หลวงพ่อทวดประทับยันต์เฑาะว์โรยอิฐสถูป

หลวงพ่อทวดประทับยันต์เฑาะว์โรยอิฐสถูปบูรพาจารย์เขาอ้อบทพิสูจน์อมตะวาจา ว่า...ใครสร้างก็ขลัง!! : คอลัมน์... ตามรอย...ตำนานแผ่นดิน โดย... เอก อัคคี

 

 

          ผมคนหนึ่งล่ะครับที่ขอยืนยันว่า อมตะวาจานี้จริง ในฐานะที่เป็นผู้ที่เคยสร้างหลวงพ่อทวด พิมพ์พระรอดแจก เมื่อปี ๒๕๕๘ หลายคนที่ได้รับไปพกพาบูชาติดตัวบอกว่าเข้มขลังมาก ซึ่งจะว่าไปแล้วเรื่องราวปาฏิหาริย์ความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทวด หรือหลวงปู่ทวดนั้นเป็นที่ยอมรับกันมายาวนานแล้ว

 


          ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่า ถ้าผู้สร้างเจตนาดีมีความเข้มขลังแน่นอน รวมไปถึงรุ่นล่าสุดที่ผมเพิ่งได้รับข้อมูลมาและตรวจสอบกับบุคคลในพื้นที่หลายคนรวมถึงเรียนถามครูบาอาจารย์หลายท่านต่างยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่า พระเครื่องหลวงพ่อทวดรุ่นนี้ที่สร้างจำนวนน้อยแต่มากด้วยพลานุภาพจริงๆ นั่นคือ....


          หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดประทับยันต์เฑาะว์แห่งบรมครู (ยอดพระธรรมขันธ์) บรรจุอิฐสถูปบูรพาจารย์สำนักตักศิลาเขาอ้อ (น้อมพระคุณบูชาพระคุณหลวงพ่อ)


          เพราะผู้จัดสร้างซึ่งจัดสร้างในนามอาศรมแก้วมุจลินท์ ต้องการสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกน้อมบูชาครูบูรพาจารย์ จึงทุ่มเทเวลาไปในการจัดสร้างมวลสารและพิธีกรรมปลุกเสกมากมายหลายวาระดังนี้


          พิธีกรรมปลุกเสก วาระที่ ๑ งานพิธีมหาพุทธาภิเษกชุมนุมจอมยุทธ์สายเขาอ้อ ณ ถ้ำฉัททันต์บรรพต วัดเขาอ้อ จ.พัทลุง โดยพระเกจิคณาจารย์ รวมถึงฆราวาสขมังเวทย์ที่มาร่วมในพิธีมากเป็นประวัติการณ์ วาระที่ ๒ หลวงปู่แก้ว ธัมมาราโม วัดสะพานไม้แก่น จ.สงขลา (พระอริสงฆ์แห่งป่าช้าควนข้าวแห้ง) พระกรรมฐานกระแสพลังจิตสูงรูปหนึ่งของภาคใต้ วาระที่ ๓ อาจารย์แซม ทองยอด ลูกศิษย์ใกล้ชิดและเป็นผู้ได้รับมอบไม้เท้ากายสิทธิ์จากพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ ปัตตานี ท่านได้อัญเชิญไม้เท้ากายสิทธิ์ของประจำกายพระอาจารย์ทิมเล่มนี้อาราธนาอัญเชิญบารมีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ว่าบทพระคาถาหลวงปู่ทวดใช้ไม้เท้าปลุกเสกลงในวัตถุมงคลนี้ด้วย วาระที่ ๔ พ่อท่านเขียว กิตฺติคุโณ วัดห้วยเงาะ (วัดอรัญวาสิการาม) ปัตตานี (ในปัจจุบันยอมรับกันว่า พ่อท่านเขียว คือพระเกจิสายหลวงปู่ทวดองค์สำคัญที่สามารถติดต่อกระแสบารมีหลวงพ่อทวดได้) วาระที่ ๕ นำพระเครื่องทั้งหมดไปขอบารมีหลวงพ่อทวด หน้าสถูปหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปัตตานี วาระที่ ๖ อาจารย์เปลี่ยน หันทยานนท์ ฆราวาสแห่งตักศิลาเขาอ้อองค์สำคัญ โดยท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกพร้อมอาราธนาครูบูรพาจารย์สำนักเขาอ้อทุกรูปมาประสิทธิ์ลงในวัตถุมงคล

 

 

