เอกลักษณ์ของภาษาอังกฤษที่คุณอาจยังไม่รู้!!

ภาษาอังกฤษอาจมีจำนวนผู้ใช้ทั่วโลกน้อยกว่าภาษาจีนหรือภาษาสเปน แต่ถือเป็นภาษากลาง มีผู้ใช้กว่า 360 ล้านคนทั่วโลก

 
                                     สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Interesting facts about the English Language

     ภาษาอังกฤษอาจมีจำนวนผู้ใช้ทั่วโลกน้อยกว่าภาษาจีนหรือภาษาสเปน แต่ถือเป็นภาษากลาง (lingua franca) สำหรับธุรกิจ การท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีผู้ใช้กว่า 360 ล้านคนทั่วโลก วันนี้เราจะมาดูเกร็ดที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษกันค่ะ
1. ‘I am.’  เป็นประโยคสมบูรณ์ที่สั้นที่สุดในภาษาอังกฤษ
2. ‘uncopyrightable’  เป็นคำภาษาอังกฤษที่ยาวที่สุดที่ไม่ใช้ตัวอักษรซ้ำ
3. ภาษาอังกฤษมีคำที่ขึ้นต้นด้วย ‘s’ มากกว่าอักษรตัวอื่นๆ ทุกตัว
4. ‘e’  เป็นตัวอักษรที่ใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ โดยทุกๆ 8 ตัวอักษรที่ใช้จะเป็น ‘e’ หนึ่งตัว
5. “The quick brown fox jumps over the lazy dog.”  เป็นประโยคที่เรียกว่า pangram หรือประโยคที่ใช้อักษรครบทุกตัวในภาษาอังกฤษ
6. ‘pronunciation’ (ออกเสียงว่า พโระ-นัน-ซิ-เอ-ฌัน) เป็นคำที่ออกเสียงกันผิดมากที่สุดในภาษาอังกฤษ
7. ‘Queueing’  เป็นคำเดียวในภาษาอังกฤษที่ใช้สระเรียงกัน 5 ตัว
8. ‘pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis’ เป็นคำภาษาอังกฤษที่ยาวที่สุด ประกอบด้วย 45 ตัวอักษร หมายถึงโรคปอดชนิดหนึ่งที่เกิดจากการหายใจเอาเถ้าหรือผงทรายเข้าสู่ปอด ไม่ใช่
คำว่า ‘supercalifragilisticexpialidocious’ ซึ่งเป็นชื่อเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง แมรี ป๊อปปินส์ ขับร้องโดยจูลี แอนดรูส์ และดิก แวน ไดค์ อย่างที่เข้าใจกันคำนี้ใช้เป็นคำคุณศัพท์มีความหมายว่า ยอดเยี่ยม วิเศษ
9. ไม่มีคำใดในภาษาอังกฤษที่คล้องจองกับคำว่า month, orange, silver, purple
10. คำว่า ‘SWIMS’ แม้จะอ่านกลับหัวก็ยังอ่านได้ว่า SWIMS เช่นเดิม
11. ต้นฉบับลายมือในยุคกลางชี้ว่า คำที่เก่าแก่ที่สุดได้แก่ ‘I’ ‘we’ ‘two’ ‘three’ ซึ่งทำให้ ‘I’ เป็นคำที่เก่าที่สุด สั้นที่สุดและใช้มากที่สุด
12. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้สำหรับการบินบนน่านฟ้า นักบินทุกคนต้องระบุตัวตนและพูดภาษาอังกฤษขณะทำการบินไม่ว่าจะเป็นนักบินชาติใดก็ตาม

 แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

ผศ. ชลาธิป  ชาญชัยฤกษ์                                                                                        
 


เปิดอ่าน