มรภ.บ้านสมเด็จฯใช้ศาสตร์ในหลวงร.9อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

ความรู้  :  27 ส.ค. 2560

จัดอบรมโครงการ"ผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาประเทศในยุค Thailand 4.0" เพื่อให้นักบริหารก้าวทันเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ

 
            จากกรณีที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มหาบุรุษรัตโนดม ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ในสมัยรัชกาลที่ 5 และท่านยังเป็นบิดาแห่งรั้วของ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มากว่า 150 ปี ทางสถาบันจึงจัดอบรมเรื่อง"ผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาประเทศในยุค Thailand 4.0" ให้แก่ผู้สนใจฟรี จำนวน 300 ท่าน เพื่อแสดงความสำนึกในคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของท่าน ที่มีต่อประเทศไทยตามที่นำเสนอไปแล้วนั้น

มรภ.บ้านสมเด็จฯใช้ศาสตร์ในหลวงร.9อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

                เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  เผยถึงความคืบหน้าเรื่องการจัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาประเทศในยุค Thailand 4.0 ให้แก่ผู้สนใจฟรี จำนวน 300 ท่าน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา ว่า การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พนม ปีย์เจริญ นักพูดทอล์คโชว์ และ นายมานิต เตชอภิโชค อดีตรองปลัดกรุงมหานคร ต่างได้นำประสบการณ์ สร้างเป็นองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงมาถ่ายทอดให้ผู้เข้ารับการอบรมอย่างเต็มที่

มรภ.บ้านสมเด็จฯใช้ศาสตร์ในหลวงร.9อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร


                  ขณะที่ นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ กรรมการส่งเสริมกิจการ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ กล่าวว่า ความรู้ที่ได้จากวิทยากรถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาด้านการบริหารสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการบรรยายหัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง” ของอดีตรองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งนำเอาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จากหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 มาถ่ายทอด ตนเล็งเห็นว่าเป็นศาสตร์สำคัญที่จะนำมาพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน เป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคน สร้างความรัก ความสามัคคี และการทำงานเป็นทีมโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก.


////////////////////////////////
 


เปิดอ่าน