เหรียญหล่อ 'หลวงพ่อโต'วัดกัลยาฯ

เหรียญหล่อ 'หลวงพ่อโต'วัดกัลยาฯ ด้านหลัง'สมเด็จโตวัดระฆัง พ.ศ.๒๕๐๐

          เหรียญหล่อ “หลวงพ่อโต” วัดกัลยาณมิตร ด้านหลังรูปเหมือน “สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)” วัดระฆัง พ.ศ.๒๕๐๐จัดสร้างโดย พระครูกัลยานุกูล หรือท่านอาจารย์เฮง วัดกัลยาณมิตร ก่อนสร้างท่านได้ติดต่อพระอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาคมทั่วประเทศ ให้ช่วยอนุเคราะห์ลงอักขระเลขยันต์ บริกรรมปลุกเสกโลหะสำหรับหล่อเหรียญรุ่นนี้ จนได้พระอาจารย์ผู้ลงอักขระ ๑,๗๘๒ รูป จาก๔๕๔ อำเภอ ได้แผ่นโลหะที่ลงเลขยันต์ ๑๓,๖๗๗ แผ่น ใช้เวลารวบรวมกว่า ๓ ปี จากนั้นได้พิธีเททองเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พ.ค.๒๕๐๐ ณ วัดกัลยามิตร โดยมีพระอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคม ๙๙ รูป ร่วมบริกรรมปลุกเสกโลหะที่จะหล่ออีกวาระหนึ่ง

         อาทิ ๑.ครูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้ลงทางเมตตามหานิยม กันสัตว์ทุกชนิดทำร้าย ขับภูตผีปีศาจ กันศัตราวุธทั้งปวง ทำการค้า หรือสัมมาอาชีพเจริญ กันอสุนีบาท (ฟ้าผ่า) กันโจรภัย กันภัยทางบก ทางน้ำ

         ๒.ครูบาวัง วัดบ้านเด่น ลงทางกันไฟ คลอดบุตรง่าย เมตตามหานิยม คงกระพัน แคล้วคลาด มหารูดมหาอุด อุดปืน กันสัตว์ร้าย กันเขี้ยวงา เจริญโชคลาภ อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากทุกข์กาย ทุกข์ใจ

         ๓.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (อยู่ ญาโณทัย) วัดสระเกศลงทาง แคล้วคลาด กันอสรพิษ ค้าขายดี เป็นเสน่ห์แก่คนทั้งหลาย กันภัยทุกชนิด แก้โรคต่างๆ มหาอำนาจ เจริญสิริมงคลมีลาภผลเนืองๆ

         ๔.หลวงปู่เฝือก วัดกิ่งแก้ว ลงทางเมตตา มหาอุด กันปืน–มีด–ไม้กันภูตผีปีศาจ กันการกระทำย่ำยี กันคุณไสยทั้งปวงกันเขี้ยวงากันสัตว์ร้าย

         ๕.หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วลงทางมหาอำนาจคุ้มกันภัยอันตรายต่างๆ เมตตามหานิยม (สาลิกาหลงรัง) ซื้อง่ายขายคล่องเจริญลาภผลมีปัญญาดีแคล้วคลาดอาวุธทั้งปวง   

          ๖.หลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพลี ลงทางกันขโมย กันศัตรูพืชต่างๆ (ปักไว้ ๔ ทิศ) กันเด็กร้องไห้ (ผูกข้อมือ) แก้อาเจียนสู้ความชนะ ศัตรูกลับมาเป็นมิตรกันอาวุธต่างๆ อยู่คง แคล้วคลาดมหาอุดจังงัง มหานิยม   

          ๗.หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตารามลงทางคงกระพันชาตรี ค้าขายดีเมตตา กันลมเพลมพัด (เมื่อจะใช้ให้จุดธูปเทียนบูชา ระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ลงโลหะ แผ่นยันต์นี้แล้ว เอาน้ำใส่ภาชนะ นำพระแช่ลงไปสักครู่ แล้วนำมาดื่ม–อาบก็ได้ ถอนลมเพลมพัด)

         ๘.หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบาลงทางเมตตา มหานิยม กันภูตผีปีศาจแคล้วคลาด อยู่คง มหาอุด กันภัย และอาวุธทุกชนิด เจริญโภคทรัพย์ บริวารซื่อสัตย์ ภักดี คนยำเกรงนับถือ ทรงเกียรติคุณ

