เรียนรู้การทรงงานผ่านนิทรรศการทรงคุณค่า

พิรามิดหัวกลับ ดังที่เคยทรงเปรียบว่าเหมือนพระราชภาระที่ทรงมีต่อประเทศไทย

เรียนรู้การทรงงานผ่านนิทรรศการทรงคุณค่า

       ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช ได้จัดนิทรรศการ “ศิระกราน พระภูบาลนวมินทร์” ซึ่งจุดเด่น คือ ซุ้มสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ ภายนอกเป็นภาพพิรามิดกลับหัว โดยสอดคล้อง กับบทพระราชทานสัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวนิตยสารเนชั่นแนลจิโอกราฟฟิก เมื่อพ.ศ.2525 ว่า “...เคยมีผู้กล่าวไว้ว่า ราชอาณาจักรนั้นเปรียบเสมือนพิรามิด มีพระมหากษัตริย์อยู่บนยอด และมีราษฎรอยู่เบื้องล่าง แต่สำหรับประเทศไทยแล้ว ทุกอย่างดูเหมือนจะตรงกันข้าม นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องปวดคอ และบริเวณไหล่อยู่เสมอ…” โดยมี ศ.ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ บริเวณพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เมื่อวันก่อน

เรียนรู้การทรงงานผ่านนิทรรศการทรงคุณค่า

 รศ.พญ.ตุ้มทิพย์ แสงรุจิ

       รศ.พญ.ตุ้มทิพย์ แสงรุจิ หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการครั้งนี้เพื่ออรวบรวมพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเผยแพร่แก่คนไทย โดยเฉพาะบุคลากรและนักศึกษาของศิริราชได้น้อมนำมาเป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนด้วยความดีงามถวายแด่พระองค์ท่าน ผู้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อพสกนิกรตลอดพระชนม์ชีพ

เรียนรู้การทรงงานผ่านนิทรรศการทรงคุณค่า

เรียนรู้การทรงงานผ่านนิทรรศการทรงคุณค่า

       "นิทรรศการประกอบด้วยพิรามิดหัวกลับ ดังที่เคยทรงเปรียบว่าเหมือนพระราชภาระที่ทรงมีต่อประเทศไทย ตกแต่งด้วยภาพพระราชกรณียกิจในช่วงเวลาต่างๆ ทั้ง 4 ภูมิภาคที่หาชมได้ยาก จงใจจัดตั้งไว้กลางแจ้งท่ามกลางแดด ฝน เพื่อสื่อถึงความยากลำบากตรากตรำ บริเวณโดยรอบยังจัดแสดงภาพพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อศิริราชตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่วนภายในอาคารพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงวิดีทัศน์สื่อประสม ที่เรียงร้อยด้วยภาพและภาพยนตร์หาชมยากประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์อันไพเราะ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการบรรยายพิเศษโดย ศ.พิเศษ ดร.นพ.สรรใจ แสงวิเชียร และศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อศิริราช และมีอดีตช่างภาพตามเสด็จจะมาเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆ อันเป็นที่มาของภาพในนิทรรศการตามวาระอันควร ระหว่างเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม" รศ.พญ.ตุ้มทิพย์ แจกแจงรายละเอียด

เรียนรู้การทรงงานผ่านนิทรรศการทรงคุณค่า

วิดีทัศน์สื่อประสมภายในอาคารพิพิธภัณฑ์

       ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “ศิระกราน พระภูบาลนวมินทร์” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้ เวลา 10.00-17.00 น. ปิดวันอังคาร วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 25-27 ตุลาคม สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2419-2618-9, 0-2419-2601


เปิดอ่าน