พื้นที่สาธารณะโดยยึดครองขายเหล้าเบียร์

พื้นที่สาธารณะโดยยึดครองขายเหล้าเบียร์ : คอลัมน์.... เปิดซองส่องไทย 

 

          ตรงบริเวณตลาดลานโพธิ์ หลังบ้านพักนายอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งเรียกว่า ชุมชนลานโพธิ์ พื้นที่นี้เดิมมีการถมทะเลเพื่อทำเป็นสวนสาธารณะและกันพื้นที่บางส่วนไว้สำหรับจอดรถสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการ ดูแลโดยกองสวนสาธารณะ เมืองพัทยา แต่สภาพที่เห็นในปัจจุบันกลับเป็นดังนี้

          ● ที่ทำการชุมชน มีสภาพเป็นร้านอาหาร ขายเหล้าขายเบียร์
          ●พื้นที่จอดรถสาธารณะ และบริเวณฟุตบาท โดนยึดครองและจับจอง (น่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัวของคนในชุมชนจอดเกินกว่า 50%)
          ● ไม่เชื่อลองให้ผู้สื่อข่าวเอารถไปจอดที่ลานนี้บริเวณใกล้ๆ กับแผงขายของของเจ้าถิ่นดู แล้วจะรู้ว่าเป็นอย่างไร
วอนลุงแจ่ม หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ช่วยส่งนักข่าวเข้ามาตรวจสอบและกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการขอคืนพื้นที่ให้แก่ผู้เสียภาษีอย่างผมด้วย
พล

 

 พื้นที่สาธารณะโดยยึดครองขายเหล้าเบียร์

 

 พื้นที่สาธารณะโดยยึดครองขายเหล้าเบียร์

 

 พื้นที่สาธารณะโดยยึดครองขายเหล้าเบียร์

 

 พื้นที่สาธารณะโดยยึดครองขายเหล้าเบียร์

 

 พื้นที่สาธารณะโดยยึดครองขายเหล้าเบียร์