สมเด็จพระสังฆราชทรงประกอบพิธี"ยกพุ่มข้าวบิณฑ์ทองคำยอดเจดีย์"

สมเด็จพระสังฆราชทรงประกอบพิธี 'ยกพุ่มข้าวบิณฑ์ทองคำยอดเจดีย์'

 

          วัดวชิรธรรมาราม ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญใหญ่ในโครงการหุ้มทองคำพุ่มข้าวบิณฑ์ยอดเจดีย์ วัดวชิรธรรมาราม ในความอุปถัมภ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร รักษาการเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมารามรูปแรก สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ผู้ทรงก่อตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุต ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๗ อีกทั้งเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรม รวมถึงเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาและประเพณีต่างๆ

 

          วัดวชิรธรรมาราม จัดตั้งบนเนื้อที่ที่เชื่อกันว่าเป็นเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ ด้วยความศรัทธา ความกตัญญูกตเวทีของคณะสงฆ์ธรรมยุต ด้วยบารมีธรรมในเจ้าประคุณสมเด็จฯ ผู้รักษาการเจ้าอาวาส และด้วยความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้วัดวชิรธรรมารามในปัจจุบันมีสิ่งปลูกสร้างและเสนาสนะ อาทิ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ เจดีย์ กุฏิสงฆ์ สำหรับเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และเป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณรเป็นอันมาก หนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่สำคัญคือ “เจดีย์” สูง ๒๕ เมตร รูปแบบย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะนิยมสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่มีรูปทรงสูงเด่นสง่างาม มียอดเป็นรูปดอกบัวตูม หรือ “ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์”

 

          โครงการหุ้มทองคำพุ่มข้าวบิณฑ์ยอดเจดีย์ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส คุณสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ เป็นประธานอำนวยการกิตติมศักดิ์ และ ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย เป็นประธานดำเนินงานโครงการ  ทั้งนี้ ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุพระไพรีพินาศ ๘๔,๐๐๐ องค์ และยกพุ่มข้าวบิณฑ์ทองคำยอดเจดีย์ ณ มณฑลพิธีวัดวชิรธรรมาราม  ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญได้ที่ “โครงการหุ้มทองคำพุ่มข่าวบิณฑ์ยอดเจดีย์วัดวชิรธรรมาราม” เลขที่บัญชี 309-440363-2 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอ้อมน้อย หรือสอบถามโทร.๐๙-๘๙๔๕-๔๒๖๕, ๐๘-๕๑๕๕-๐๐๓๕ หรือทางofficial Lineมูลนิธิธรรมดี@dfoundation444

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่