"ทูตน้อยไอคอนสยาม" สานความเป็นไทย

ร่วมสืบสานความเป็นไทย ในการประกวดทูตน้อยไอคอนสยาม ปีที่ 3

"ทูตน้อยไอคอนสยาม" สานความเป็นไทย

ทูตน้อยไอคอนสยามปีที่ 1 โชว์การแสดงโขนในพิธีเปิดโครงการฯ

"ทูตน้อยไอคอนสยาม" สานความเป็นไทย

สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล พร้อมคณะผู้ใหญ่ใจดีรับพวงมาลัยจากทูตน้อยไอคอนสยาม

          เพื่อให้เยาวชนสามารถถ่ายทอดความภาคภูมิใจในชุมชน วัฒนธรรม วิถีความเป็นไทยผ่านเสียงเล็กๆ ที่เป็นพลังจากเยาวชนในย่านกะดีจีน-คลองสาน สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด จัดโครงการประกวด “ทูตน้อยไอคอนสยาม” ปีที่ 3 ในหัวข้อ “สืบสานความเป็นไทย” โดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร, สำนักงานเขตคลองสาน, สำนักงานเขตธนบุรี, สภาวัฒนธรรมเขตคลองสาน, สภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี, อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สถานีตำรวจนครบาลปากคลองสาน, สถานีตำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยาและสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

"ทูตน้อยไอคอนสยาม" สานความเป็นไทย

ตัวแทนเยาวชนชายหญิงผู้ชนะเลิศการประกวดทูตน้อยไอคอนสยาม

          การประกวดหัวข้อ “สืบสานความเป็นไทย” ในปีนี้ มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อสร้างตัวแทนเยาวชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ให้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเพณี วัฒนธรรม และสิ่งที่ดีงามของประเทศไทย โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประกวดโครงการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความภาคภูมิใจในย่านกะดีจีน-คลองสานในนามโรงเรียนและ การประกวดทูตน้อยไอคอนสยามประเภทบุคคล โดยผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรมให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาภรณ์ กุลวัฒโท ประธานสภาวัฒนธรรมเขตคลองสาน ธีรนันท์ ช่วงพิชิต นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ปัญญภัทร เลิศสำราญเริงรมย์ ผู้เชี่ยวชาญย่านกะดีจีน-คลองสาน และ เพชรรัตน์ กันยาบาล วิทยากรประจำสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส พร้อมทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา

"ทูตน้อยไอคอนสยาม" สานความเป็นไทย

โรงเรียนวัดสุทธาราม กับชุดการแสดง “อเมซิ่งกลองยาว เที่ยววัดไทยในคลองสาน

"ทูตน้อยไอคอนสยาม" สานความเป็นไทย

โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย กับชุดการแสดง “มรดกวัฒนธรรมธนบุรี-คลองสาน อนุรักษ์ศิลป์แผ่นดินสยาม

          สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดทูตน้อยไอคอนสยามในนามโรงเรียน มีทั้งสิ้น 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดราชคฤห์ กับชุดการแสดง “สืบสานความเป็นไทย สืบสานมวยไทย” โรงเรียนวัดสุทธาราม กับชุดการแสดง “อะเมซิ่งกลองยาว เที่ยววัดไทยในคลองสาน” และ โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย กับชุดการแสดง “มรดกวัฒนธรรมธนบุรี-คลองสาน อนุรักษ์ศิลป์แผ่นดินสยาม” ส่วนผู้ชนะการประกวดประเภทบุคคลในปีนี้ ได้แก่ ด.ญ.ทอฝัน เลิศวรรณวิทย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และ ด.ช.จิรายุ กิจพิทักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวัดกัลยาณมิตร