ไม่เคยแก้ปัญหาได้เลย

ฟ้องด้วยภาพ : ไม่เคยแก้ปัญหาได้เลย

 


               เป็นปัญหาโลกแตกเรื่องรถยนต์จอดขวางบังป้ายรถเมล์ ยึดเอาป้ายรถเมล์เป็นที่จอดรถ ทำให้รถเมล์เข้าไปจอดป้ายไม่ได้ อย่างตรง ถ.พิษณุโลก สองฝั่งมีรถยนต์ส่วนบุคลจอดรถยนต์เกะกะขวางทางเข้าออกป้ายรถเมล์
               เคยร้องเรียนไปหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้รับการไขอะไรเลย ผมอยากถามคุณตำรวจว่า จอดรถตรงนี้กีดขวางการจราจรหรือเปล่า รถยนต์จอดในสุดส่วนรถเมล์จอดออกไปอีก 1 เลน อย่างนี้กีดขวางทางจราจรหรือเปล่า

 

วสิน


เปิดอ่าน