บุกรุกทางเท้า

ฟ้องด้วยภาพ : บุกรุกทางเท้า

 


               อยากให้แก้ปัญหาทางเท้า ตรงถนนประดิษฐ์มนูธรรม ลาดพร้าว บุกรุกทางเท้า และต้องมีทางเท้าไม่น้อยกว่า 1 เมตร เพื่อให้ประชาชนใช้สำหรับการเดินสัญจรไปมา ไม่ต้องลงไปเดินบนถนนแทน
               แต่ตรงบริเวณนี้มีรถจอดเต็มพื้นที่ทางเท้า และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ถือครองอย่างผิดกฎหมาย โดยไม่สนใจว่าประชาชนจะใช้ทางเท้าสาธารณะนั้นได้สะดวกปลอดภัยหรือไม่ หน่วยงานที่เกีี่ยวข้องออกมาเร่งแก้ไขด้วย

 

สุนัย

 


เปิดอ่าน