          ซึ่งผู้จัดสร้างเองตั้งใจจะมอบหมายหน้าที่ผู้ปลุกเสกวาระสุดท้ายให้แก่อาจารย์เปลี่ยน เนื่องด้วยจะมาบอกกล่าวขอบารมีครูบาอาจารย์สายเขาอ้อ ได้นำอิฐสถูปท่านมาสร้างหลวงปู่ทวดรุ่นนี้


          สำหรับมวลสารในการจัดสร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวดรุ่นนี้ ประกอบด้วย ผงว่าน มวลสารปี ๒๔๙๗ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี (ผงต้นตำรับ, ผงมหาว่านใช้ในการพระกลีบบัวสายเขาอ้อ ของ พระอาจารย์เอียด วัดดอนศาลา จ.พัทลุง ปี ๒๔๘๓, ดินรอบฐานรวมถึงอิฐสถูปที่บรรจุอัฐิธาตุบูรพาจารย์สิ่งสำคัญที่สุดของวัดเขาอ้อ จ.พัทลุง, พระนางตราพิมพ์ซุ้มปราง (ผานไถ) ปี๒๕๔๑ ของท่านพล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ ราชเดช, มวลสารในการสร้างพระเครื่องในสายของท่านอาจารย์ชุม ไชยคีรี, ผงแป้งเจิม น้ำว่านยาต้มตำรับเขาอ้อใช้ในการหุงข้าวเหนียวดำใช้ในพิธี ของอาจารย์เปลี่ยน หันทยานนท์ ฆาราวาสอาวุโสรูปสำคัญแห่งพิธีกรรมศาสตร์วิชาเขาอ้อ, พระกรุวัดดอนแย้ ปี ๒๔๖๕ จ.สงขลา 


          ผงว่านปี ๒๕๐๕ หลวงพ่อทวดทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา พ่อท่านคล้าย เป็นประธานเสกในพิธีปลุกเสก เกจิองค์สำคัญในยุคนั้น เช่น พ่อท่านเส้ง วัดแหลมทราย พ่อท่านปลอด วัดหัวป่า พ่อท่านศรีแก้ว วัดไทรใหญ่, ดินมหาโภคทรัพย์ พ่อท่านคลิ้ง วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา (พ่อท่านคลิ้งรูปนี้ท่านสำเร็จวิชากระสุนคต), ผงนะมหาโภคทรัพย์ หลวงปู่แก้ว ธัมมาราโม ผงดินสอพองที่หลวงปู่ท่านเป็นผู้ลบสูตรยันต์ลงกระดานบังเกิดผงวิเศษตามตำรับ ผงตะไบเหรียญเพชรช่วย ผงตะไบผานไถที่ท่านปลุกเสกไว้ ๑ พรรษา ผงชานหมาก แร่เพชรหน้าทั่ง ผงพระว่านรุ่นแรกปี ๒๕๓๘ รวมถึงผงสำคัญอื่นๆ อาทิ ดินกากยายักษ์ ว่านมวลสาร พ่อท่านเขียว กิตฺติคุโณ วัดห้วยเงาะ จ.ปัตตานี (ปลุกเสกให้เป็นพิเศษ), ดินสถานที่สำคัญที่เกี่ยวกับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ไคลเสมา ไคลเจดีย์ ไคลโบสถ์ ไคลในพระพุทธศิลาเก่ารวมถึงผงว่านมวลสารปี ๒๕๐๕ วัดดีหลวง จ.สงขลา


          ผงพุทธคุณสูตรตำรับของพ่อท่านแสง อาภาธโร วัดศิลาลอย จ.สงขลา ท่านเป็นผู้ลบผงวิเศษนี้ด้วยตัวท่านเอง (ท่านเป็นผู้สร้างหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด (สมเด็จเจ้า) วัดพะโคะ รุ่นแรก ปี ๒๕๐๖, ผงวิเศษ มวลสารเก่าของพ่อท่านเนียม ฐิตธมโม วัดบางไทร จ.นครศรีธรรมราช, ผงยันต์เกราะเพชร ของพระอาจารย์สมนึก ฉนฺทธมฺโม (ตามสูตรตำรับวิชาของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา), มวลสารพระผงสุริยัน-จันทรา องค์พ่อจตุคามรามเทพ ปี ๒๕๓๐, ผงอิทธิเจ วัดสัมฤทธิ์ จ.ลพบุรี (ผงครู), ผงแป้งเสก (ครูโนราห์) พ่อแก่เจ้าแสง จนฺทวณฺโณ วัดบ้านตรัง จ.ปัตตานี, ผงวิเศษมวลสารของหลวงปู่สุภา กันตสีโล วัดสีลสุภาราม จ.ภูเก็ต (สายหลวงปู่ศุข)


