ศิลปกรรมนานาชาติ...แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ส่งต่อการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่

ศิลปกรรมนานาชาติ...แลกเปลี่ยนเรียนรู้

          แลกเปลี่ยนประสบการณ์งานศิลปะต่อเนื่องสำหรับศิลปินแห่งชาติและศิลปินนานาชาติในนิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ (International Art Exchange Show Thailand-USA 2018) งานที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสภาศิลปกรรมไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา และสมาคม LA Artcore ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดใหญ่รวมงานศิลปะระดับโลกแสดงเต็มพื้นที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

ศิลปกรรมนานาชาติ...แลกเปลี่ยนเรียนรู้

          นิทรรศการนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่สากล ตลอดจนเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ที่มีชื่อเสียงของไทยและศิลปินแถวหน้าของสหรัฐอเมริกา เปิดมุมมองงานศิลป์หลากหลายเทคนิคและแนวคิดในระดับสากล ส่งต่อการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้รักในงานศิลปะเข้าชม

ศิลปกรรมนานาชาติ...แลกเปลี่ยนเรียนรู้

          ศิลปกรรมนานาชาติ ประกอบด้วยงานจิตรกรรมและสื่อผสม จำนวน 33 ชิ้น โดย ชวน หลีกภัย ฐาปนันดรศิลปิน สร้างสรรค์ผลงานวาดเส้น พร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติของไทย จำนวน 8 คน ได้แก่ กมล ทัศนาญชลี, ทวี รัชนีกร, ศ.เดชา  วราชุน, ศ.เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก, ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, ธงชัย รักปทุม, ศ.วิโชค มุกดามณี และ อ.ปัญญา วิจินธนสาร และยังมีผลงานของ อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับ ร่วมกับศิลปินนานาชาติประเทศสหรัฐ จำนวน 10 คน ได้แก่ Anna Friesen, Boon Yen Cho, EdemElesh, Gary Kious, James Finnegan, Josh Friedman, Jung Yeun Shin, Kaoru Mansour, Kathy Sook Kim and Lore Eckelberry นำเอาผลงานเยี่ยมๆ มาร่วมจัดแสดง

ศิลปกรรมนานาชาติ...แลกเปลี่ยนเรียนรู้

อ.ปัญญา วิจินธนสาร พร้อมศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่าน

          หนึ่งในงานศิลปะสื่อผสมโดดเด่นร่วมแสดง “Reconstruction NO.10” และ “Reconstruction NO.14” โดย อ.ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ กล่าวว่า นิทรรศการครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สร้างงานศิลปะกับศิลปินจากสภาศิลปกรรมไทย สหรัฐอเมริกา และสมาคม LA Artcore สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องกว่า 10 ปี หลังจากนิทรรศการครั้งนี้คณะศิลปินไทยจะเดินทางไปเวิร์คช็อปและแสดงงานศิลป์ที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา ปีนี้ผลงานมีความหลากหลายและเชื้อเชิญศิลปินใหม่ๆ จากสหรัฐร่วมแสดงผลงาน โดยเฉพาะศิลปินเอเชียที่ไปพำนักอยู่ที่สหรัฐ ตัวงานสะท้อนการแสวงหาตัวตน เชื้อชาติ และวัฒนธรรม ศิลปินให้ความสำคัญกับรากของตัวเอง

ศิลปกรรมนานาชาติ...แลกเปลี่ยนเรียนรู้

          “นิทรรศการนี้นำงานสื่อผสม 2 มิติ ซึ่งผสมผสานรูปธรรมและนามธรรมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันร่วมแสดง เป็นภาพวัดสำคัญรอบพระบรมมหาราชวัง สื่อเรื่องราวในอดีตสะท้อนอนาคต สิ่งที่เราพยายามรักษา คงสภาพเดิม ถ้าไม่ดูแลจะเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติ โดยใช้วัสดุเป็นภาพจากหนังสือที่แช่น้ำ เมื่อลอกแต่ละหน้าออก ภาพซ้อนกันอยู่ ผมเก็บภาพนี้ไว้หลายปี ดูการเปลี่ยนแปลงจนคงที่ แล้วนำภาพมาเพนท์สีเพิ่มเฉพาะสีทอง บางส่วนเว้นให้เห็นสภาพสถาปัตยกรรมเดิม บางส่วนเห็นคราบน้ำ ธรรมชาติ และสภาพโครงสร้างของภาพใหม่ที่เกิดขึ้น เป็นภาพซ้อนกันอยู่คล้ายจิตรกรรมฝาผนัง ชุดนี้มีทั้งหมด 15 ชิ้น กำลังจะพัฒนาต่อเป็นงานจิตรกรรม” อาจารย์ปัญญา กล่าว

ศิลปกรรมนานาชาติ...แลกเปลี่ยนเรียนรู้

          ศิลปินแห่งชาติ บอกด้วยว่า นิทรรศการนี้นอกจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สร้างงานศิลป์ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้ว ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินสหรัฐจะเดินทางไปเวิร์คช็อปและบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชน วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา กิจกรรมนี้จะเชิญศิลปินท้องถิ่น ศิลปินมาเลเซีย รวมถึงศิลปินอิตาลีร่วมสร้างงานด้วย เป็นโอกาสที่ดีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พัฒนาทักษะ ตลอดจนสร้างโลกทัศน์ให้แก่บุคลากรด้านศิลปกรรมของไทย

ศิลปกรรมนานาชาติ...แลกเปลี่ยนเรียนรู้

          หลังจากแสดงผลงานในหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินในกรุงเทพฯ ให้อิ่มเอมจนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์กันแล้ว สวธ.ยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา และองค์กรทางศิลปะในการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้การสร้างสรรค์งานศิลป์ระหว่างศิลปินนานาชาติจากสมาคม LA Artcore สหรัฐ ศิลปินแห่งชาติและศิลปินไทย อาทิ ที่ศูนย์การรู้วัฒนธรรมอันดามัน เทศบาลเมืองกระบี่ จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ ต่อด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณและหอศิลป์ Art Mill จ.สงขลา วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ และที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จากนั้นคณะศิลปินแห่งชาติไทยจะเหินฟ้าไปจัดแสดงผลงานที่หอศิลป์ LA Artcore เมือง Los Angeles ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-6 เมษายน 2561 ด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่