ทางเท้าหาย

ฟ้องด้วยภาพ : ทางเท้าหาย

 

               ทางเท้าตรง ถ.กาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองบางบัวทอง ทรุดโทรม เป็นหลุมเป็นบ่อ สกปรก เลอะเทอะ และป้ายต่างๆ กลายเป็นที่ขายของ จอดรถวางสิ่งของเกะกะบนทางเท้า สร้างความเดือดร้อน ทำให้การเดินเท้าของประชาชนอย่างเราช่างยากลำบากเหลือเกิน
               ชีวิตจะมีโอกาสได้เดินอย่างสบายอกสบายใจบนทางเท้าพื้นผิวดีๆ บ้างไหม ทำไมมีการปล่อยให้ค้าขาย นอกจากนั้นยังมีพวกชอบขับ และจอดรถยนต์บนทางเท้าที่มีผลให้ทรุดโทรมเร็วกว่ากำหนด

 

ธนพล


เปิดอ่าน