เมล็ดพันธุ์ของชาติ สะท้อนภูมิพลังแผ่นดิน

ผลงานภาพสร้างสรรค์ที่ได้แรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร ของในหลวงรัชกาลที่ 9

เมล็ดพันธุ์ของชาติ สะท้อนภูมิพลังแผ่นดิน

         เพื่อเป็นการน้อมถวายอาลัย และรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เดอะ ลีโอเบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท สยามสินธร จำกัด ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ   ในคอนเซ็ปท์ The Illumination 2017 ความสว่าง ที่ส่องแสงนำทาง  ผลงานภาพสร้างสรรค์ที่ได้แรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในแง่มุมต่างๆ  ที่ยิ่งเห็น ยิ่งศึกษา ยิ่งเกิดปัญญา เสมือนเราได้เข้าไปค้นพบความสว่าง และแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต  โดยภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ทุกภาพ   ใช้วัสดุธรรมจาก เป็นเมล็ดพันธุ์ของแผ่นดินที่เต็มไปด้วยแง่คิด ตามแนวพระราชดำริ  ที่อาคารสินธร ถ.วิทยุ เมื่อเร็วๆ นี้

เมล็ดพันธุ์ของชาติ สะท้อนภูมิพลังแผ่นดิน

          สงกรานต์ เศรษฐสมภพ ประธานกรรมการบริหาร ปับลิซีสวัน และ เดอะ ลีโอเบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย  เผยว่า  ในฐานะพสกนิกรชาวไทยและในฐานะของหน่วยงาน ซึ่งเต็มไปด้วยปวงชนที่มีความจงรักภักดี  มีความซาบซึ้งและสำนึกอย่างเต็มเปี่ยมหัวใจ  จึงเกิดเป็นแนวความคิดในการจัดนิทรรศการ  พร้อมแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานตามแนวพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9   ผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก  โดย “วัตถุดิบ” แต่ละชิ้นที่นำมารังสรรค์เป็นชิ้นงาน ภายในนิทรรศการครั้งนี้  ล้วน  “เมล็ดพันธุ์ของแผ่นดิน” ตั้งใจให้เป็นสัญลักษณ์  พ้องกับชื่อของพระองค์ท่าน “ภูมิพล”  ซึ่งเปรียบเหมือนพลังของแผ่นดินเสมอมาแม้ทุกวันนี้ ขุมพลังจะหายไป แต่เชื่อว่า ตลอดระยะเวลาเกินกว่า 70 ปี  แห่งการประกอบพระราชกรณียกิจ จะยังคงเป็นแรงใจให้ทุกท่าน  ได้ดำเนินชีวิตต่อไป อย่างมีความสุข

เมล็ดพันธุ์ของชาติ สะท้อนภูมิพลังแผ่นดิน

         สำหรับชิ้นงาน The Illumination  มีหลากหลาย ไฮไลท์ ประกอบด้วย "ทรงทำ" วาดจากสีของดิน แรงบันดาลใจจากโครงการชั่งหัวมัน  พระราชกรณียกิจ  ที่ต้องการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง อะไรที่ทำไม่ได้ ทรงแก้ปัญหาคำว่าดินไม่ดี ด้วยการเจาะจงซื้อที่ดิน แห้งแล้ง ติดปัญหาเรื่องน้ำ แล้วเพาะปลูก  เพื่อที่จะทรงทำให้เห็นว่า ทำได้, "ร่มเงาแห่งความเพียร" ทำจากสีของพันธุ์ไม้ที่ทรงปลูกในสถานที่ต่างๆ, "แข็งแรงจากข้างใน" วาดจากนมจิตรลดา ตัวอย่างการเริ่มต้น ทำงานโดยที่ไม่หวังสิ่งใด แต่กาลเวลากลับให้ผลตอบแทนเกินคุ้มค่า, "ขุนเขา" วาดจากสีของเมล็ดกาแฟ ทรงไม่ลดละต่อการแก้ปัญหาปลูกฝิ่น แม้จะพบว่าเมล็ดกาแฟที่มอบให้ปลูกทดแทน เหลือรอดเพียงต้นเดียวบนยอดเขาที่ห่างไกล ก็เสด็จไป, "ปัญหายากแก้ง่าย" วาดจากหญ้าแฝก ที่ช่วยแก้สารพัดปัญหา น้ำท่วม ดินถล่ม รักษาหน้าดิน

เมล็ดพันธุ์ของชาติ สะท้อนภูมิพลังแผ่นดิน

          นอกจากนี้ยังมีผลงาน "รสชาติของความสุข" วาดด้วยผลไม้เมืองหนาวต่างๆ จากโครงการหลวง ช่วยชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น, "เส้นทางเกลือ" วาดด้วยเกลือ ว่าด้วยพระอัจฉริยภาพการพลิกวิธีคิด ผสมไอโอดินลงในเกลือ ช่วยชาวอีสาน, "สัมผัส" วาดด้วยสีของผลส้ม พระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อผู้ป่วยโรคเรื้อน, "ภาพเพียร" ทำจากต้นข้าว ฟางข้าว เมล็ดข้าว แนวคิดจากพระราชดำรัส ว่าข้าวต้องปลูก อีกยี่สิบปี ประชากรแปดสิบล้านคน จะได้ไม่อดอยาก อย่างน้อยก็มีข้าวกิน, "ค่าของแกลบ" วาดจากแกลบเผา เปลือกข้าวไร้ค่า นำมาเป็นพลังงานทดแทน ตัวอย่างการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของพระองค์ฯ และ พลังที่มองไม่เห็น วาดจากควันที่เกิดจากน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ประชาชนทั่วไป สามารถชื่นชมในพระอัจฉริยภาพ และแนวคิดของพระองค์ท่าน ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในผลงานสร้างสรรค์ได้ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม–16 พฤษภาคม นี้ สามารถเข้าชมฟรี ณ ลานกิจกรรม อาคารสินธร ทาวเวอร์ ถนนวิทยุ

 


เปิดอ่าน