ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระราชินี ในรัชกาลที่ 9

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายพระพรชัยมงคล

ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระราชินี ในรัชกาลที่ 9

       ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดิน ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และ “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2561 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายพระพรชัยมงคล  ตลอดจนร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระราชินี ในรัชกาลที่ 9

ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระราชินี ในรัชกาลที่ 9

      ภายในงานระหว่างวันที่ 10-16 สิงหาคม 2561 ที่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการ “ธ ทรงกอบทรงเกื้อหนุน โอบเอื้ออบอุ่นไผทสยาม”  ผ่านการร้อยเรียงพระราชกรณียกิจ ในการอนรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานงานผ้าไทย ทั้งจากราชสำนักและจากท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยนิทรรศการแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ อาทิ พระฉายาลักษณ์และพระราชประวัติ ถ่ายทอดพระราชประวัติ และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเคียงข้าง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนพระราชจริยวัตรที่งดงาม และพระเมตตาที่พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยทั่วทุกภาคของประเทศ  ก่อกำเนิด “ศิลปาชีพ” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงทุ่มเทพระวิริยะ อุตสาหะ และพระราชทานทรัพย์มาส่งเสริมงานหัตถกรรมแก่ราษฎร

ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระราชินี ในรัชกาลที่ 9

       โดยโครงการที่มีสาขาขยายกว้างขวางไปทั่วประเทศโครงการหนึ่งก็คือ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ สาธิตการทอผ้า : คนไทยมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เครื่องนุ่งห่มให้งดงามเหมาะสมกับวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีภูมิรู้ด้านการทอผ้า ผ้าปัก ด้วยฝีมืออันประณีตละเอียดอ่อนที่สืบทอดกันแต่ปู่ย่าตายาย  ทรงขยายจุดเด่นนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ชัด ด้วยการส่งเสริมให้ราษฎรสืบทอดการทอผ้า ปักผ้าที่ยังคงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ทรงสังเกตเห็นความงดงามจากผ้าซิ่นที่ชาวบ้านสวมใส่ และแม้กระทั่งผ้าถูเรือนที่เคยเป็นผ้านุ่งผืนเก่าขาดวิ่นก็ทรงพบเห็นลวดลายที่สวยงามสามารถนำมาเป็นแบบอย่างเมื่อราษฎรริเริ่มการทอผ้าขึ้นอีกครั้ง ภายในงานนิทรรศการ จึงมีการสาธิตการทอผ้าไทยของภาคต่างๆ ของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ-สาธิตการทอผ้าชาวไทยภูเขา, ภาคกลาง-สาธิตการปักผ้าสำหรับชุดโขน, ภาคใต้-สาธิตการปักผ้าซอยแบบไทย และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สาธิตการมัดลาย และการกรอไหมสำหรับผ้ามัดหมี่ เป็นต้น 

ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระราชินี ในรัชกาลที่ 9

สินค้าแฟชั่นดีไซน์เก๋

      ชุดไทยพระราชนิยม : สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงตระหนักว่าการแต่งกายแบบดั้งเดิมของไทย ในชีวิตประจำวันถูกอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกกลืนหายไป จนกลายไปเป็นแบบตะวันตกเกือบทั้งสิ้น ไม่มีเครื่องแต่งกายที่เป็นแบบฉบับประจำชาติ ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงมีพระราชดำริว่า เครื่องแต่งกายสำหรับพระองค์นั้นควรจะมีแบบแผนที่ชัดเจน และที่สำคัญต้องแสดงถึงความเป็นไทยให้นานาประเทศได้รู้จัก และจะได้ใช้โอกาสนี้นำเสนอคุณค่าทางศิลปะที่อยู่ในผ้าและเครื่องประดับของไทยผ่านฉลองพระองค์ชุดไทยที่ภายหลังเรียกว่า “ชุดไทยพระราชนิยม” 

ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระราชินี ในรัชกาลที่ 9

     เครื่องแต่งกายโขนพระราชทาน : ทรงตระหนักถึงการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดสร้างพัสตราภรณ์หรือเครื่องแต่งกายโขนขึ้นสำหรับใช้ในการแสดงโขนพระราชทาน โดยทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งกายโขนแบบโบราณ แต่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น นับเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปิน ช่างฝีมือแขนงต่าง ๆ ทุ่มเทสร้างสรรค์งานศิลป์ ฟื้นฟูเทคนิคต่าง ๆ แบบโบราณที่เกือบเลือนหายไปนำมาพัฒนาเพื่อให้เหมาะกับการแสดงบนเวทีในปัจจุบันอีกครั้ง ภายในนิทรรศการจึงมีการจัดแสดง เครื่องแต่งกายโขนพระราชทาน ชุดพระ ชุดนาง ชุดยักษ์ ชุดลิง พร้อมทั้งจัดแสดง หัวโขน ศิราภรณ์ และถนิมพิมพาภรณ์ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสถึงความวิจิตรงดงาม และงานปราณีตศิลป์ชั้นสูงของคนไทย 

ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระราชินี ในรัชกาลที่ 9

ผ้าชาวเขาเผ่าต่างๆ

     ดีไซเนอร์ คอลลาบอเรชั่น โชว์เคส : เพื่อสนับสนุนการใช้ผ้าชาวเขาเผ่าต่างๆ ในการทำสินค้าแฟชั่น หรือของตกแต่งบ้าน รวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการนำผ้าไทยไปใช้ในโอกาสต่างๆ ให้ร่วมสมัย เหล่านักออกแบบชั้นนำจึงร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์มาสเตอร์พีซ เพื่อจัดแสดงในงานนิทรรศการครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีโซน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ : เลือกชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของสมาชิกศิลปาชีพจากทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งแบ่งเป็น 6 โซน ได้แก่ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าชาวเขา ผ้าปัก ดอกไม้ประดิษฐ์  และผลิตภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์ผ้า โดยรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และนำกลับไปช่วยเหลือราษฎรชาวไร่ชาวนาต่อไป 

    จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความจงรักภักดี ด้วยการแต่งกายด้วยสีฟ้าซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ  และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเหล่าศิลปิน มาร่วมพิธี ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 บริเวณทางเชื่อมวันสยาม และพาร์คพารากอน สยามพารากอน โดยพิธีจุดเทียนชัยจะมีขึ้นพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศในเวลา 19.19 น.