         ๙.หลวงพ่อดิศวัดปากสระลงทางเมตตามหานิยมเจริญลาภผล แคล้วคลาดกันสัตว์ร้ายกันอุบัติภัยกันศัตรูทำร้าย สู้ความชนะ

         ๑๐.หลวงพ่อทบ วัดชนแดน ลงทางเมตตามหานิยมแคล้วคลาดอยู่คงกันภัยต่างๆคลอดบุตรง่าย–ปลอดภัยขายของดี เจริญลาภผลกันภูตผีปีศาจกันกระทำ

         ๑๑.หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ลงครอบจักรวาลเมื่อจะใช้ทางใดๆ เช่น แก้คุณไสยก้างติดคอ ลูกตายในท้อง หรือต่อสู้คดี

         ๑๒.หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ ลงทางแคล้วคลาด และมหารูดถ้าจะหาขุนนางผูกไว้ขวา ถ้าจะไปหาผู้หญิงผูกไว้ข้างซ้ายหญิงจะรักเรา ทางแคล้วคลาดเอาไว้ข้างหน้า

         ๑๓.หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ลงทางแคล้วคลาดภัยอันตรายกันอสุนีบาต (ฟ้าผ่า) อยู่คงกระพันเมตตา ทำการค้า กันศัตราวุธทุกอย่าง

         ๑๔.หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ (ภาษีเจริญ) ลงทางรักษาโรคต่างๆ ทุกชนิด อยู่คงกระพันชาตรี มหาอุด แคล้วคลาด มหาอำนาจ จังงัง กันภัยอันตรายทุกอย่างเมตตามหานิยม เจริญลาภสักการะ

         ๑๕.หลวงพ่อทองศุขวั ดโตนดหลวง ลงทางคงกระพันชาตรีมหาอุด มหาเสน่ห์กันอัคคีภัย แคล้วคลาด กันผีปอบ สู้ความชนะ กันคุณไสยทุกชนิด เจริญลาภ รักษาโภคทรัพย์

         ๑๖.หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ ลงทางเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์แคล้วคลาดอาวุธ อยู่คงกระพันกันภูตผีปีศาจกันกระทำย่ำยีกันเขี้ยวงา อสรพิษคลอดบุตรง่ายปลอดภัย ครรภ์รักษา เจริญลาภสักการระเนืองๆ ประกอบสัมมาอาชีพรุ่งเรือง

         ๑๗. หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา ลงทางมหาอุดกันกระทำย่ำยีมหานิยมคลอดบุตรง่าย ปลอดภัยกันเด็กขี้อ้อนเลี้ยงดูง่าย กันภัยอันตรายต่างๆ กันแท้งลูก ใส่ก้นถุงมีเงินใช้ไม่ขาด

         ๑๘.หลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ ลงทางเมตตาคลอดบุตรง่าย ปลอดภัยแคล้วคลาดซื้อง่ายขายคล่อง ค้าขายดี อยู่คง กันปีศาจ

         ๑๙.หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด ลงทางมหานิยมคนมาหาสู่สำนักมิขาดเจริญลาภสักการะ เมตตา รักษาโภคทรัพย์ดีเป็นมหาเสน่ห์ คนทั้งหลายต้องใจ แคล้วคลาดอาวุธกันภัยอันตรายทุกอย่าง

         ๒๐.หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง ลงทางเมตตามหาเสน่ห์ ค้าขายดี เจริญลาภผล รักษาโภคทรัพย์กันเด็กขี้อ้อนครรภ์รักษา กันแท้งลูกคนนิยมนับถือ ฯลฯ

         จะเห็นได้ว่าพระอาจารย์แต่ละท่านล้วนมีวิชาอาคมขลัง โด่งดังจนเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านอย่างกว้างขวางมาแล้วทั้งนั้น เหรียญรุ่นนี้จึงน่าสนใจหามาบูชาติดตัวเป็นอย่างยิ่ง...ขอขอบพระคุณ ข้อมูลและภาพจาก บรรเทิง บรรดาศักดิ์ (แดง การบินไทย) เป็นอย่างสูง
0 ตาล ตันหยง 0

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่