะรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจากการเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมต่างๆ ที่แตกต่างจากวัฒนธรรมตัวเอง 

       

      เมย่า นักเรียนวัย 16 ปี ซึ่งจะเริ่มเรียนในหลักสูตร A Levels ที่ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพ ในปี 2562 โดยเธอบอกกับเราด้วยอาการตื่นเต้นว่า ครูผู้สอนของโรงเรียนดีมากและมีความกระตือรือร้น แม้ว่าเมย่าจะมีเพื่อนต่างวัฒนธรรม แต่พวกเขาสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างดีทีเดียว ความผูกพันอันทรงพลังระหว่างเพื่อนเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของไบร์ตัน คอลเลจ
      ด้าน แองเจล่า ซึ่งเป็นนักเรียนอีกคนหนึ่ง อธิบายโดยพูดสั้นๆ ว่า “ดิฉันชอบที่นี่มากค่ะ มันเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่” นักเรียนของไบร์ทตัน คอลเลจ กรุงเทพ มีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นและยังใกล้ชิดกับครูผู้สอน ซึ่งปฏิบัติต่อนักเรียนทุกคนแบบปัจเจกบุคคล
      “สิ่งที่ดีที่สุด คือ เรามีอิสระที่จะทำในสิ่งที่เราชอบและรักอย่างแท้จริง” จาจา นักเรียนวัย 16 ปีกล่าวเพิ่มเติม สิ่งที่เธอพูดนั้นเป็นเรื่องจริง เด็กที่ทำคะแนนได้ดีและเก่งในบางวิชาจะชื่นชอบหลักสูตร A Levels เพราะทำให้พวกเขาสามารถเรียนวิชาที่สนใจในเชิงลึกและมีเวลาเตรียมตัวศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร A Levels 3 วิชา จะได้รับการรับรอง Extended Project Qualification (EPQ) ซึ่งเป็นเสมือนใบเบิกทางที่มหาวิทยาลัยทั่วโลกยอมรับ โดยบ่งบอกว่านักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้แบบชี้นำตัวเอง (self-directed) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้แบบเชิงวิพากษ์ การเรียนรู้แบบพินิจพิเคราะห์ และการเรียนรู้แบบพึ่งพาตัวเองในมหาวิทยาลัย 


   

       นอกจากความโดดเด่นในเรื่องวิชาการแล้ว พรพัตรา โรจนเพ็ญกุล ศิษย์เก่าไบร์ทตัน คอลเลจ อังกฤษ อธิบายว่า ไบร์ทตัน คอลเลจ ยังดูแลเอาใจใส่ต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียน (pastoral care) เป็นอย่างดี และมีทีมให้คำปรึกษาที่มีความชำนาญ สามารถให้คำแนะนำด้านการเรียนแก่นักเรียนทุกชั้นเรียน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนกระทั่งถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย การดูแลเอาใจใส่นักเรียน นับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการพัฒนาให้คนมีความรับผิดชอบและสร้างแรงบันดาลใจให้ประสบความสำเร็จ 
  “ที่ปรึกษาของโรงเรียนให้คำแนะนำที่ดีกับดิฉัน เธอช่วยดิฉันตัดสินใจเลือกวิชาเรียนที่เหมาะกับทักษะและบุคลิกภาพของดิฉัน การพูดคุยระหว่างดิฉันกับที่ปรึกษาเป็นไปอย่างเปิดเผยและจริงใจ เพื่อช่วยดิฉันให้ไปถึงเป้าหมายในชีวิตที่ตั้งไว้” พรพัตรา กล่าว


     

      ไบร์ทตัน คอลเลจ กรุงเทพ ตั้งอยู่บนถนนกรุงเทพกรีฑา ในย่านกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยมากมาย ได้แก่ Performing Arts Centre ระดับโลก แผนก Design and Technology ที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ ศูนย์กีฬาอันโดดเด่น ซึ่งประกอบไปด้วย สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานการแข่งขันโอลิมปิก ลู่วิ่งขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีศูนย์ Sixth Form ซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์ ที่จะเปิดใช้ในปี 2562 ที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์และพื้นที่ใช้งานสำหรับนักเรียน 
      ไบร์ทตัน คอลเลจ อังกฤษ ได้รับรางวัลดีเด่น Independent School of the Year 2018 จาก The Sunday Times ซึ่งร้อยละ 98.5 ของนักเรียนคอร์ส A Levels ทำคะแนนได้ในระดับ A* ถึงระดับ B ซึ่งเร็วๆ นี้ จะเปิดหลักสูตร A Levels ในเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในประเทศไทยไปสู่การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

Shares :
เปิดอ่าน 97 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