จริงหรือไม่? หยุดหายใจขณะหลับเกิดขึ้นกับคนอ้วน

ดูแลสุขภาพ : จริงหรือไม่? หยุดหายใจขณะหลับเกิดขึ้นกับคนอ้วน

 


               ภาวะการนอนไม่หลับหรือการนอนไม่เพียงพอ ขณะที่คุณหลับเกิดการนอนกรนชนิดหยุดหายใจด้วย เป็นผลให้มีอาการง่วงนอนผิดปกติตอนกลางวัน หรือมีปวดหัวตอนเช้าตื่นนอน การนอนผิดปกติอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ได้หลายชนิด รวมทั้งโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต ดังนั้น จึงควรได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ หู คอ จมูก หรือด้านระบบประสาท
               นพ.วิทยา ซื่อสัตย์ กล่าวไว้ว่า ผู้ที่มีปัญหาการนอนกรนนั้นเกิดจากการที่ขณะหลับมีการสั่นสะเทือนของลิ้นไก่หรือเพดานอ่อนที่แรงมากกว่าปกติ เนื่องจากคนที่มีลักษณะอ้วนหรือคนตัวใหญ่ตอนนอนกล้ามเนื้อส่วนนี้มีการหย่อนคล้อยลงมา ทำให้เกิดการปิดกั้นเส้นทางการหายใจ คนอ้วนจึงหายใจเอาอากาศเข้าสู่หลอดลมและปอดไม่ได้สะดวก
               จากการศึกษาในต่างประเทศพบว่า ผู้ชายนอนกรนมากกว่าผู้หญิง โดยพบว่าผู้ชายที่นอนกรน มีประมาณ 20-50% และมีปัญหาหยุดหายใจ จากทางเดินหายใจอุดตันขณะนอนหลับ มีประมาณ 25% ส่วนผู้หญิงที่นอนกรนมีประมาณ 10-20% และมีปัญหาหยุดหายใจประมาณ 10% แต่ถ้าศึกษาจำเพาะลงไปในกลุ่มอายุ 41-65 ปี พบว่าเพศชายมีอัตราการนอนกรนอยู่ที่ประมาณ 50% ในขณะที่เพศหญิง มีอัตราการนอนกรนจะเห็นว่าในผู้สูงอายุ จะมีผู้นอนกรนถึงเกือบครึ่งหนึ่งเลย
               นอกจากนี้จากการศึกษาเปรียบเทียบโรคนอนกรนในระหว่างคนฝรั่งกับคนเอเชีย ในกลุ่มที่มีน้ำหนักและส่วนสูงพอๆ กัน พบว่า คนเอเชียมีความรุนแรงของการนอนกรนมากกว่าฝรั่งอย่างชัดเจน สาเหตุเกิดจากลักษณะโครงสร้างของกระดูกโหนกแก้มแบน ประกอบกับมีคางที่เล็กและถอยไปด้านหลัง ทำให้ช่องทางเดินหายใจบริเวณลำคอของคนเอเชียแคบมาก เกิดการตีบแคบและอุดตันได้ง่ายขณะนอนหลับ ในเด็กไทยยังไม่มีการศึกษาถึงอุบัติการณ์ของโรคนอนกรน แต่คาดคะเนว่าน่าจะมีไม่น้อยทีเดียว
               อาการกรนและหยุดหายใจในขณะหลับพบได้ในทุกคน ทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยพบบ่อยในผู้ชายอ้วน คนที่มีอายุมากขึ้นมีความเสี่ยงมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยมักมีปัญหานอนกรนและความผิดปกติข้างต้นได้จากหลายสาเหตุ ดังนั้น การรักษาจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าว และพิจารณาการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป ผู้ป่วยสามารถรับการตรวจการนอนหลับ โดย Sleep Splint การตรวจวัดลมหายใจทางปากและจมูก ร่วมกับความสามารถของกล้ามเนื้อหน้าอกและท้องที่ใช้ในการหายใจ ในห้องพักผู้ป่วย ซึ่งศูนย์ตรวจการนอนหลับ พร้อมให้บริการทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน อุปกรณ์ครบครัน ในบรรยากาศที่เหมือนห้องนอนในบ้าน


คลินิกทันตกรรมวัชรพล

 

---------------

 

จริงหรือไม่? หยุดหายใจขณะหลับเกิดขึ้นกับคนอ้วน   

           จัดงาน - สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มูลนิธิโรคไต ร่วมกับ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศจัดกิจกรรมวันไตโลก (World Kidney Day) และจัดงานสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “อ้วนกลมระทมไต” ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคมนี้ ณ Atrium Zone ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชประสงค์ ภายในงานได้เกียรติจาก รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, นพ.อุดม อรุณรุ่งศรี ผู้อำนวยการแผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคไตวาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), พญ.สุขฤทัย เลขยานนท์ อายุรแพทย์โรคไตผู้แทนจากมูลนิธิโรคไต ฯลฯ


เปิดอ่าน