สืบสานตำนานไหมไทย

นิทรรศการผ้าไหมเหลืองสิริธร

       ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายในการส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 12” ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “สืบสานภูมิปัญญา พัฒนามาตรฐานหม่อนไหม” โดย ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ  และ สุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม ร่วมแถลงรายละเอียดที่ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรฯ ถนนราชดำเนินนอก บ่ายวันก่อน

สืบสานตำนานไหมไทย

ตรานกยูงพระราชทาน

      ในฐานะโต้โผจัดงาน ธีรภัทร ประยูรสิทธิ กล่าวว่า กระทรวงได้น้อมนำพระราชปณิธานและพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน หนึ่งในนั้นคือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จากการสำรวจมีเกษตรกรทำอาชีพนี้ไม่ต่ำว่า 8 หมื่นราย สร้างรายได้กว่า 8 พันล้านบาท สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมบรมราชินีนาถ ทรงทำทุกแนวทางที่จะผลักดันไหมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงได้พระราชทานตรานกยูง 4 แบบเพื่อรับรองคุณภาพไหมไทย ได้แก่สีทอง เงิน น้ำเงิน และเขียว โดยภายในงานได้ชูนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้า โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดงานในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคมนี้ เวลา 17.30 น.

สืบสานตำนานไหมไทย

ธีรภัทร ประยูรสิทธิ - สุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา

       ด้าน สุดารัตน์ วัชรคุปต์ฯ แจกแจงไฮไลท์ที่จะมีขึ้นว่า จะมีนิทรรศการผ้าไหมเหลืองสิริธร ชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กรมหม่อนไหมดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงไหมไทยลูกผสมอุบลราชธานี 60-35 (พันธุ์ดอกบัว) ซึ่งได้จากการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ไหมพันธุ์ Guang dong No.03 ที่ประเทศจีนทูลเกล้าฯ ถวาย แล้วนำมาผสมกับไหมพันธุ์นางน้อยของไทย ทำให้ได้พันธุ์ไหมที่แข็งแรง เลี้ยงง่าย ให้ผลผลิตสูง เป็นต้น การจัดแสดงนวัตกรรม “ยีนไหม” หรือผ้าไหมที่ทำเหมือนกางเกงยีน การสาธิตและจัดแสดง “ของแปลกไหม” อย่างการย้อมสีด้วยมูลควาย คราม โคลน การเพ้นท์ไหมโดยผู้พิการ แสดงผลิตภัณฑ์หม่อนไหม เช่น ชามูลไหม สาธิตการทำเครื่องมือและวัสดุในอาชีพทอผ้า รวมถึงการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทยคุณภาพกว่า 200 ร้านจากทั่วประเทศอีกด้วย ทั้งนี้งานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคมนี้ ที่ฮอลล์ 3-4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ข้อมูลเพิ่มเติม www.qsds.go.th

สืบสานตำนานไหมไทย

สาธิตการทอผ้าไหม


เปิดอ่าน