อัญเชิญพระธาตุจำลองปีระกา วิสาขบูชา

ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ให้เป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรม ในงาน "เดอะมอลล์ วิสาขบูชา มหามงคล"

     ปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบัน ติดเข้าห้างสรรพสินค้ามากกว่าเข้าวัด ดังนั้นเนื่องในวันวิสาขบูชา บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จึงร่วมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด นำกิจกรรมทางศาสนามาจัดในห้างโดยใช้ชื่องาน “เดอะมอลล์ วิสาขบูชา มหามงคล” เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ให้เป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรม และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมบุญต่างๆ ไปพร้อมกัน

อัญเชิญพระธาตุจำลองปีระกา วิสาขบูชา

บัญชา ฉันทดิลก นำคณะร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์และสืบชะตา

อัญเชิญพระธาตุจำลองปีระกา วิสาขบูชา

พระธาตุจำลอง

     ประกอบกับปีนี้ตรงกับนักษัตรปีไก่ บัญชา ฉันทดิลก ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกิจกรรมการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จึงอัญเชิญพระธาตุจำลอง ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีระกา สร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี เจ้าหญิงจากอาณาจักรละโว้ ครองเมืองหริภุญชัย และมีการทำพิธีห่มผ้าองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวเมืองลำพูนที่สืบทอดกันมานานนับพันปี มาให้ประชาชนสักการบูชา ขณะเดียวกันก็ได้นำ “เหรียญมงคลปีระกา” ประกอบพิธีพุทธาภิเษกอธิษฐานจิต โดยพระครูสิทธิสังวร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม จำนวน 9,999 เหรียญ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยให้มีสุขภาพดีขึ้น มีอายุยืนยาว มีความสุข ความเจริญ อีกทั้งเป็นการขจัดภัยอันตรายต่างๆ มาแจกแก่ผู้ร่วมงาน นอกจากนี้ภายในงานยังนำธรรมมะรูปแบบใหม่ ตอบรับไลฟ์สไตล์ของครอบครัวและคนรุ่นใหม่ ได้เข้าถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาผ่านกิจกรรมต่างๆ การเรียนรู้ไปกับศาสตร์ดนตรีบำบัดที่ตกทอดมาแต่โบราณ “Crystal Singing Bowl” โดย ดร.กัมปนาท บัวฮมบุรา, พิธีสวดสาธยายมนต์ บทอุปปาตะสันติ “มหาสันติงหลวง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ และความเป็นสิริมงคลแด่ประชาชน 

อัญเชิญพระธาตุจำลองปีระกา วิสาขบูชา

ดร.กัมปนาท บัวฮมบุรา

     “ทั้งนี้ ยังมีเทศน์ มีทอล์ก โดยพระวิทยากร และนักพูดจากเวทีต่างๆ และร่วมพูดคุยเรื่องธรรมมะกับกัลยาณมิตรจากองค์กรการกุศลต่างๆ ขณะเดียวกันก็มีจัดนิทรรศการ โถงไทยรุ่งเรือง พระพุทธปฏิมา 9 ยุค 9 สมัย 9 แผ่นดินสะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนา, สังเวชนียสถาน 4 ตำบล, ร้อยคำสอน สลัดทุก (ข์) ชีวิต, ตำนานพระธาตุหริภุญชัย พระธาตุประจำปีระกา เป็นต้น ในส่วนของเวิร์กช็อปก็มีโยคะภาวนา การฝึกลมหายใจแห่งสมาธิ” ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกิจกรรมการตลาด กล่าวถึงรายละเอียดของงาน

อัญเชิญพระธาตุจำลองปีระกา วิสาขบูชาอ.คฑา ชินบัญชร พร้อมผู้บริหารเดอะมอล์ กรุ๊ป และบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธี

     ด้าน อาจารย์คฑา ชินบัญชร เผยถึง “เหรียญมงคลปีระกา” ว่าได้ผ่านพิธีสะเดาะเคราะห์ของชาวล้านนา พิธีบูชาเทวดาประจำดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 และพิธีสืบชะตาโดยพระครูสิทธิสังวร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม ผู้สืบทอดกรรมฐานองค์ปัจจุบัน ทั้งนี้วัดดังกล่าวเป็นวัดของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า หรือ พระสังฆราชสุกไก่เถื่อน ทรงทำให้ไก่เถื่อนหรือไก่ป่าเชื่องได้ด้วยเมตตาพรหมวิหาร นอกจากนี้เหรียญมงคลปีระกายังผ่านการทำพิธีสวดสะเดาะเคราะห์ของชาวล้านนาและพิธีสืบชะตา ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่กระทำตามความเชื่อว่าทำแล้วจะมีสุขภาพดี ช่วยขจัดภัยอันตรายให้แคล้วคลาดปลอดภัย นอกจากจะได้บุญแล้วยังได้ช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปอีกด้วย

อัญเชิญพระธาตุจำลองปีระกา วิสาขบูชา

เหรียญมงคลปีระกา

     “วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 ในทุกๆ ปีพุทธศาสนิกชนก็จะมาทำบุญ ฟังธรรม และเวียนเทียน นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่เดอะมอลล์ได้จัดงาน “เดอะมอลล์ วิสาขบูชา มหามงคล” ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้สืบทอดยังคนรุ่นใหม่ โดยงานดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 4–10 พฤษภาคม ที่เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน” อ.คฑา กล่าว


เปิดอ่าน