เมืองกระบี่พร้อมสู่เมืองศิลปะ

เตรียมความพร้อมสู่โครงการมหกรรมการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ณ เทศบาลเมืองกระบี่

    เพื่อส่งเสริมการให้จังหวัดกระบี่พัฒนาสู่เมืองศิลปะ ด้วยการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางสังคมและเศรษฐกิจ เป็นการเตรียมความพร้อมสู่โครงการมหกรรมการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพ “เล่าเรื่องเมืองกระบี่และสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อการท่องเที่ยว” ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ ไทยแลนด์ เบียนาเล่, กระบี่ 2018 โดยในงานมีบรรยาย “ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของจังหวัดกระบี่ โดย กีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระบี่ การบรรยาย “ภูมิหลังเมืองกระบี่” โดยกลิ่น คงเหมือนเพชร ขณะเดียวกันมีกลุ่มศิลปินลงพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานจุดต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 น้ำตกธารโบกขรณี / ถ้ำผีหัวโต เส้นทางที่ 2 เขาขนาบน้ำ ท่าปอมคลองสองน้ำ นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายศิลปิน ชมรมถ่ายภาพและนักเขียนท้องถิ่นออกเดินทางไปยังหาดนพรัตน์ธารา เพื่อติดตามการลงพื้นที่ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เกาะปอดะทะเลแหวก และหาดไร่เลย์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานฯ

 

      ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการ สศร. กล่าวว่า จากนโยบายการสร้างเมืองศิลปะ วธ.ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ใช้มิติทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง วรรณศิลป์ ดนตรีและการขับร้อง สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ เรขศิลป์ ภาพยนตร์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย นำมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของเมืองศิลปะให้เกิดเป็นรูปธรรม เมื่อได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเมืองศิลปะในประเทศต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก นำมาผสมผสานกับแนวทางพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จึงได้พิจารณาเมืองศิลปะภายใต้หลัก 3 P ได้ แก่ พื้นที่ (PLACE) ผู้คน (People) พลวรรต (Process) และพบว่าจังหวัดกระบี่มีพื้นที่เหมาะสมในการจัดนิทรรศการและมหกรรมศิลปะระดับนานาชาติ มีศิลปินท้องถิ่นและเครือข่ายศิลปะที่เข้มแข็ง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามติดอันดับโลก และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาพักผ่อนปีละไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน สิ่งสำคัญคือคนในชุมชนและระดับผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเอง และช่วยกันสืบทอดความคิดนี้ไปสู่คนรุ่นหลัง

เมืองกระบี่พร้อมสู่เมืองศิลปะ

  ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ

       กีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน กล่าวว่า วันนี้กระบี่มีธรรมชาติสวยงาม มีประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม โดยศิลปินที่มอบผลงานอันทรงคุณค่าให้แก่ชาวกระบี่ได้แก่ อ.ถวัลย์ ดรรชนี, อ.ประหยัด พงษ์ดำ, อ.กมล ทัศนาญชลี ปัจจุบัน กระบี่และหอศิลป์อันดามันจึงเปรียบเสมือนบ้านอีกหนึ่งหลังของศิลปินจากทั่วทุกมุมโลก ศูนย์เรียนรู้หอศิลป์อันดามัน คือหนึ่งในรูปธรรมที่สร้างขึ้นด้วยจิตวิญญาณของศิลปินและคนในชุมชน มีผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งใน และต่างประเทศ 3-4 ปีที่ผ่านมา จัดแสดงมากกว่า 700 ชิ้น ซึ่งประมาณค่ามิได้

เมืองกระบี่พร้อมสู่เมืองศิลปะ

 กีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน

   ในมุมมองของนักเขียนนักแปล กานต์นิชชา พรพจน์ศุภกิจ ที่ได้ร่วมลงพื้นที่ในโครงการฯ กล่าวว่า ครอบครัวเคยมาเที่ยวกระบี่เมื่อสองปีก่อน ประทับใจในน้ำทะเลสีเขียวใส ดึงดูดให้ลงไปดำน้ำชมฝูงปลาได้ทั้งๆ ที่ยังว่ายน้ำไม่แข็งแรง มาวันนี้กระบี่เติบโตขึ้นในมุมของเมืองศิลปะ มีวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง ผู้คนและชุมชนให้มีชีวิตชีวา มีหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ที่มีคุณค่าไม่แพ้ต่างประเทศ และจะนำความประทับใจเหล่านั้นกลับไปเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องสั้น

เมืองกระบี่พร้อมสู่เมืองศิลปะ

 กานต์นิชชา พรพจน์ศุภกิจ 

เมืองกระบี่พร้อมสู่เมืองศิลปะ

กลุ่มปอดะ

เมืองกระบี่พร้อมสู่เมืองศิลปะ

ท่าปอมคลองสองน้ำ


เปิดอ่าน