สืบสานหัตถศิลป์แห่งมรดกไทย

ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร รวบรวมผลงานชิ้นเอกจากแผนกช่างเครื่องเคลือบดินเผา กว่า 1,000 ชิ้น

        งานหัตถศิลป์ฝีมือคนไทยต่างเป็นที่ยอมรับและกล่าวขานในความวิจิตรอ่อนช้อยไปทั่วโลก นับเป็นเรื่องที่น่ายกย่องและควรค่าแก่การอนุรักษ์ ล่าสุด ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมอนุรักษ์และสืบสานงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่า จัดงาน “เซรามิก อาร์ต : สกุลช่างศิลปาชีพ บางไทร” รวบรวมสุดยอดผลงานชิ้นเอกที่รังสรรค์โดยคณาจารย์และนักเรียนศิลปาชีพ บางไทรฯ จากแผนกช่างเครื่องเคลือบดินเผา กว่า 1,000 ชิ้น นำมาจัดแสดงและจำหน่าย โดยรายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบทุนโครงการศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ โดยงานจะจัดจนถึงวันนี้ 3 สิงหาคม บริเวณไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 

       ศ.พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร รองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ กล่าวว่า ศูนย์ศิลปาชีพ         บางไทรฯ ให้ความสำคัญในการรักษาและสืบทอดงานศิลปหัตถกรรมในแบบดั้งเดิมอันเป็นอัตลักษณ์ของศิลปาชีพ พร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันเครื่องปั้นดินเผาไทยถูกขนานนามให้เป็นหนึ่งในของสะสมที่ทรงคุณค่าและมีชื่อเสียงขจรไกลระดับโลก โดยการจัดงานครั้งนี้รวบรวมผลงานของเหล่าคณาจารย์และนักเรียนแผนกช่างเครื่องเคลือบดินเผา ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับประเทศด้วยรางวัลจากเวทีการประกวดการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง นับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนจะได้มีโอกาสสัมผัสและชื่นชมประติมากรรมชิ้นสำคัญที่สื่อถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรม โดยสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาไทยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยผลลัพธ์แห่งความคิดสร้างสรรค์ ความเพียรพยายาม และคุณภาพอันเป็นเลิศ

        สำหรับนิทรรศการครั้งนี้เป็นการจัดแสดงผลงานชิ้นเอกของแผนกช่างเครื่องเคลือบดินเผาจากเหล่าคณาจารย์และนักเรียน โดยรังสรรค์ผลงานชิ้นพิเศษขึ้นมา อาทิ “ตามรอยพระราชา” ผลงานการรังสรรค์ของ อ.กิตติชัย สุขสุเมฆเป็นงานปั้นที่ไม่ใช้ดิน แต่ใช้ซีเมนต์เป็นวัสดุหลักปั้นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกชิ้นงานเด่นได้แก่ รูปประติมากรรมโลหะ “รู้รักสามัคคี” ผลงานของ อ.พนม เสมาทอง ซึ่งคิดค้นและพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ นำเหล็กเป็นวัสดุหลักผสมผสานด้วยเทคนิคการเป่าเชื่อมโลหะเหล็ก เป็นเทคนิคของงานเหล็กที่เห็นเทคเจอร์อย่างชัดเจนสามารถเพิ่มลูกเล่นให้

         ภายในงานยังมีผลงานอื่นๆ เช่น เซรามิกขนาดใหญ่, เซรามิกอาร์ต, จานใบไม้ด่าง, ภาพเขียน และสร้างสรรค์เสื้อยืดเพ้นท์มือที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการสาธิตงานหัตถกรรมจากนักเรียนแผนกช่างเครื่องเคลือบดินเผาด้วยเทคนิคที่ไม่ซ้ำกัน อาทิ การขึ้นรูปเซรามิก, การเพ้นท์ และการตกแต่งด้วยสี ให้ชมฟรีด้วย


เปิดอ่าน