"คิดถึงพ่อ" ร้อยดวงใจรำลึกถึง...ในหลวง ร.9

กิจกรรมแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9

"คิดถึงพ่อ" ร้อยดวงใจรำลึกถึง...ในหลวง ร.9

          เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ตราตรึงอยู่ในหัวใจของ พสกนิกรชาวไทยตลอดไป บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่), คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ และกลุ่มให้เบ็ดดีกว่าปลา ร่วมกิจกรรมแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 “คิดถึงพ่อ” ร้อยดวงใจรำลึกถึง.....พ่อหลวงของแผ่นดิน

"คิดถึงพ่อ" ร้อยดวงใจรำลึกถึง...ในหลวง ร.9

          ภายในงานพบกับ 9 กิจกรรมแห่งความคิดถึง กิจกรรมที่ 1 การหล่อเหรียญที่ระลึก "รักพ่อและทรงรัก” โดยกลุ่มให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา จัดทำโครงการศิลปะตามรอยพ่อ โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้ลงมือหล่อเหรียญจากปูนปลาสเตอร์ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นการน้อมนำเอาพระราชดำรัส “ให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา” มาเป็นหัวข้อในการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 2 ประติมากรรมแสงแดด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชวนร่วมชื่น ชมผลงานการสร้างภาพประติมากรรมจากเงาเป็นภาพคล้ายพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะปรากฏขึ้นเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามากระทบวัตถุ กิจกรรมที่ 3 การแจกกล้าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) แจกพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชนเพื่อสืบสานและน้อมนำแนวพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติให้คงอยู่สืบไป

"คิดถึงพ่อ" ร้อยดวงใจรำลึกถึง...ในหลวง ร.9

ประติมากรรมแสงแดด

"คิดถึงพ่อ" ร้อยดวงใจรำลึกถึง...ในหลวง ร.9

การสกรีนเสื้อ “คิดถึงพ่อ”

         กิจกรรมที่ 4 การวาดภาพ “คิดถึงพ่อ” ร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวกับผลงานของศิลปินแห่งชาติและนักศึกษาจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะมามาร่วมรังสรรค์ภาพ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในความทรงจำ” กิจกรรมที่ 5 การประดับดอกดาวเรือง ให้พสกนิกรร่วมใจประดับ ดอกดาวเรืองบนแท่นเลข 9 กลางศูนย์การค้า กิจกรรมที่ 6 การสกรีนเสื้อ “คิดถึงพ่อ” ผลงานการออกแบบของศิลปินล้านนาชื่อดัง กิจกรรมที่ 7 การรับบริจาคหนังสือ เปิดรับบริจาคหนังสือใหม่หรือหนังสือเก่าเพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 8 ลงนามถวายความอาลัย และ กิจกรรมที่ 9 บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ “คิดถึงพ่อ”           

"คิดถึงพ่อ" ร้อยดวงใจรำลึกถึง...ในหลวง ร.9

การหล่อเหรียญที่ระลึก

         ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงสถิตอยู่ในดวงใจชาวไทยไปตลอดกาล “คิดถึงพ่อ” ร้อยดวงใจรำลึกถึง.....พ่อหลวงของแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่


เปิดอ่าน