วาดด้วยใจให้ศิลปะช่วยสังคม

กิจกรรมศิลปะเพื่อการกุศล

       จากการรวมตัวกันทำกิจกรรมหลังวัยเกษียณที่ต่างมีปณิธานเดียวกันในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นกิจกรรมเพื่อการกุศล ด้วยต้นทุนที่มีเหมือนกันคือความสนใจ และชื่นชอบงานด้านศิลปะ จึงที่เป็นมาของการจัดแสดงนิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำและสีอะคริลิก “วาดด้วยใจรัก” ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “กิจกรรมศิลปะ” โดยกลุ่มวาดด้วยใจรัก ซึ่งมี ม.ร.ว.เทพกมล เทวกุล, คุณหญิงขวัญตา เทวกุล ณ อยุธยา และเหล่าศิลปินอิสระ ได้แก่ ทิพวรรณ เตชะวิจิตร์, ขวัญชนก เตชะวิจิตร์, อ.ภัชราวุฒิ พัดสูงเนิน พร้อมด้วย ศ.วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ ร่วมกันจัดขึ้น โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันก่อน

วาดด้วยใจให้ศิลปะช่วยสังคม

วาดด้วยใจให้ศิลปะช่วยสังคม

ม.ร.ว.เทพกมล เทวกุล-คุณหญิงขวัญตา เทวกุล ณ อยุธยา มอบภาพให้ นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

วาดด้วยใจให้ศิลปะช่วยสังคม

อ.ภัชราวุฒิ พัดสูงเนิน

         ภายในงานมีบุคคลสำคัญต่างๆ และเซเลบริตี้ อาทิ พลากร สุวรรณรัฐ, ม.ร.ว.วรรณาภรณ์ ศุขเนตร, แผน วรรณเมธี, พล.ต.ท.ประกาศ-คุณหญิงผะอบทิพพย์ ศาตะมาน, ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์, อัจฉรา เตซะไพบูลย์, นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์, ปริศนา ทองประพิศกุล, พิไลวรรณ เปี่ยมพงษ์สานต์, เกษมสันต์-พณณิดา เคียงศิริ, “คุณน้ำผึ้ง” ม.ล.สราลี กิติยากร, “คุณแก้ว” ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์, กมลนัย ชัยเฉนียน, นิติกร กรัยวิเชียร, “คุณแก้ว” ม.ล.อาภาวดี-“คุณมุข” ม.ล.รดีเทพ-“คุณขวัญ” ม.ล.ขวัญกมล เทวกุล, “คุณหลาน” ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่, วรพจน์-พัชรินทร์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, น.พ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ, ขวัญจิรา สิวายะโรจน์ ฯลฯ มาร่วมงาน

วาดด้วยใจให้ศิลปะช่วยสังคม

พลากร สุวรรณรัฐ ร่วมชมนิทรรศการ

วาดด้วยใจให้ศิลปะช่วยสังคม

พล.ต.ท.ประกาศ - คุณหญิงผะอบทิพย์ ศาตะมาน

          ในฐานะหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญ คุณหญิงขวัญตา เทวกุล ณ อยุธยา เผยถึงจุดเริ่มต้นของกิจกรรมในครั้งนี้ว่า มาจากการที่ได้ติดตาม ม.ร.ว.เทพกมล เทวกุล ที่ไปรับราชการที่ต่างประเทศ มีโอกาสเห็นศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย ทำให้สนใจที่จะเรียนรู้ศิลปะเหล่านั้น และถ่ายทอดเรื่องราวในผืนผ้าเป็นการแบ่งปันความงดงามและความสุขให้กับผู้อื่นและรายได้จากการจำหน่ายภาพในครั้งนี้ ตั้งใจที่จะมอบส่วนหนึ่งสมทบทุนโครงการ “กองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย” ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, สภากาชาดไทย, มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย, มูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วย

วาดด้วยใจให้ศิลปะช่วยสังคม

วาดด้วยใจให้ศิลปะช่วยสังคม

         สำหรับการจัดนิทรรศการครั้งนี้ เกิดจากศิลปินอิสระฝึกฝนวาดภาพด้วยตัวเอง ด้วยการศึกษาจาก อ.ภัชราวุฒิ พัดสูงเนิน มาหลายปีและเมื่อมีผลงานภาพเขียนจำนวนหนึ่งที่มากพอที่จะนำเสนอผลงานสู่สาธารณะด้วยการจัดนิทรรศการ โดยครั้งแรกได้จัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ ต่อมาได้ร่วมกันจัดแสดงครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน และล่าสุดในปี พ.ศ. 2560 ศิลปินอิสระกลุ่มนี้ได้รวมตัวกันอีกครั้งในการจัดแสดงผลงานครั้งใหม่ “วาดด้วยใจรัก” ครั้งที่ 3 โดยมีภาพที่นำมาจัดแสดงจำนวน 180 ภาพ ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการ “วาดด้วยใจรัก” ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 ก.ค. ที่ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

วาดด้วยใจให้ศิลปะช่วยสังคม


เปิดอ่าน