          ผงนะมหานิยมใหญ่ สูตรผงยันต์ตามตำราหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า มวลสารอื่นๆ ของชมรมคนรักหลวงปู่ทวด จ.สงขลา, ผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม อิสริโก วัดระหารไร่ จ.ระยอง (หัวเชื้อ), แป้งหอมเสก ของคุณปู่เม่า แย้มทับ (สายหลวงพ่อกวย), ผงจักรพรรดิ อัฐิธาตุอังคารหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา, ผงมวลสารใช้สร้างพระในปัจจุบัน ของพระเดชพระคุณพระอาจารย์วรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า) วัดพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ จ.เชียงใหม่, ผงลูกอมผงวิเศษ ของคุณตาลักเล่ห์ พุ่มสงวน (ครูต้นตำรับ), แป้งหอมเสก หลวงปู่มีชัย กามฉินโท วัดปราการชัยพัฒนาราม จ.สุรินทร์, ผงยาจินดามณี ตำรับวัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม, ผงนะมหาจินดามณี ผงนะจังงัง (ไมยราพสะกดทัพ) ผงพระราหูสีเลือด ผงงาช้าง สีผึ้ง น้ำมันเสือโคร่ง ผงวิเศษอื่นๆของครูสายท่านพ่อแก่ดั้งเดิม, ผงชมพูนุช ดวงเศรษฐี หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน ศรีสะเกษ, ผงอิทธิเจ มวลสารที่สร้างพระยุคแรก หลวงปู่ละมัย ฐิตมโน สำนักสงฆ์สวนป่าสมุนไพร เพชรบูรณ์, ผงวิเศษ มวลสารเก่า พ่อท่านนวล ปริสุทโธ วัดไสหร้า (วัดประดิษฐาราม) จ.นครศรีธรรมราช


          แป้งเสกครูหมอโนราห์ ของโนราห์ครูเหมิน ศ.พนมศิลป์ (เกาะยอ) สงขลา, ผงไม้รอดคุก แป้งหอมเสกของอาจารย์ประเทือง อินทอง ตรัง, ผงว่านมวลสารผงพุทธคุณของหลวงปู่ยก เตชธมฺโม สำนักสงฆ์ห้วยต่อ ตรัง, พระผงตุ๊กตา พระปิดตา หลวงปู่โชติ อาภัคโค วัดภูเขาแก้ว อุบลราชธานี ปี ๒๕๒๙, ผงพุทธคุณผงเก่าของหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ ชลบุรี, พระผงดินเจ็ดโป่ง ปู่ศรีสำโรง สมุทรปราการ, ผงพระพุทธคุณ ๑๗๐ พระสุปฏิปันโณ อัฐิอังคารธาตุครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานพระป่า, ผงวิเศษของหลวงปู่ครูบาวงศ์ (ชัยยะวงศาพัฒนา) วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ลำพูน


          ผงพุทธคุณมวลสารเก่าของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) วัดท่าซุง อุทัยธานี, พระเนื้อว่านพิมพ์นางกวัก วัดหัวควน ปัตตานี ปี ๒๕๐๕ เนื้อว่านผสมผงหลวงปู่ทวดรุ่นแรกมวลสารพระสมเด็จเก่า พระอาจารย์ทิม ธัมมธโร วัดช้างให้ เป็นผู้ปลุกเสกพระรุ่นนี้, ผงดินสอพอง อธิษฐานจิตโดยพ่อท่านพรหม ขนฺติโก วัดบ้านสวน จ.พัทลุง (สายวิชาพ่อท่านคง-อาจารย์ชุม ไชยคีรี), ผงดินสอพอง ที่นำเข้าพิธีปลุกเสกสำคัญต่างๆ ของภาคใต้ และรวมถึงผงมวลสารของครูอาจารย์รูปอื่นๆ ที่ได้รวบรวมมาสร้างในครั้งนี้


          หลวงพ่อทวดรุ่นนี้จัดสร้างเพียงจำนวน ๒๒๗ องค์ (บูชาพระคุณครูอาจารย์) ซึ่งได้นำออกร่วมบุญกับผู้ที่มีความเคารพศรัทธาในหลวงพ่อทวดและนำเงินส่วนหนึ่งนำไปสมทบทุนในการสร้างมณฑปครอบสถูปบูรพาจารย์วัดเขาอ้อ ผ่านทาง นพ.ดนัย โอวัฒนาพานิช อีกด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่