นิทรรศการ "มงกุฎ"

ศิลปะที่จำลองเครื่องมงคลราชบรรณาการจากรัชกาลที่ 4

          ** นิทรรศการ “มงกุฎ” โดย อริญชย์ รุ่งแจ้ง นำเสนอศิลปะที่จำลองเครื่องมงคลราชบรรณาการจากรัชกาลที่ 4 เพื่อเปิดเผยประวัติศาสตร์ที่น้อยคนจะรู้เกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยในความสัมพันธ์ของสยามและฝรั่งเศส จัดแสดงไปจนถึง 24 กุมภาพันธ์ ที่หอศิลป์ ม.ศิลปากร วังท่าพระ (เว้นวันอาทิตย์)
          **นิทรรศการ “ชีวิตสัมพันธ์” โดย กลุ่ม 92 ถ่ายทอดจินตนาการแห่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์จากความรู้สึก ความเชื่อ อุดมคติของแต่ละคน เสมือนการค้นหาสมดุลของความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตและจิตวิญญาณ จัดแสดงวันนี้-1 มีนาคม ที่หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการ "มงกุฎ"

           ** นิทรรศการ ‘Architecture for Place’-Glenn Murcutt Exhibition จัดแสดงผลงานของ สถาปนิกชาวออสเตรเลีย Glenn Murcutt ผู้ได้รับรางวัล The Pritzker Prize ที่มีชื่อเสียงก้องโลกด้วยปรัชญา ‘แตะต้องผืนดินอย่างบางเบา’ เข้าชมฟรีตั้งแต่วันนี้-8 เมษายน ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารเคเอ็กซ์ ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน สอบถามโทร.0-2319-6555 และ www.asa.or.th

          ** นิทรรศการ “เรื่องเล่าอนุสาวรีย์” โดย คธา แสงแข ใช้สื่อภาพถ่ายที่เปิดกว้างต่อการตีความเพื่อตั้งคำถามต่อบทบาทหน้าที่และการดำรงอยู่ของอนุสาวรีย์ในฐานะความทรงจำร่วมอันพร่าเลือนของประวัติศาสตร์ในยุคสมัยปัจจุบัน ชมได้ตั้งแต่วันนี้-24 กุมภาพันธ์ ที่คัดมันดู โฟโต้แกลเลอรี่ (เว้นวันอาทิตย์และจันทร์)