เมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่

แสดงแนวทางการอยู่ร่วมกับพลาสติกอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

         ปัจจุบันการผลิตขยะพลาสติกจะมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ขยะพลาสติกส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดโดยการฝังกลบ เผาหรือทิ้งลงมหาสมุทร ซึ่งล้วนเป็นต้นเหตุการทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศโดยตรง โดยปัญหาปริมาณขยะพลาสติกล้นโลกนี้เป็นสภาวะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ แม้การรณรงค์ให้ลดหรือเลิกการใช้พลาสติกจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว แต่ในความเป็นจริง มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากพลาสติกมาแล้วกว่า 150 ปี จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเลิกใช้พลาสติกจึงเป็นเรื่องยาก ด้วยเหตุนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ ซีอีเอ (CEA) ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี (GC) เปิดนิทรรศการ “Yes, Plastic! Things to Rethink. เมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่” นิทรรศการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจต่อพลาสติกในแง่มุมที่หลากหลาย เพื่อแสดงแนวทางการอยู่ร่วมกับพลาสติกอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์และสร้างมูลค่าในมิติต่างๆ ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะด้านการออกแบบ ผสมผสานกับความเข้าใจด้านวัสดุโดยมีผลงานไฮไลท์ อาทิ หุ่นจำลอง “เทพีไนกี้” สูง 2.5 เมตร จากพลาสติกที่มีรายละเอียดเหมือนหินอ่อน ถนนพลาสติก และ อวัยวะเทียม ที่สร้างจากพลาสติก

เมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่

เทพีไนกี้ จากเม็ดพลาสติก 

เมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่ 

กิตติรัตน์ ปิติพานิช

         กิตติรัตน์ ปิติพานิช ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ซีอีเอ (CEA) กล่าวว่า นิทรรศการครั้งนี้แบ่งการจัดแสดงออกเป็นส่วนต่างๆ ได้แก่ ส่วนบทนำ จะสร้างประสบการณ์อันน่าเหลือเชื่อให้กับผู้ชมผ่านผลงานไฮไลท์ ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของพลาสติกและพลาสติกรีไซเคิล จากการผสมผสานงานช่างและเทคโนโลยี ออกมาเป็นผลงานศิลปะ อาทิ หุ่นจำลอง “เทพีไนกี้” อนุสรณ์แห่งชัยชนะ สูง 2.5 เมตร ที่มีรายละเอียดสวยงามไม่ต่างจากหินอ่อน และ ”จิตรกรรมฝาผนังของราฟาเอล” ภาพจำลองศิลปะยุคเรเนซองส์แห่งสำนักเอเธนส์ ส่วนที่หนึ่ง : เริ่มคิดตั้งแต่จุดเริ่มต้น ส่วนจัดแสดงที่นำเสนอแนวคิดใหม่ในการใช้พลาสติก ที่เปลี่ยนจากการจัดการขยะพลาสติกที่ขั้นตอนสุดท้าย มาเป็นการกำหนดเส้นทางการใช้พลาสติก ตั้งแต่เริ่มต้นการเลือกใช้วัสดุ กระบวนการผลิต จนถึงการกำจัดหรือการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีผลงานจัดแสดง อาทิ หนังสือเครเดิล ทู เครเดิล (Cradle to Cradle) หนังสือที่พิมพ์บนแผ่นพลาสติกแทนกระดาษ ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่ว่า “ความรู้ไม่ควรสูญหายไปตามกาลเวลา” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเลือกใช้พลาสติกที่มีคุณสมบัติคงทนและไม่ย่อยสลายง่าย

เมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่

หนังสือเครเดิล ทู เครเดิล

เมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่

อวัยวะเทียมจากพลาสติก

         "ส่วนที่สอง : คำถามและการใช้พลาสติก ส่วนจัดแสดงที่จะสร้างความเข้าใจคุณสมบัติของพลาสติก ผ่านการตั้งคำถามทั้ง 4 คำถาม ที่จะเป็นตัวกำหนดเส้นทางการใช้พลาสติกในรูปแบบใหม่ ได้แก่ 1) พลาสติกจะหายไปได้อย่างไร 2) พลาสติกแข็งแรงได้ขนาดไหน 3) พลาสติกทดแทนอะไรได้บ้าง และ 4) พลาสติกมีชีวิตได้หรือไม่ โดยมีผลงานตัวอย่าง อาทิ ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายโดยหนอนผีเสื้อกลางคืน ถนนพลาสติก สินค้าหรูที่ผลิตจากพลาสติกและอวัยวะเทียมของมนุษย์ที่สร้างจากพลาสติก และ ส่วนที่สาม : โมเดลการอยู่ร่วมกันในอนาคต ส่วนจัดแสดงที่สะท้อนให้เห็นแนวคิดในการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างมนุษย์และพลาสติกในอนาคต (New Plastic Economy) ซึ่งเป็นแนวทางที่เน้นให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบวงจรการใช้พลาสติก ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การใช้งาน และการรีไซเคิล โดยก่อให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุด ตลอดจนสามารถหมุนเวียนกลับคืนสู่ระบบการผลิตอีกครั้งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด" กิตติรัตน์ กล่าว

เมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่

กระเป๋าแฟชั่นจากพลาสติก

 เมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่

ปฏิภาณ สุคนธมาน

เมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่

ถนนพลาสติก

       ด้าน ปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย จีซี (GC) กล่าวว่า บริษัทมีการดำเนินงานที่มุ่งมั่นใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีพัฒนาเคมีภัณฑ์ในหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ที่สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน เพื่อเป็นการลดการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของนิทรรศการ “Yes, Plastic! Things to Rethink. เมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่” ที่ต้องการให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะด้านการออกแบบ หาแนวทางการอยู่ร่วมกับพลาสติกในรูปแบบใหม่โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทยังคงสานต่อความมุ่งมั่นดังกล่าว ด้วยการจัดแสดงผลงานสุดสร้างสรรค์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2018” ที่จะจัดขึ้น ที่จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงปลายปีนี้อีกด้วย

เมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่

วัสดุอากาศยานน้ำหนักเบา

         ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “Yes, Plastic! Things to Rethink. เมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30-21.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) ที่ห้องแกลเลอรี่ ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่