ชวนบันทึกภาพน้อมรำลึกในหลวง ร.9

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จับมือม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวโครงการ "บันทึกภาพน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

     200 กว่าวันแล้วที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต ยังความโศกเศร้าแก่ปวงชนชาวไทยทั่วหล้า เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงเปิดตัวโครงการ “บันทึกภาพน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมบันทึกภาพที่ระลึกถวายสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ไว้เป็นที่ระลึก โดยมี ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ แถลงข่าวให้รายละเอียด ที่ห้องประชุม สค.205 ชั้น 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ชวนบันทึกภาพน้อมรำลึกในหลวง ร.9

(จากซ้าย) ฉัททวุฒิ พีชผล-ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์-รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม แถลงข่าว

     รศ.ดร.โกวิทย์ กล่าวว่า การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของคนไทย จึงทำให้องค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรภาคประชาชนต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อันเป็นการแสดงถึงความอาลัยและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์อย่างหาที่สุดไม่ได้ สำหรับ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่อยู่ใกล้พระบรมมหาราชวัง ได้มีการจัดพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้ามาร่วมถวายสักการะพระบรมศพมาโดยตลอด ในแต่ละวันจะมีประชาชนเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพเป็นจำนวนมาก

ชวนบันทึกภาพน้อมรำลึกในหลวง ร.9

    ดังนั้น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ ม.เอเชียอาคเนย์ จึงคิดริเริ่มโครงการ “บันทึกภาพน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพได้เก็บความทรงจำซึ่งแสดงถึงความอาลัยด้วยรูปภาพที่ระลึก ซึ่งโครงการนี้เปิดบริการแก่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณไว้เป็นที่ระลึก ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ครบครันทันสมัย พร้อมให้บริการประมาณ 200 คนต่อวัน ตลอดระยะเวลา 5 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถรับภาพกลับได้ทันที คาดว่าการจัดกิจกรรมนี้จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่จัดบริการกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อประชาชนเนื่องในโอกาสสำคัญดังกล่าว

ชวนบันทึกภาพน้อมรำลึกในหลวง ร.9

ห้องถ่ายภาพกรีน สกรีน

    ด้าน ฉัททวุฒิ กล่าวถึงเทคนิคการถ่ายภาพว่า ได้ใช้เทคนิคแบบบลู สกรีน คือฉากสีน้ำเงิน และกรีน สกรีน ฉากสีเขียวใช้เป็นฉากหลัง จากนั้นก็นำภาพมาผสานกับภาพที่จัดเตรียมไว้ โดยครั้งนี้ได้จัดเตรียมพื้นฉากหลังให้เลือกกว่า 11 แบบ อาทิ ภาพพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท, ภาพพระราชกรณียกิจการทรงงาน และภาพในพระราชอิริยาบถต่างๆ ที่จะถูกบันทึกลงในกระดาษ 4 สีสวยงาม ขนาด 6x8 นิ้ว ซึ่งแต่ละภาพที่คัดสรรมานั้นส่วนหนึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากศิษย์เก่าคณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการศึกษาและค้นคว้าในโซเชียลมีเดียว่าประชาชนที่มากราบสักการพระบรมศพนั้น ชอบถ่ายภาพคู่กับพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพระราชอิริยาบถใดมากที่สุด

ชวนบันทึกภาพน้อมรำลึกในหลวง ร.9

เลือกฉากหลังจาก 11 แบบ

      “ความยากของการจัดทำคือ การจัดแสงในระหว่างการถ่ายภาพไม่ให้ดูหลอกตา เราต้องใช้ระยะเวลาถึง 2 เดือน ในการลองผิดลองถูกเพื่อให้ประชาชนได้เก็บภาพประวัติศาสตร์อันสวยงามไว้ตราบจนชั่วลูกชั่วหลาน” ฉัททวุฒิ กล่าว

ชวนบันทึกภาพน้อมรำลึกในหลวง ร.9

     ทั้งนี้ ผู้สนใจร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ สามารถติดต่อรับบริการได้ที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้อง สค.108 ตั้งแต่วันนี้-19 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียดโทร.0-2613-2500 (เวลา 09.00–16.00 น.)


เปิดอ่าน