ประเพณี "สลากย้อมเมืองลำพูน"

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพต้นสลากย้อมในประเพณี "สลากย้อมเมืองลำพูน" หนึ่งเดียวในโลก 2561

ประเพณี "สลากย้อมเมืองลำพูน"

ประเพณี "สลากย้อมเมืองลำพูน"

          ** ริชาร์ด โคห์ โปรเจค จัดนิทรรศการแสดงภาพถ่าย “อาฟเตอร์ เหม เวชกร” โดย พัฒน ชื่นมะนา นำเสนอภาพถ่ายขนาดใหญ่จำนวน 7 ภาพ ที่เป็นการตอบสนองต่อรูปวาดภาพประกอบที่เป็นที่รู้จักกันดีของ เหม เวชกร จัดแสดงวันนี้-22 กันยายน ที่ ยูนิต A ชั้น 3 N22 เลขที่ 2198/10-11, ซอย นราธิวาส 22 แขวงสาทร เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 

ประเพณี "สลากย้อมเมืองลำพูน"

          ** วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และเทศบาลเมืองลำพูน เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพต้นสลากย้อมในประเพณี “สลากย้อมเมืองลำพูน” หนึ่งเดียวในโลก 2561 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน สอบถามโทร.08-9955-2174

ประเพณี "สลากย้อมเมืองลำพูน"

          ** นิทรรศการ “ซาวเล : SOUND-LAY” ผลงานโดย นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้-31 สิงหาคม ที่ศูนย์ศิลปะบ้านตึก

          ** องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ จ.พิจิตร สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ จ.พิจิตร ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบชุมชนของตำบลป่ามะคาบ แสดงให้เห็นถึงการหล่อหลอมทางวัฒนธรรมและมิตรภาพอันดีของคนไทยที่มีต่อชาวเวียดนามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 13.00-15.00น. ที่พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ อ.บ้านดง จ.พิจิตร