ศิลป์สะท้อนมุมมองถิ่นอาเซียน

มองการเคลื่อนไหวอันเป็นจุดเริ่มต้นของพลวัตทางสังคมผ่านงานศิลป์

ศิลป์สะท้อนมุมมองถิ่นอาเซียน

          หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน สะท้อนมุมมองแห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ผ่านงานศิลป์ เปิดนิทรรศการ “พีเพิ่ล, มันนี่, โกสต์ (มูฟเมนต์ แอส  เมตาฟอร์)”  นิทรรศการศิลปะสื่อผสมจากฝีมือการสร้างสรรค์ของ 3 กลุ่มศิลปินชื่อดังเชื้อสายอาเซียน ผู้จัดแสดง ผลงานและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก อย่าง ไขว สัมนาง ศิลปินชาวกัมพูชา เอมี เลียน และ เอ็นโซ คามาโช ศิลปินคู่ชาวฟิลิปปินส์ และ เหงียน ธี ธันห์ ไม ศิลปินชาวเวียดนาม

 ศิลป์สะท้อนมุมมองถิ่นอาเซียน

        โดยนำเสนอเรื่องราวการอพยพย้ายถิ่นและการเดินทางของผู้คน รวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลก ที่แฝงไว้ด้วยแนวคิด ทฤษฎี และร่องรอยทางสังคมและประวัติศาสตร์ ที่เป็นผลกระทบอันสืบเนื่อง ซึ่งเกี่ยวพันกับผู้คน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความเชื่อทางจิตวิญญาณ ที่เป็นเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการสร้างและขับเคลื่อนพลวัตทางสังคม รวมถึงศิลปะร่วมสมัยที่สามารถแพร่ขยายแบบไร้พรมแดนมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านงานศิลป์หลากหลายรูปแบบ ทั้งศิลปะแบบจัดวาง (Installation Art) ประติมากรรมวิดีโอ (Video Sculpture) ศิลปะแบบคอลลาจ (Collage Art) ที่ถ่ายทอดผ่านชุดภาพถ่ายดิจิตอล ตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ทางสังคม พิธีกรรม และจิตวิญญาณ เช่น สายสิญจน์ เครื่องรางของขลัง ผ้ายันต์ เอกสารแสดงตัวตนของผู้อพยพไร้สัญชาติในแถบชายแดนเวียดนาม และอื่นๆ อีกมากมาย

ศิลป์สะท้อนมุมมองถิ่นอาเซียน

ศิลป์สะท้อนมุมมองถิ่นอาเซียน

ศิลป์สะท้อนมุมมองถิ่นอาเซียน

ศิลป์สะท้อนมุมมองถิ่นอาเซียน

          ภายในงาน ยังมีกิจกรรมเสวนาพิเศษ หรือ ‘Artist Talk’ ขึ้น เพื่อให้ผู้ชมได้พบปะและแลกเปลี่ยนมุมมองกับศิลปินอย่างใกล้ชิด รวมถึงพูดคุยถึงรายละเอียดและที่มาของผลงาน ก่อนที่ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้เข้าไปค้นหาคำตอบด้วยการคิดพิจารณาไตร่ตรองถึงความหมายอันลึกซึ้ง เฉียบแหลม และแยบยล ที่ศิลปินได้แฝงเอาไว้ในผลงานศิลปะแต่ละชิ้น ภายในห้องจัดแสดงผลงานด้วยตัวเอง

ศิลป์สะท้อนมุมมองถิ่นอาเซียน

ศิลป์สะท้อนมุมมองถิ่นอาเซียน

           ค้นหาความหมายและผลลัพธ์จากการเคลื่อนไหว อันเป็นจุดเริ่มต้นของพลวัตทางสังคมกับนิทรรศการศิลปะสื่อผสม “พีเพิ่ล, มันนี่, โกสต์ (มูฟเมนต์ แอส เมตาฟอร์)” ที่เปิดให้เข้าชมทุกวันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 – 20.00 น. ณ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ โทร. 02-612-6741 อีเมล์ artcenter@jimthompsonhouse.com เฟซบุ๊ก The Jim Thompson Art Center และเวปไซต์ www.jimthompsonartcenter.org


เปิดอ่าน