"กะดีจีน" ต้นแบบการเกื้อหนุนกันสู่สันติสุข

6 ชุมชนย่านกะดีจีน 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ เกื้อหนุนกัน สู่สันติสุข

"กะดีจีน" ต้นแบบการเกื้อหนุนกันสู่สันติสุข

     เพื่อต้องการเน้นให้เห็นถึงชุมชนที่มีวิถีชีวิตต่างศาสนาต่างความเชื่อสามารถอยู่รวมกัน (assimilation) อย่างมีความสุขได้อย่างไร ถือเป็นต้นแบบที่จะเผยแพร่ไปยังชุมชนอื่นๆ ด้วย จึงเป็นที่มาของการจัดงาน "มหกรรม 6 ชุมชนย่านกะดีจีน 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ เกื้อหนุนกัน สู่สันติสุข" โดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมี ศ.พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันก่อน

"กะดีจีน" ต้นแบบการเกื้อหนุนกันสู่สันติสุข

          ในงานเริ่มด้วยการสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินที่พระราชวังเดิม กองทัพเรือ และขึ้นเรือพร้อมกับ พลตำรวจเอกพิชิต ควรเตชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  จากนั้นจึงร่วมเดินทางมาเปิดงานที่ชุมชนซางตาครู๊ส โดยมีผู้นำชุมชน 6 ชุมชน พร้อมด้วย "ต่อง" ดร.กฤษฎาภรณ์ รุจิธำรงค์กุล ผู้ช่วยรองอธิการบดี พร้อมนักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมการแสดงเชิดสิงโต กลองสะบัดชัย
 

"กะดีจีน" ต้นแบบการเกื้อหนุนกันสู่สันติสุข

        จากนั้นจึงเปิดเวทีให้กับการเสวนาเรื่อง "การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชนย่านกะดีจีน" โดยมี ดร.พนม ปีย์เจริญ ดำเนินรายการ  การฝึกปฏิบัติการทำหมูกระดาษ 150 ตัว การฝึกปฏิบัติการย้อมผ้าคราม  คณะร่วมสักการะศาลเจ้าเกียนอันเก็ง ชมพิพิธภัณฑ์กุฏีจีน การสาธิตทำขนมฝรั่งกุฏีจีน จากนี้นในช่วงบ่ายมีการเสวนาเรื่อง "การพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน" ตามความต้องการของชุมชน ด้วยการสนับสนุนของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  การประกวดการแต่งกายแบบวัฒนธรรมชุมชน การแสดงและการสาธิตของดีชุมชนย่านกะดีจีน ชมสถานที่สำคัญของชุมชนย่านกะดีจีน ได้แก่ วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร, โบสถ์ซางตาครู๊ส, ศาลเจ้าเกียนอันเก็ง, วัดกัลยาณมิตรวรมหาวาร และ มัสยิดปางหลวง  ชมนิทรรศการ การสาธิตของดีชุมชนย่านกะดีจีน ชิมอาหารและชนมตำรับโบราณ


เปิดอ่าน