'เทศบาลเมืองสะเดา' กับโครงการ 'พุทธอุทยานเขาเล่สะเดา'

'เทศบาลเมืองสะเดา' กับโครงการ 'พุทธอุทยานเขาเล่สะเดา'

 

           “ทะเลหมอก” ที่เขาเล่ อ.สะเดา แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.สงขลา กับโครงการพุทธอุทยานเขาเล่สะเดา

          นายสุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา จ.สงขลา กล่าวว่า ถือเป็นความโชคดีของเมืองสะเดาที่มีสมบัติเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ คือ “เขาเล่” ซึ่งประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ใจกลางเมือง จนก่อให้เกิด “โครงการพุทธอุทยานเขาเล่สะเดา” บนเนื้อที่ ๒๕๐ ไร่ ซึ่งเทศบาลเมืองสะเดาได้รับการยินยอมให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้เพื่อพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ์ป่า “เขาเล่”

          โครงการพุทธอุทยาน “เขาเล่สะเดา” ได้สานต่อจากอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสะเดา ๒ ท่าน คือ นายสถิตย์ ทิพชาติโยธิน และ นายอนันต์ พฤกษานุศักดิ์

          มาถึงปัจจุบันภายใต้การบริหารของ นายสุเมธ ศศิธร ได้แบ่งพื้นที่นี้ออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑.ในส่วนที่เป็นผืนป่าซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ เทศบาลเมืองสะเดาได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สนองพระราชดำริ โดยเทศบาลเมืองสะเดาได้ออกประกาศให้ “ป่าเขาเล่สะเดา” เนื้อที่ ๓๒๕ ไร่ เป็นพื้นที่ปกปักรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในการสนองพระราชดำริ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอพ.สธ. ซึ่งปัจจุบันได้มีกาดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวไปแล้ว

 

'เทศบาลเมืองสะเดา' กับโครงการ 'พุทธอุทยานเขาเล่สะเดา'

 

          ทั้งนี้ เทศบาลเมืองสะเดาได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรจากพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ และร่วมดำเนินงานการสำรวจศึกษาทรัพยากรในพื้นที่อย่างละเอียดอีกด้วย นับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดที่เทศบาลเมืองสะเดาได้รับพระราชทานป้ายโครงการ ซึ่งเทศบาลมีความตั้งใจที่จะอนุรักษ์ผืนป่านี้ให้เป็นมรดกของลูกหลานชาวสะเดาต่อไป

'เทศบาลเมืองสะเดา' กับโครงการ 'พุทธอุทยานเขาเล่สะเดา'

 


          นายสุเมธ ศศิธร กล่าวอีกว่า บนพื้นที่ “เขาเล่” ยอดเขาหัวล้าน ยอดเขาเขียว เป็นที่ชม “ทะเลหมอก” ที่สวยงามไม่แพ้ภาคเหนือเลย จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว นักปีนเขา นักเดินป่า ผู้ที่รักในธรรมชาติและการผจญภัย

          ๒.อีกด้านหนึ่งของพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมีประชาชนใช้ในการทำสวน ปลูกยางพารา โดยใช้เอกสารสิทธิซึ่งอยู่ในความดูแลของป่าไม้ จ.สงขลา ให้การยินยอมใช้พื้นที่เป็นแปลงเพาะปลูกทำการเกษตร เทศบาลเมืองสะเดาจึงได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวดำเนิน “โครงการพุทธอุทยานเขาเล่สะเดา” ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดโครงการพุทธอุทยาน “เขาเล่สะเดา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และเพื่อฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ตามนโยบายรัฐบาลทางด้านเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้าง เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

 

'เทศบาลเมืองสะเดา' กับโครงการ 'พุทธอุทยานเขาเล่สะเดา'

 

          โครงการนี้ได้มีการก่อสร้างองค์พระพุทธนิมิต หน้าตักกว้าง ๒๒ เมตร, โครงการก่อสร้างองค์สมเด็จเจ้าพะโคะ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด หน้าตักกว้าง ๑๕ เมตร พร้อมอาคารศูนย์การเรียนรู้ตามรอยหลวงปู่ทวด, พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม, พระอรหันต์จี้กง, เจ้าพ่อเสือ และพระศรีอริยเมตไตร (พระสังกัจจายน์) เพื่อเป็นที่เคารพสักการบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

          ขณะนี้โครงการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นจังหวัด ในการก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมไทย–จีน, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้า ๙ ตำบล, กรมโยธาธิการและผังเมือง สนับสนุนงบประมาณ ในการก่อสร้างถนรอบเขาเล่ เพื่อเป็นถนนรักสุขภาพในการออกกำลังกาย โดยการวิ่งและมีช่องทางสำหรับคนที่รักการปั่นจักรยาน ซึ่งมีระยะทาง ๘.๕ กิโลเมตร

 

'เทศบาลเมืองสะเดา' กับโครงการ 'พุทธอุทยานเขาเล่สะเดา'

 

          นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเอกชนที่ร่วมบริจาคที่ดิน ๑๒ ไร่ สำหรับการก่อสร้าง สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล (จำลอง) คือ ดร.ถาวร–นัยนา เรืองวรุณวัฒนา รวมถึงพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างสถาปัตยกรรมทั้งหมด

          นายสุเมธ กล่าวในตอนท้ายว่า หากโครงการนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์จะเป็นโครงการที่สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนชาวสะเดาอย่างทั่วถึง ในการรับรองนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่จะเข้ามาท่องเที่ยวเมืองสะเดา ก่อให้เกิดอาชีพในการจำหน่ายอาหาร ของกิน ของที่ระลึก รวมถึงที่พัก อันจะสร้างชื่อเมืองสะเดา” ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อไป

 

'เทศบาลเมืองสะเดา' กับโครงการ 'พุทธอุทยานเขาเล่สะเดา'

 

          สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองสะเดา จ.สงขลา โทร.๐-๗๔๔๑-๑๔๐๐ (ภาพประกอบจากสำนักงานเทศบาลเมืองสะเดา)

0แล่ม จันท์พิศาโล 0