เดินรถทางเดียวถูกกฎหมาย

เดินรถทางเดียวถูกกฎหมาย : คอลัมน์ เปิดซองส่องไทย

 

         ตามที่จราจรสภ.บางกรวย จ.นนทบุรี เปลี่ยนแปลงการเดินรถจากบางกรวยออกมายังถนนเรียบทางรถไฟ แล้วสามารถให้เลี้ยวขวาตรงสถานีรถไฟบางบำหรุ เพื่อให้ออกถนนสิรินธรได้ แทนที่จะจัดการเดินรถทางเดียวให้เลี้ยวซ้าย ไปกลับรถผ่านหน้าหมู่บ้านภาณุรังษี ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นบริเวณจุดกลับรถข้ามทางรถไฟบางบำหรุ ทำให้เกิดปัญหาการจราจรที่ติดขัดเป็นอย่างมาก สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้เป็นอย่างมาก

 

เดินรถทางเดียวถูกกฎหมาย

 

         เพราะรถที่เข้ามาจากถนนสิรินธรเข้ามาแล้วมา 2 ช่องทาง แล้วถนนถูกบีบเหลือ 1 ช่องทาง รถติดยาวจนหางแถวล้นเข้าไปบนถนนสิรินธรยาวมาก หากมีการจัดการเดินรถทางเดียวแบบตอนที่ปิดใช้งานการจราจรในถนนดังกล่าวมีความคล่องตัวมาก ไม่ติดขัด และไม่สร้างผลกระทบแก่ผู้ใช้ถนนสิรินธรเป็นอย่างมาก จึงเรียนมาเพื่อให้งานจราจรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมด้วย
พงษ์พัฒน์

ตอบ 
         พ.ต.ท.ธัชรพล วานิชสันติธนโชติ สารวัตจราจร สน.บางกรวย จ.นนทบุรี ชี้แจงว่า นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรภูธร จ.นนทบุรี เรื่อง ให้เดินรถทางเดินเดียวในถนนเรียบทางรถไฟ เหตุผลที่ออกข้อบังคับนี้ คือพื้นที่ตรงบริเวณนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งมาก ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ท่านผู้ว่าฯ นนทบุรี ได้ประชุมหารือ และลงมติจึงมีการออกกฎหมายฉบับนี้ โดยเขียนเมื่อปี 2560 เป็นข้อบังคับการจราจร ซึ่งออกโดยผู้ว่าฯ นนทบุรี 

         ซึ่งก่อนที่จะออกกฎหมายฉบับนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางกรวยและท่านผู้ว่าฯ นนทบุรี ได้ทำแบบสอบถามกับประชาชนในพื้นที่ว่ามีความเห็นด้วยหรือไม่ในการออกกฎหมายนี้ ซึ่งผลที่ปรากฏคือ ประชาชนเห็นด้วย 53 เปอร์เซ็นต์ ไม่เห็นด้วย 30 เปอร์เซ็นต์ อื่นๆ อีก 17 เปอร์เซ็น ซึ่งประชาชนในพื้นที่จะรู้เกี่ยวกับกฎหมายนี้ดี 

         แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจพบเห็นประชาชนที่กระทำผิดกฎหมายจะมีการจับกุมและลงโทษโดยทันที โดยจะปรับเงินเป็นจำนวนขั้นต่ำ 400 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท และถ้าฝ่าฝืนจะดำเนินการจับกุมตามกฎหมายในขั้นตอนต่อไป