‘สมเด็จพระสังฆราช’ ทรงเททองหล่อ

‘สมเด็จพระสังฆราช’ ทรงเททองหล่อ พระพุทธรูปทองคำปางถวายเนตร ๙ นิ้ว

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานพิจารณาผ้าป่า เพื่อสมทบทุน “มูลนิธิพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร” และทรงเป็นองค์ประธานเททองหล่อพระพุทธรูปทองคำปางถวายเนตร ๙ นิ้ว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติ น้ำหนักทองคำ ๑๕ กิโลกรัม หรือทองคำ ๙๙๐ บาท นับเป็นพระพุทธรูปทองคำแท้ ปางถวายเนตร พุทธศิลป์รัตนโกสินทร์องค์แรกของประเทศไทย โดยมี พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ นำคณะศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมในพิธี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่วัดป่ามณีกาญจน์ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุน “มูลนิธิพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร” และเททองหล่อพระพุทธรูปองค์นี้ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ “มูลนิธิพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร” ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๓๗ ปี เพื่อใช้ในการสงเคราะห์พระภิกษุสามเณร และคนไข้อนาถา ที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล “พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร” เพื่อสงเคราะห์นักเรียนที่ขาดแคลนแต่มีความประพฤติดีงาม ที่ประสงค์จะได้ศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นๆ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองทุกรูปแบบ

“มูลนิธิพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร” ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นเวลานาน และสร้างคุณูปการแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปเป็นอันมาก แต่ก็ยากที่จะทำสัมฤทธิ์ผลได้ตามที่ต้องการ เพราะทุนมูลนิธิที่อาศัยดอกผลอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ ดังนั้นคณะศิษยานุศิษย์ผู้มีสำนึกในคุณูปการของพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จึงได้ร่วมกันหาทุน ด้วยการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น

ประกอบกับในวาระที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผู้ทรงเป็นประธานมูลนิธิ ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น สมเด็จพระสังฆราช นับเป็นมหามงคลอย่างยิ่งแก่คณะศิษยานุศิษย์ จึงพร้อมใจกันหล่อพระพุทธรูปปางถวายเนตร พุทธศิลป์รัตนโกสินทร์ ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว องค์พระสูง ๕๑ ซม. ถือเป็นการจัดทำอุเทสิกเจดีย์ในพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งจะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ในลำดับต่อไป

ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประกอบพิธีพิจารณาผ้าป่า ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปทองคำปางถวายเนตร ประทานสัมโมทนียกถา ประทานของที่ระลึกจำนวน ๑๖๕ ราย และทรงปลูกต้นรวงผึ้ง อันเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๑ ต้น

ผู้มีจิตศรัทธายังคงสามารถร่วมสมทบทุนในกองบุญ บัญชี “อนุสรณ์สถาน หลวงปู่ฝั้น อาจาโร” ธนาคารกรุงไทย สาขาทองผาภูมิ เลขที่บัญชี ๗๑๘-๐-๒๒๗๖๘-๔ หรือสอบถามโทร.๐-๒๔๔๙-๒๒๓๔ และเว็บไซต์วัดป่ามณีกาญจน์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี www.watpamaneekarn.com


เปิดอ่าน