ไบรท์ตันฯ เปิดหลักสูตร A Level ปูทางสู่ความเป็นเลิศวิชาการ

ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพ จะเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน A Level 21 วิชา ในปี 2562 เตรียมความพร้อมให้เด็กเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

      การบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากการสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักแล้ว โรงเรียนเอกชนยังจำเป็นต้องมีผลงานที่ดี และช่วยสร้างโอกาสให้นักเรียนของตนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอีกด้วย ซึ่งพ่อแม่เข้าใจเป็นอย่างดีถึงข้อได้เปรียบในการส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติ ที่สามารถช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในฐานะปัจเจกบุคคล และยังส่งเสริมศักยภาพของเด็กสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

     ไบรท์ตันฯ เปิดหลักสูตร A Level ปูทางสู่ความเป็นเลิศวิชาการ

   ในประเทศไทย พ่อแม่ต่างให้ความสำคัญกับการศึกษาในโรงเรียนของลูกตนเอง ช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบความสำเร็จด้านการศึกษาและหนึ่งในปัจจัยสำคัญของความ สำเร็จคือ การเปิดตัวของโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการยกย่องหลายโรงเรียน รวมทั้งโรงเรียนนานาชาติไบร์ทตัน คอลเลจ กรุงเทพ  
      ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพ ยึดมั่นในเข็มทิศทางจริยธรรมเสมอมา มีการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะกับลักษณะเฉพาะและความต้องการด้านวิชาการของเด็ก โดยในเดือนสิงหาคม  2562 ไบร์ทตัน คอลเลจ กรุงเทพ จะเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ A Levels (Advanced Levels) ทั้งหมด 21 วิชา ในระดับ Sixth Form (Year 12) สำหรับเด็กอายุระหว่าง 16-18 ปี เพื่อเป็นการปูทางสู่การเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ
        เมื่อเร็วๆ นี้ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพ ได้จัดงานแนะนำการเรียนในระดับ Sixth Form ของโรงเรียนขึ้นที่ The Performing Arts Center โดยมีครูใหญ่ ครูผู้สอน พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายละเอียดหลักสูตร ครูใหญ่ของโรงเรียน วาเนสซา โรบิทาล์ย กล่าวด้วยความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกใช้หลักสูตร A Levels แทนหลักสูตร IB (International Baccalaureate) ว่า 

ไบรท์ตันฯ เปิดหลักสูตร A Level ปูทางสู่ความเป็นเลิศวิชาการ
วาเนสซา โรบิทาล์ย      

     “ไบรท์ตัน คอลเลจ เลือกใช้หลักสูตร A Levels เพราะเราเชื่อว่าเป็นหลักสูตรที่ช่วยเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนมัธยมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาที่ชอบที่สุด และนั่นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดในการสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย และเราเชื่อมั่นว่าระบบนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำมากยิ่งขึ้น และไม่เป็นการบังคับให้นักเรียนต้องเรียนวิชาที่ไม่จำเป็น”
      หลุยซ่า แองกัส ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ กล่าวว่า “นักเรียนอายุ 16 ปี ควรจะทราบแล้วว่าตัวเองสนใจและชอบอะไร นักเรียนที่เรียนหลักสูตร A Levels จะสามารถเลือกวิชาที่ตนเองอยากเรียน 4 วิชา จากทั้งหมด 21 วิชาที่โรงเรียนเปิดสอน โดยต้องเรียนวิชาที่เลือก 2 ปี ทุกวิชาที่โรงเรียนเปิดสอนเกี่ยวเนื่องกับวิชาที่นักเรียนจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในอนาคต ได้แก่ วิชาศิลปะและการออกแบบ (Art & Design) ธุรกิจ (Business) คณิตศาสตร์ (Mathematics) เคมี (Chemistry) การออกแบบและเทคโนโลยี (Design & Technology) ภาษาฝรั่งเศส (French) ภาษาจีนแมนดาริน (Mandarin) และจิตวิทยา (Psychology)
      ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพ มีครูประจำที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 20 คน ที่จะสอนในหลักสูตร A Levels ทั้งยังมีห้องเรียนขนาดเล็กกว่า และมีกลุ่มนักเรียนหลากหลาย ปัจจัยนี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนในระดับ Sixth Form สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคม และแน่นอนนักเรียนจะรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจากการเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมต่างๆ ที่แตกต่างจากวัฒนธรรมตัวเอง 

