'หลวงพ่อสิน หลวงพ่อทรัพย์'วัดประโชติการาม จ.สิงห์บุรี

'หลวงพ่อสิน หลวงพ่อทรัพย์'วัดประโชติการาม จ.สิงห์บุรี : คอลัมน์พระเครื่อง  โดย...  ไพศาล ถิระศุภะ 

 

          วัดประโชติการาม ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดโบราณอายุกว่า ๗๐๐ ปี สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีไปตามแนวทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ เลียบคลองชลประทานไปทาง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ราว ๕ กม. เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองสิงห์บุรีอีกแห่งหนึ่ง เดิมชาวบ้านเรียนสั้นๆ ว่า “วัดประชด” หรือ “วัดประโชติ” หลักฐานการสร้างไม่ปรากฏแน่ชัด มีเพียงตำนานที่เกี่ยวกับ “สิงหพาหุ” ว่าเป็นผู้สร้าง

          กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีสิงห์อาศัยในถ้ำบริเวณวัดพระนอนจักรสีห์ในปัจจุบัน สิงห์ตัวนี้ไปหากินถึงแขวงเมืองชัยนาทพบบุตรีที่เลอโฉมของเศรษฐีผู้หนึ่งจึงลักพามาเป็นภรรยาต่อมาได้บุตรชายเป็นมนุษย์ ตั้งชื่อว่า “สิงหพาหุ” เมื่อโตขึ้นสิงหพาหุไปเที่ยวหาอาหารกับสิงห์โดยไม่ทราบว่านั่นคือบิดา เมื่อถามมารดา นางตอบว่าวันนี้เจ้าไปเที่ยวกับใคร คนนั้นแหละคือบิดาของเจ้า

          วันนั้นสิงหพาหุไปกับสิงห์เมื่อทราบความจริงว่าสิงหพาหุรู้สึกอับอายต่อเพื่อนมนุษย์ จึงวางอุบายฆ่าสิงห์ผู้เป็นบิดา หลังจากปลงศพเสร็จก็สำนึกผิด จึงสร้างพระพุทธรูปและกุฏิวิหารถวายเป็นสังฆิการาม และได้ก่อสร้างพระพุทธไสยาสน์ขึ้นองค์หนึ่งเอาทองคำโตสามกำ ยาว ๑ เส้น (๒๐ วา) ทำเป็นแกนพระพุทธรูปทับคูหาบิดาไว้ และสร้างกุฏิวิหารเป็นพระอารามสำเร็จบริบูรณ์ (ปัจจุบัน คือ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี)

          ต่อมาได้สร้างพระอารามขึ้นที่ต้นโพธิ์ซึ่งเป็นสถานที่ทำลายชีวิตบิดาชื่อ “วัดสละบาป” (ปัจจุบันยังใช้ชื่อวัดเดิมอยู่ที่ ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี) และสร้างขึ้นอีกวัดหนึ่งที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ชื่อ “วัดประชด” เพื่อให้บาปที่ได้กระทำมาพ้นไป ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดประโชติการาม” ที่วัดนี้ได้สร้างพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติขึ้น ๒ องค์ ขนานนามว่า “หลวงพ่อสิน” และ “หลวงพ่อทรัพย์”

'หลวงพ่อสิน หลวงพ่อทรัพย์'วัดประโชติการาม จ.สิงห์บุรี

 


          “หลวงพ่อสิน” และ “หลวงพ่อทรัพย์” เป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยที่มีลักษณะงดงามมาก จัดอยู่ในกลุ่มพระอัฏฐารส คือ “พระยืน” ที่สร้างแล้วมีความสูงเกิน ๑๘ ศอก และที่พิเศษไปกว่านี้ คือ เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติซ้อนกัน ๒ องค์ มีที่เดียวในโลก

          โดยหลวงพ่อสิน ประดิษฐานอยู่ทางด้านหน้า หลวงพ่อทรัพย์อยู่ทางด้านหลัง หลวงพ่อสินองค์หน้า สูง ๓ วา ๓ ศอก ๕ นิ้ว ส่วนหลวงพ่อทรัพย์องค์หลัง สูง ๖ วา ๗ นิ้ว

          นอกจากนี้ยังมี “หลวงปู่โอ่ง” หรือไหสี่หูแบบโบราณ ซึ่งขุดได้จากเนินดินด้านหลังวิหารหลวงพ่อทรัพย์ เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันเป็นที่ใช้ใส่น้ำพระพุทธมนต์ประจำวัดประโชติการาม

