ใส่อัตลักษณ์ไทยไปไกลระดับโลก

ต่อยอดความสําเร็จของดีไซเนอร์ สู่ตลาดโลกอย่างภาคภูมิใจ  

ใส่อัตลักษณ์ไทยไปไกลระดับโลก

ดีไซเนอร์ผู้ที่ได้รับรางวัล ชายนิ่ง สตาร์ฯ

       โอกาสครบ 15 ปี ความสำเร็จของโครงการ “ทาเลนท์ ไทย” และ “ดีไซเนอร์ส รูม” กับการต่อยอดความสําเร็จของดีไซเนอร์ และผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลกอย่างภาคภูมิใจ  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า จึงจัดงานฉลองอย่างชื่นมื่น พร้อมงานมอบรางวัล “ชายนิ่ง สตาร์ อะชีฟเม้นท์ อวอร์ด” แก่ 15 สุดยอดดีไซเนอร์ไทยที่สร้างชื่อเสียงให้แก่วงการนักออกแบบไทยในวงการระดับโลก โดยได้รับเกียรติจาก จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี และเหล่าดีไซเนอร์แบรนด์ดังเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ที่ห้องฉัตรา 1 โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ค่ำวันก่อน

ใส่อัตลักษณ์ไทยไปไกลระดับโลก

จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์

ใส่อัตลักษณ์ไทยไปไกลระดับโลก

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่

       ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผอ.สํานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าเผยว่า ที่ผ่านมาได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลกมาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มสินค้า คือ สินค้าแฟชั่น ภายใต้ชื่อ “ดีไซเนอร์ส รูม” และ สินค้าไลฟ์สไตล์ภายใต้ชื่อ “ทาเลนท์ ไทย” เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักออกแบบไทยให้ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ สนับสนุนให้นักออกแบบที่มีศักยภาพและต้องการเข้าสู่ธุรกิจการส่งออก ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ทางธุรกิจและการตลาด ได้นำเสนอสินค้า และการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อจากต่างประเทศโดยตรง และพัฒนาตนเองสู่การเป็นแบรนด์นักออกแบบ ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ    

ใส่อัตลักษณ์ไทยไปไกลระดับโลก

ศิรพันธ์-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร

ใส่อัตลักษณ์ไทยไปไกลระดับโลก

อานนท์ ไพโรจน์ 

       ภายในงานยังได้เชิญเหล่าดีไซน์เนอร์แบรนด์ดังระดับตำนานร่วมเสวนาหัวข้อ “15 ปี ความสำเร็จของทาเลนท์ ไทย และ ดีไซเนอร์ส รูม” พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ จนสามารถพัฒนาแบรนด์ให้ก้าวไกลระดับโลกได้สำเร็จ ได้แก่ “ท็อป” พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร จาก อีโค ช็อป คอมมอน, “หยก” ภารดี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา จาก ไตรโหมด, “ต่าย” ธีระ ฉันทสวัสดิ์ จาก ธี -ระ, “โม่” ภูมิศักดิ์ เฑียรฆประสิทธิ์ จาก เพนคิลเลอร์, อานนท์ ไพโรจน์ จาก อานนท์ไพโรจน์ สตูดิโอ และ สมชนะ กังวารจิตต์ จากพร้อมท์ ดีไซน์ โดยประเด็นสำคัญที่จะทำให้แบรนด์ฝีมือไทยได้รับการยอมรับนั้น สมชนะ กังวารจิตต์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ซึ่งเคยเป็นกรรมการตัดสินผลงานออกแบบระดับนานาชาติบอกว่า ผลงานออกแบบที่มักชนะใจชาวโลกมักเป็นผลงานที่ผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมของประเทศนั้น ที่ผ่านมานักออกแบบไทยมักจะขาดเอกลักษณ์ความเป็นไทย จึงอยากให้นักออกแบบไทยให้นำสิ่งนี้ไปพิจารณา ขณะที่ อานนท์ ไพโรจน์ มองว่าบางคนเกิดมาเพื่อความสำเร็จ บางคนเกิดมาเพื่อล้มเหลว ลองค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง ขณะที่หลายคนโทษว่าเศรษฐกิจไม่ดี ส่วนตัวเชื่อว่าเรามองเห็นโอกาสจากตรงนี้ได้  

 

 


เปิดอ่าน