อัญเชิญพระธาตุจำลองปีระกา วิสาขบูชา

คมชัดลึก, อัญเชิญ, พระธาตุ, จำลอง, ปีระกา, วิสาขบูชา, Crystal Singing Bowl, มหาสันติงหลวง

ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ให้เป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรม ในงาน “เดอะมอลล์ วิสาขบูชา มหามงคล”

     ปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบัน ติดเข้าห้างสรรพสินค้ามากกว่าเข้าวัด ดังนั้นเนื่องในวันวิสาขบูชา บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จึงร่วมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด นำกิจกรรมทางศาสนามาจัดในห้างโดยใช้ชื่องาน “เดอะมอลล์ วิสาขบูชา มหามงคล” เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ให้เป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรม และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมบุญต่างๆ ไปพร้อมกัน

อัญเชิญพระธาตุจำลองปีระกา วิสาขบูชา

บัญชา ฉันทดิลก นำคณะร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์และสืบชะตา

อัญเชิญพระธาตุจำลองปีระกา วิสาขบูชา

พระธาตุจำลอง

     ประกอบกับปีนี้ตรงกับนักษัตรปีไก่ บัญชา ฉันทดิลก ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกิจกรรมการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จึงอัญเชิญพระธาตุจำลอง ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีระกา สร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี เจ้าหญิงจากอาณาจักรละโว้ ครองเมืองหริภุญชัย และมีการทำพิธีห่มผ้าองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวเมืองลำพูนที่สืบทอดกันมานานนับพันปี มาให้ประชาชนสักการบูชา ขณะเดียวกันก็ได้นำ “เหรียญมงคลปีระกา” ประกอบพิธีพุทธาภิเษกอธิษฐานจิต โดยพระครูสิทธิสังวร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม จำนวน 9,999 เหรียญ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยให้มีสุขภาพดีขึ้น มีอายุยืนยาว มีความสุข ความเจริญ อีกทั้งเป็นการขจัดภัยอันตรายต่างๆ มาแจกแก่ผู้ร่วมงาน นอกจากนี้ภายในงานยังนำธรรมมะรูปแบบใหม่ ตอบรับไลฟ์สไตล์ของครอบครัวและคนรุ่นใหม่ ได้เข้าถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาผ่านกิจกรรมต่างๆ การเรียนรู้ไปกับศาสตร์ดนตรีบำบัดที่ตกทอดมาแต่โบราณ “Crystal Singing Bowl” โดย ดร.กัมปนาท บัวฮมบุรา, พิธีสวดสาธยายมนต์ บทอุปปาตะสันติ “มหาสันติงหลวง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ และความเป็นสิริมงคลแด่ประชาชน 

อัญเชิญพระธาตุจำลองปีระกา วิสาขบูชา

ดร.กัมปนาท บัวฮมบุรา

     “ทั้งนี้ ยังมีเทศน์ มีทอล์ก โดยพระวิทยากร และนักพูดจากเวทีต่างๆ และร่วมพูดคุยเรื่องธรรมมะกับกัลยาณมิตรจากองค์กรการกุศลต่างๆ ขณะเดียวกันก็มีจัดนิทรรศการ โถงไทยรุ่งเรือง พระพุทธปฏิมา 9 ยุค 9 สมัย 9 แผ่นดินสะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนา, สังเวชนียสถาน 4 ตำบล, ร้อยคำสอน สลัดทุก (ข์) ชีวิต, ตำนานพระธาตุหริภุญชัย พระธาตุประจำปีระกา เป็นต้น ในส่วนของเวิร์กช็อปก็มีโยคะภาวนา การฝึกลมหายใจแห่งสมาธิ” ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกิจกรรมการตลาด กล่าวถึงรายละเอียดของงาน

อัญเชิญพระธาตุจำลองปีระกา วิสาขบูชาอ.คฑา ชินบัญชร พร้อมผู้บริหารเดอะมอล์ กรุ๊ป และบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธี

     ด้าน อาจารย์คฑา ชินบัญชร เผยถึง “เหรียญมงคลปีระกา” ว่าได้ผ่านพิธีสะเดาะเคราะห์ของชาวล้านนา พิธีบูชาเทวดาประจำดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 และพิธีสืบชะตาโดยพระครูสิทธิสังวร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม ผู้สืบทอดกรรมฐานองค์ปัจจุบัน ทั้งนี้วัดดังกล่าวเป็นวัดของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า หรือ พระสังฆราชสุกไก่เถื่อน ทรงทำให้ไก่เถื่อนหรือไก่ป่าเชื่องได้ด้วยเมตตาพรหมวิหาร นอกจากนี้เหรียญมงคลปีระกายังผ่านการทำพิธีสวดสะเดาะเคราะห์ของชาวล้านนาและพิธีสืบชะตา ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่กระทำตามความเชื่อว่าทำแล้วจะมีสุขภาพดี ช่วยขจัดภัยอันตรายให้แคล้วคลาดปลอดภัย นอกจากจะได้บุญแล้วยังได้ช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปอีกด้วย

อัญเชิญพระธาตุจำลองปีระกา วิสาขบูชา

เหรียญมงคลปีระกา

     “วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 ในทุกๆ ปีพุทธศาสนิกชนก็จะมาทำบุญ ฟังธรรม และเวียนเทียน นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่เดอะมอลล์ได้จัดงาน “เดอะมอลล์ วิสาขบูชา มหามงคล” ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้สืบทอดยังคนรุ่นใหม่ โดยงานดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 4–10 พฤษภาคม ที่เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน” อ.คฑา กล่าว


เปิดอ่าน