มหาสงครามเพื่ออารยธรรม

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ 100 ปี สยามกับสงครามโลกครั้งที่ 1

   เนื่องในโอกาสรำลึก 100 ปี ที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเเละโลกอีกด้วย มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์   ร่วมกับมูลนิธิเพชรรัตน–สุวัทนา และมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมถ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ “100 ปี สยามกับสงครามโลกครั้งที่ 1” ที่หอวชิราวุธานุสรณ์ ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร โดยมี ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ เมื่อวันก่อน

มหาสงครามเพื่ออารยธรรม

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ-พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ชมหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลก

   ภายในนิทรรศการมีการจัดแสดงพระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องมหาพิชัยยุทธจำลอง ซึ่งเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์ในยามออกสงคราม โดยเครื่องทรงมหาพิชัยยุทธประกอบด้วยพระภูษาไหม โจงกระเบนสีแดงเลือดนก ชั้นนอกทรงสวมฉลองพระองค์แพรสีแดง ถุงพระบาทและฉลองพระบาทสีแดง เหตุผลที่ต้องเป็นชุดนี้เนื่องจากวันที่ 22 กรฎาคม 2460 ที่ประเทศไทยหรือสยามในอดีตได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นวันอาทิตย์ จึงต้องสวมเครื่องทรงที่ถูกต้องตามตำรามหาพิชัยยุทธนาการโบราณราชประเพณี และตามหลักสวัสดิรักษา ซึ่งสีมงคลประจำวันอาทิตย์ คือสีเเดง

มหาสงครามเพื่ออารยธรรม

พระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องมหาพิชัยยุทธ 

     นอกจากนี้ยังมีเครื่องเเบบของทหารอาสาที่เข้าร่วมรบกับฝรั่งเศสเป็นสีเขียว บ่งบอกถึงฤดูร้อนของฝรั่งเศสในเวลานั้น เเละมีการเปิดมุมมองต่างชาติที่มองประเทศสยามกับการเข้าร่วมสงครามโลกในครั้งนั้น ว่าประเทศต่างๆ มองเราอย่างไร ให้ความสำคัญกับสยามแค่ไหน โดยศึกษาผ่านสิ่งที่หนังสือพิมพ์และนิตยสารของแต่ละประเทศบันทึกไว้ รวมถึงข้อมูล เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ในอดีตของต่างประเทศ เช่น นิวส์เปเปอร์ หนังสือพิมพ์ของอังกฤษ และงานเเปลของพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงแปลจากหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ เพื่อเผยเเพร่เป็นภาษาไทย ทางมูลนิธิจึงจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ขึ้นมาเป็นชุดพิเศษสำหรับงานนี้ รวมถึงดูตำแหน่งของกองทัพไทยในขบวนฉลองชัยชนะสงครามโลกครั้งที่ 1 นอกจากนี้ยังมีวัตถุจัดแสดงซึ่งเป็นสิ่งของสำคัญที่เป็นของจริง เช่น หนังสือพิมพ์ที่มีอายุถึง 1 ศตวรรษ เหรียญตราอายุเก่าเเก่ เเละวัตถุสำคัญที่ทหารอาสาได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อย่างเหรียญชัย เหรียญรามาธิบดีเสมาเงินงานพระราชสงคราม และเหรียญครัวซ์เดอแกร์ ที่ได้รับมอบจากรัฐบาลฝรั่งเศส อีกทั้งยังมีภาพยนตร์ที่บันทึกภาพทหารอาสาในขณะปฏิบัติราชการสงครามในทวีปยุโรป โดยซื้อลิขสิทธิ์การฉายภาพยนตร์จากอีซีพีเอดี กระทรวงกลาโหม ประเทศฝรั่งเศส ทำให้รู้ว่าสถานที่ต่างๆ ในภาพเป็นอย่างไร

มหาสงครามเพื่ออารยธรรม

พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป

     จิตติ เกษมกิจวัฒนา ภัณฑรักษ์ของงานได้เผยว่า วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เป็นวันครบรอบ 100 ปีที่ประเทศไทยหรือสยามในอดีตได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์โลก ในเเง่ของการค้นคว้าข้อมูล ถ้าสังเกตให้ดี จะพบว่ามีเรื่องที่สลับซับซ้อนอยู่ภายใน เช่น ถ้าเราไม่เข้าฝ่ายพันธมิตรจะเกิดอะไรขึ้น อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ในหนังสือเก่าเเก่จะพบตำแหน่งที่นั่งระหว่างทหารไทยเเละยุโรป ซึ่งมีความหมายอย่างมากในเหตุการณ์นั้นๆ และการสื่อสารระหว่างพระเจ้าอยู่หัว ทหาร เเละประชาชน เพราะตอนนั้นประชาชนบางกลุ่มยังฝักใฝ่ในประเทศเยอรมนีอยู่ พระเจ้าอยู่หัวใช้วาทะศิลป์อย่างไรในการทำความเข้าใจกับประชาชน ถึงข้อตกลงต่างๆ เเละส่งทหารในการเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร มุมมองที่ชาวต่างชาติพูดถึงประเทศไทยในการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งนี้ เเละจะได้เห็นเหตุการณ์ที่ทหารใช้ชีวิตในประเทศฝรั่งเศสว่าเป็นอย่างไร เเละได้เห็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆ มากมายเลยทีเดียว 

มหาสงครามเพื่ออารยธรรม

ภาพเขียนการประชุมลงนามในสนธิสัญญาสงบศึก และสมุดลงนามผู้แทนประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม

    ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ ส่วนวันเสาร์เปิดเวลา 10.00–17.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยระหว่างเข้าชมสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อนำไปสู่การสืบค้นข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่ห้องสมุดของหอวชิราวุธานุสรณ์ได้อีกด้วย


เปิดอ่าน