‘หลวงปู่เปรื่อง’พระป่าสายกัมมัฏฐาน

‘หลวงปู่เปรื่อง’ วัดสันติวัฒนา พระป่าสายกัมมัฏฐาน จ.เพชรบูรณ์

พระวินัยวงศาจารย์ (หลวงปู่เปรื่อง ฐานังกโร) วัดสันติวัฒนา ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อายุ ๘๖ ปี พรรษา ๖๖ เป็นพระเถระนักปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ที่ชาวเพชรบูรณ์เลื่อมใสศรัทธามาก เนื่องจากท่านมีศีลาจารวัตรที่งดงาม ตามรอยพระบูรพาจารย์สายกัมมัฏฐาน นอกจากท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสันติวัฒนาแล้ว ยังเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหล่มสัก-เขาค้อ (ธรรมยุต) อีกด้วย

หลวงปู่เปรื่อง เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๔๗๔ มีชื่อสกุลเดิมว่า เปรื่อง รูปน้อย บิดาชื่อ “บุญเรือง” มารดาชื่อ “น้อย” อยู่บ้านหนองบัว หมู่ ๒ ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ หลังจากสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวแล้ว ท่านได้ช่วยครอบครัวพ่อแม่ทำไร่ ทำนา และทำสวน ต่อมาได้บรรพชาเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๔๙๕ ที่วัดสามัคคีวัฒนา และอุปสมบทเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๔๙๕ ที่วัดศรีบุญเรือง โดยมี พระครูสุธรรมคณี (พระอาจารย์สิงห์ทอง) วัดสามัคคีวัฒนา เป็นพระอุปัชฌาย์

‘หลวงปู่เปรื่อง’พระป่าสายกัมมัฏฐาน

เมื่ออุปสมบทแล้วได้ไปอยู่ที่วัดสันติวัฒนาระยะหนึ่ง แล้วจึงย้ายไปอยู่ที่วัดศิลามงคล เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมกับ พระอาจารย์กุศล กุสลจิตโต (แส่ว) พร้อมกับศึกษาพระธรรมวินัยกับพระอาจารย์มหาทองอินทร์ กุสลจิตโต (ศิษย์หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาป่อง) ซึ่งเดินทางมาจากวัดป่าสันติธรรม จ.เชียงใหม่ ในปีนั้นหลวงปู่เปรื่องสอบได้นักธรรมชั้นตรี ต่อด้วยนักธรรมชั้นโท และนักธรรมเอก ในปี ๒๕๐๐

ต่อมา หลวงปู่เปรื่อง ได้เดินทางไป จ.เลย พำนัก ณ วัดถ้ำผาปู่ ท่านรู้สึกชอบสถานที่นี้มาก เหมาะแก่การปฏิบัติกัมมัฏฐาน เป็นสถานที่เงียบสงบไม่พลุกพล่าน ขณะนั้นมี หลวงปู่คำดี ปภาโส เป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาปู่ ท่านได้เมตตารับหลวงปู่เปรื่องไว้เป็นลูกศิษย์ และที่วัดนี้เอง ท่านได้พบกับ หลวงปู่สีทน วัดถ้ำผาปู่ หลวงปู่ท่อน วัดศรีอภัยวัน หลวงปู่ทองมา วัดทรงศิลา และ หลวงปู่พัน ครูบาอาจารย์เหล่านี้ถือเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันกับหลวงปู่เปรื่อง

ครั้นถึงเวลาออกพรรษา หลวงปู่คำดีได้พาหลวงปู่เปรื่องออกธุดงค์ไปในสถานที่ต่างๆ อาทิ เชียงใหม่ สกลนคร ชัยภูมิ เมื่อถึงเวลาเข้าพรรษาก็กลับมาจำพรรษา ณ วัดถ้ำผาปู่

ช่วงที่หลวงปู่เปรื่องจำพรรษาอยู่ ณ วัดถ้ำผาปู่ ท่านมีหน้าที่ดูแลปรนนิบัติครูบาอาจารย์ที่มาพักยังวัดถ้ำผาปู่ เนื่องจากครูบาอาจารย์ที่เดินทางจากภาคอีสานไปยังภาคเหนือ หรือจากภาคเหนือมายังภาคอีสาน จะมาพำนักพักแรมที่วัดถ้ำผาปู่ก่อนเสมอ แล้วจึงเดินทางต่อไป ทำให้หลวงปู่เปรื่องมีโอกาสดูแลครูบาอาจารย์ที่เดินทางมายังวัดถ้ำผาปู่ในสมัยนั้น อาทิ หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล, หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง, หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม วัดสันติวรญาณ, หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม, หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง, หลวงปู่เทศก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง, หลวงปู่ฝั้น อาจารโร วัดป่าอุดมสมพร, หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์, หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด ฯลฯ

ด้วยเหตุนี้ทำให้หลวงปู่เปรื่องมีโอกาสศึกษาธรรมะ และได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ต่างๆ ดังกล่าว และยังทำให้ท่านเป็นที่รักของครูบาอาจารย์ทุกท่าน หลังจากที่ท่านกลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดสันติวัฒนา จะมีครูบาอาจารย์ไปมาหาสู่ท่านเป็นประจำ ท่านจึงได้สร้างกุฏิกัมมัฏฐานถวาย หลวงปู่ชอบ ๑ หลัง ระหว่างหลวงปู่ชอบกับหลวงปู่เปรื่อง ท่านคงจะมีอะไรผูกพันทางกระแสจิตต่อกันอยู่ลึกๆ จนถึงปี ๒๕๐๙ หลวงปู่เปรื่องจึงได้กลับมาจำพรรษาอยู่ ณ วัดสันติวัฒนา จนถึงปัจจุบัน

วัตถุมงคลของ หลวงปู่เปรื่อง มีหลายรุ่น ส่วนใหญ่จัดสร้างในกลุ่มลูกศิษย์ เพื่อแจกในงานทำบุญต่างๆ อาทิ งานทำบุญอายุ, งานสร้างถนน, งานทอดกฐิน ฯลฯ ทุกรุ่นล้วนเป็นที่นิยมของบรรดาศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีประสบการณ์เกิดขึ้นต่างๆ นานา เป็นที่เล่าขานตลอดมา

0 บุญนำพา 0


เปิดอ่าน