กาย-ใจรับรู้ได้แม้มองไม่เห็น

ให้เด็กผู้พิการทางสายตาได้นำเสนอผลงาน และเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้

กาย-ใจรับรู้ได้แม้มองไม่เห็น

น้องผู้พิการทางสายตาสาธิตการถ่ายภาพ

          เพื่อให้เด็กๆ ผู้พิการทางสายตาได้มีพื้นที่นำเสนอผลงาน และเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ กลุ่มถ่ายภาพเพื่อการแบ่งปัน PICT4ALL.com และโครงการหัวใจถ่ายภาพ ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ พร้อมเปิดนิทรรศการ “9 ปิดตา เปิดใจ ให้โอกาส” ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ยิ้มสู้ พอเพียงมีสุข” โดยมี ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ เป็นประธานเปิดงานและร่วมกิจกรรมกับเหล่านักเรียนพิการทางสายตา บริเวณชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันก่อน                                                            

กาย-ใจรับรู้ได้แม้มองไม่เห็น

นพดล ปัญญาวุฒิไกร

          นพดล ปัญญาวุฒิไกร ประธานกลุ่มถ่ายภาพเพื่อการแบ่งปัน PICT4ALL.com และผู้ดูแลโครงการหัวใจถ่ายภาพ กล่าวว่า ทำงานร่วมกับ 3 องค์กรได้แก่ ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน จ.นครปฐม, โรงเรียนธรรมิกวิทยาเพื่อคนตาบอด อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี และโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา อ.เด่นชัย จ.แพร่ เด็กๆ กลุ่มนี้ฐานะทางบ้านยากจน จึงอยากให้พวกเขามีอาชีพใหม่ๆ และให้สังคมได้ฉุดคิดว่าพวกเขามีคุณค่าสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ได้เข้าไปสอนเด็กๆ ที่โรงเรียนธรรมิกวิทยาฯ โดยจัดการศึกษาในลักษณะ 4.0 ลดช่องว่างระหว่างผู้พิการและเด็กทั่วไป ตั้งกระบวนการศึกษาสอนแบบสะเต็ม คือเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมไว้ด้วยกัน และใช้ศิลปะสอดแทรกเพื่อให้เกิดความสนุก เรียนแล้วมีความสุข นั่นคือสิ่งสำคัญที่สุด 

กาย-ใจรับรู้ได้แม้มองไม่เห็น

นักเรียนตาบอดสัมผัสอักษรเบรลล์ 

          "เราอยากให้เด็กๆ กลุ่มนี้ได้เติบโตอย่างแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงช่วยโรงเรียนลดค่าใช้จ่ายด้วย เพราะโรงเรียนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นของเอกชน ทำให้พวกเขาเห็นคุณค่าของเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา ล่าสุดพาเด็กๆ ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบภาคใต้ ส่วนวันนี้มีน้องๆ จากศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน กับโรงเรียนธรรมิกวิทยาฯ มาร่วมชมนิทรรศการ ให้พวกเขามีส่วนร่วมโดยสอนให้เล่นดนตรีที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง เป็นการปลูกฝังความพอเพียง ส่วนน้องๆ ผู้หญิงจากศูนย์ฝึกอาชีพสามพราน ก็มาสาธิตการมัดย้อมผ้า พวกเขามีโอกาสสัมผัสผลงาน ขั้นตอนการเรียนรู้ และปฏิบัติ เกิดการซึมซับแล้วเกิดการมโนภาพ เป็นพระอาทิตย์ ท้องฟ้า ดอกไม้

กาย-ใจรับรู้ได้แม้มองไม่เห็น

ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ (ที่ 2 จากซ้าย) ชมสาธิตการทำผ้ามัดย้อมจากคนตาบอด

         สำหรับนิทรรศการภาพถ่ายจากผู้ตาบอดนั้น มาจากเด็กเล็กอายุ 7-10 ขวบ ที่เราพาไปตามชุมชนต่างๆ เด็กๆ มีโอกาสไปพูดคุยกับคนในชุมชนที่มีภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 อยู่ที่บ้าน ได้ฟังเหตุผลของผู้ใหญ่ที่เล่าให้ฟังว่าทำไมถึงรักและผูกพันกับในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นการสร้างแรงบันดาลใจซึ่งกันและกัน ทำให้เห็นว่าตัวเองก็มีคุณค่า แต่ละภาพจะมีอักษรเบรลล์อธิบายให้พวกเขาได้รู้ความหมาย ซึ่งจริงๆ แล้วการถ่ายภาพเป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ ตามมา" ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าว

กาย-ใจรับรู้ได้แม้มองไม่เห็น

          นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเดินแบบแฟชั่นผ้ามัดย้อม การแสดงละครคนตาบอด การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพ และการเสวนาต่างๆ โดยงานจะมีไปจนถึง 15 ตุลาคมนี้ เวลา 10.00-21.00 น. สอบถามโทร.08-5811-5943


เปิดอ่าน