          “หลวงพ่อสิน” และ “หลวงพ่อทรัพย์” เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่องลือ ประชาชนที่อยู่ห่างไกลและใกล้กับวัดประโชติการามต่างให้ความเคารพและเชื่อมั่นในหลวงพ่อสินและหลวงพ่อทรัพย์ที่จะช่วยปัดเป่าความทุกข์ใจให้ ด้วยการไปบนบานศาลกล่าวขอพรจากหลวงพ่อสินองค์หน้า และหลวงพ่อทรัพย์องค์หลัง ส่วนใหญ่มักจะสมความปรารถนาเสมอ

          อนึ่ง วัดประโชติการาม ได้จัดงานปิดทองหลวงพ่อสินและหลวงพ่อทรัพย์ โดยจัดขึ้นช่วงกลางเดือนสี่ของทุกปี กิจกรรมภายในงานจะมีพิธีการบวงสรวง การถวายผ้าป่าและการบูชาคุณหลวงพ่อทั้งสอง

          ด้านวัตถุมงคลรูปแบบจำลองของหลวงพ่อสินและหลวงพ่อทรัพย์ มีการจัดสร้างทั้งแบบเนื้อโลหะและเนื้อผงที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ เหรียญหลวงพ่อสิน หลวงพ่อทรัพย์รุ่นปี ๒๔๘๒

          เหรียญรุ่นนี้ พระมหาสม พ่วงภักดี อดีตสามเณรวัดประโชติการาม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้าง หลังจากท่านเคยบนบานศาลกล่าวต่อหน้าหลวงพ่อสินและหลวงพ่อทรัพย์ว่าท่านร่ำรวยเมื่อใดจะมาบูรณะและสร้างวิหารให้หลวงพ่อทั้งสอง

          หลังจากประสบความสำเร็จทางด้านการค้าแล้วท่านได้มาบูรณะและสร้างวิหารตามที่ให้สัจจะกับหลวงพ่อทั้งสองไว้ และได้จัดสร้างเหรียญหลวงพ่อสิน หลวงพ่อทรัพย์ ขึ้นเมื่อพ.ศ.๒๔๘๒ โดยมีหลวงนฤนาทประไพ (นุ้ย แพ่งสภา) เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และพระครูเกศีวิกรม (หลวงพ่อพูล) วัดสังฆราชาวาส ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

          พิธีพุทธาภิเษก ได้นิมนต์ท่านเจ้าคุณสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อลบ) วัดโบสถ์, หลวงพ่อเเป้น วัดบ้านไร่, หลวงพ่อเชน วัดสิงห์, หลวงพ่อสาด วัดเสาธงทอง และหลวงพ่อฟุ้ง วัดสะเดา พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองสิงห์บุรีในยุคนั้นร่วมพิธีพุทธาภิเษกในอุโบสถวัดประโชติการาม

 

'หลวงพ่อสิน หลวงพ่อทรัพย์'วัดประโชติการาม จ.สิงห์บุรี

 

          เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญปั๊มลักษณะรูปห้าเหลี่ยม มีรูปเหมือนหลวงพ่อสินและหลวงพ่อทรัพย์อยู่คนละด้านของเหรียญ ด้านบนสุดของเหรียญได้เจาะรูและใส่ห่วงไว้ จัดสร้างประมาณ ๕,๐๐๐ เหรียญ เนื้อของเหรียญทำด้วยทองแดงเป็นหลัก และผสมชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ลงไปเป็นจำนวนมาก ได้แก่โลหะอาถรรพณ์จากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ตะกรุดของพระอริยสงฆ์รุ่นเก่า เช่น หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี, หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท, หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์, หลวงพ่อผุด วัดวังเวียน จันทบุรี ฯลฯ ผิวเหรียญมีทั้งแบบผิวไฟ กะไหล่เงิน และกะไหล่ทอง

          เหรียญรุ่นนี้ได้ให้ประชาชนทำบุญบูชาเพื่อนำรายได้บูรณะซ่อมแซมกุฏิสงฆ์ นับเป็นเหรียญที่มีนามอันเป็นมงคล ทั้งยังเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสิงห์บุรี ในด้านพุทธคุณเป็นที่โจษจันกันมากว่าดีทุกด้าน ทั้งด้านนิรันตราย เมตตา โภคทรัพย์ กันลม กันไฟ กันภูตผีปีศาจ กันคุณไสย เป็นต้น

(ขอขอบพระคุณ คุณโอภาส นิละนะวก หรือคุณแอม วัดประโชติ ที่เอื้อเฟื้อภาพประกอบบทความ)

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@komchadluek ที่นี่