       ไบรท์ตันฯ เปิดหลักสูตร A Level ปูทางสู่ความเป็นเลิศวิชาการ

      เมย่า นักเรียนวัย 16 ปี ซึ่งจะเริ่มเรียนในหลักสูตร A Levels ที่ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพ ในปี 2562 โดยเธอบอกกับเราด้วยอาการตื่นเต้นว่า ครูผู้สอนของโรงเรียนดีมากและมีความกระตือรือร้น แม้ว่าเมย่าจะมีเพื่อนต่างวัฒนธรรม แต่พวกเขาสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างดีทีเดียว ความผูกพันอันทรงพลังระหว่างเพื่อนเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของไบร์ตัน คอลเลจ
      ด้าน แองเจล่า ซึ่งเป็นนักเรียนอีกคนหนึ่ง อธิบายโดยพูดสั้นๆ ว่า “ดิฉันชอบที่นี่มากค่ะ มันเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่” นักเรียนของไบร์ทตัน คอลเลจ กรุงเทพ มีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นและยังใกล้ชิดกับครูผู้สอน ซึ่งปฏิบัติต่อนักเรียนทุกคนแบบปัจเจกบุคคล
      “สิ่งที่ดีที่สุด คือ เรามีอิสระที่จะทำในสิ่งที่เราชอบและรักอย่างแท้จริง” จาจา นักเรียนวัย 16 ปีกล่าวเพิ่มเติม สิ่งที่เธอพูดนั้นเป็นเรื่องจริง เด็กที่ทำคะแนนได้ดีและเก่งในบางวิชาจะชื่นชอบหลักสูตร A Levels เพราะทำให้พวกเขาสามารถเรียนวิชาที่สนใจในเชิงลึกและมีเวลาเตรียมตัวศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร A Levels 3 วิชา จะได้รับการรับรอง Extended Project Qualification (EPQ) ซึ่งเป็นเสมือนใบเบิกทางที่มหาวิทยาลัยทั่วโลกยอมรับ โดยบ่งบอกว่านักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้แบบชี้นำตัวเอง (self-directed) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้แบบเชิงวิพากษ์ การเรียนรู้แบบพินิจพิเคราะห์ และการเรียนรู้แบบพึ่งพาตัวเองในมหาวิทยาลัย 

ไบรท์ตันฯ เปิดหลักสูตร A Level ปูทางสู่ความเป็นเลิศวิชาการ
   

       นอกจากความโดดเด่นในเรื่องวิชาการแล้ว พรพัตรา โรจนเพ็ญกุล ศิษย์เก่าไบร์ทตัน คอลเลจ อังกฤษ อธิบายว่า ไบร์ทตัน คอลเลจ ยังดูแลเอาใจใส่ต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียน (pastoral care) เป็นอย่างดี และมีทีมให้คำปรึกษาที่มีความชำนาญ สามารถให้คำแนะนำด้านการเรียนแก่นักเรียนทุกชั้นเรียน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนกระทั่งถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย การดูแลเอาใจใส่นักเรียน นับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการพัฒนาให้คนมีความรับผิดชอบและสร้างแรงบันดาลใจให้ประสบความสำเร็จ 
  “ที่ปรึกษาของโรงเรียนให้คำแนะนำที่ดีกับดิฉัน เธอช่วยดิฉันตัดสินใจเลือกวิชาเรียนที่เหมาะกับทักษะและบุคลิกภาพของดิฉัน การพูดคุยระหว่างดิฉันกับที่ปรึกษาเป็นไปอย่างเปิดเผยและจริงใจ เพื่อช่วยดิฉันให้ไปถึงเป้าหมายในชีวิตที่ตั้งไว้” พรพัตรา กล่าว

ไบรท์ตันฯ เปิดหลักสูตร A Level ปูทางสู่ความเป็นเลิศวิชาการ
     

      ไบร์ทตัน คอลเลจ กรุงเทพ ตั้งอยู่บนถนนกรุงเทพกรีฑา ในย่านกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยมากมาย ได้แก่ Performing Arts Centre ระดับโลก แผนก Design and Technology ที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ ศูนย์กีฬาอันโดดเด่น ซึ่งประกอบไปด้วย สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานการแข่งขันโอลิมปิก ลู่วิ่งขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีศูนย์ Sixth Form ซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์ ที่จะเปิดใช้ในปี 2562 ที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์และพื้นที่ใช้งานสำหรับนักเรียน 
      ไบร์ทตัน คอลเลจ อังกฤษ ได้รับรางวัลดีเด่น Independent School of the Year 2018 จาก The Sunday Times ซึ่งร้อยละ 98.5 ของนักเรียนคอร์ส A Levels ทำคะแนนได้ในระดับ A* ถึงระดับ B ซึ่งเร็วๆ นี้ จะเปิดหลักสูตร A Levels ในเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในประเทศไทยไปสู่การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่