พระอัฐิ‘สมเด็จพระสังฆราชฯ’ประดิษฐานบนบุษบกหินอ่อน

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประดิษฐานบนบุษบกหินอ่อน และพิธีเปิดอริยาคาร โดยสมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และประธานกรรมการบริหารวัดญาณสังวราราม เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ณ โถงชั้น ๑ ในพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันพฤหัสที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ และงานจะมีการจัดต่อเนื่องเพื่อให้ผู้สนใจเข้ากราบสักการะพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ภายในงานมีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าจากร้านค้าโอท็อป, การออกร้านจากนักเรียนโรงเรียนผู้รู้ ญสส.๘๐, การนำเที่ยวสถานที่สำคัญในวัดกับมัคคุเทศก์น้อย, การแสดงดนตรีธรรมคีตาจากมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ และพิธีสวดมนต์เย็นบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่ราชวงศ์จักรี (๖-๑๒ เม.ย.๖๐)

นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนหรือผู้สนใจยังสามารถร่วมทำบุญเพื่อร่วมสร้างบุษบก ได้ที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือเฟซบุ๊กวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเฟซบุ๊กวัดญาณสังวราราม ชลบุรี ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุขุมวิท พัทยากลาง ชื่อบัญชี “วัดญาณสังวราราม เพื่อโครงการพัฒนาวัด” เลขที่ 676-027777-9 ท่านร่วมทำบุญจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาทขึ้นไปจะได้รับเหรียญที่ระลึกงานประดิษฐานพระอัฐิบนบุษบก ทำจากทองแดงรมดำ ด้านหน้าเป็นรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และด้านหลังเป็นรูปบุษบก ตอกเลขลำดับการผลิต พร้อมแผ่นซีดีแสดงที่มาการจัดสร้างบุษบก บรรจุในกล่องผ้าไหม จำนวนจำกัดเพียง ๙,๙๙๙ ชุด สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.๐๘-๑๘๒๔-๒๑๓๑


เปิดอ่าน