‘เหรียญหลวงปู่ทวด’ วัดพะโคะ

หลัง‘สมเด็จโต-หลวงพ่อเงิน’

วัดพะโคะ (วัดพระราชประดิษฐาน) หมู่ ๖ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา ต้นกำเนิด “หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเจืด” สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๐๕๗ สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ สมัยกรุงศรีอยุธยา บริเวณวัดตั้งอยู่บนเขาพะโคะ โดยมีเจดีย์องค์ใหญ่เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นบนยอดเขา รวมทั้งสิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่ทวด เช่น อัฐบริขาร จีวร ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ ลูกแก้ววิเศษ ฯลฯ ปัจจุบันโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆ กรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว

   “สมเด็จเจ้าพะโคะ” หรือ “หลวงปู่ทวด” เป็นที่รู้จักของชาวไทยทุกภูมิภาคในฐานะพระศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิปาฏิหาริย์และอภิญญาแก่กล้าจนได้รับสมญาว่า “หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด” เป็นพระอริยสงฆ์ที่คนส่วนใหญ่ทั่วประเทศให้ความเคารพศรัทธานับถือกันมาก รวมถึงชาวจีน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ให้ความเลื่อมใสเคารพศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง โดยเดินทางมาขอพรหลวงปู่ทวดจนสัมฤทธิ์ผลสมปรารถนามาแล้วมากมาย

  ท่านพระครูปุญญาพิศาล เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ท่านเป็นพระนักพัฒนา ท่านมีจิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตา เอื้ออาทร ห่วงใยให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ทั้งใกล้และไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้สนับสนุนจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนมาโดยตลอด ท่านทำหน้าที่ในความรับผิดชอบต่างๆ อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ทั้งงานด้านการศึกษา การปกครอง ดูแลและพัฒนาเสนาสนะต่างๆ ภายในวัดให้เจริญรุ่งเรืองเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของสาธุชนอย่างสูง

   ขณะนี้ท่านพระครูปุญญาพิศาล เริ่มก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และอุบาสก อุบาสิกา ตลอดถึงชาวบ้านทั่วไป ผู้มีความสนใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อดับกิเลสแห่งทุกข์มุ่งสู่สุขอันไพบูลย์ คือ พระนิพพาน

  จึงขอเชิญสาธุชนทั้งหลายผู้มีศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาได้บำเพ็ญบารมีร่วมกันโดยร่วมทำบุญบูชาพระเครื่องหลวงปู่ทวด รุ่น “โตมั่นคง เงินมั่งคั่ง” เช่น ชุดกรรมการอุปถัมภ์เหรียญหลวงปู่ทวด, ชุดของขวัญอุปถัมภ์เหรียญหลวงปู่ทวด, เหรียญสมเด็จเจ้าพะโคะ, เหรียญเสมาซุ้มสิงห์มหาลาภ, เหรียญเลื่อนมหาชัยชนะหน้าแก่, เหรียญเลื่อนมหาชัยชนะหน้าหนุ่ม และเครื่องรางปลาเศรษฐี ฮก ลก ซิ่ว คู่บารมีเงินทอง เป็นต้น

  ครั้งประวัติศาสตร์ของผู้ที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสหลวงปู่ทวด สมเด็จโต และหลวงพ่อเงิน ไตรภาคีบารมี รวม ๓ บารมีอยู่ในพระเครื่องหลวงปู่ทวดองค์เดียวกัน

   วัตถุมงคลรุ่นนี้ได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษกมาแล้วหลายวาระ และล่าสุดได้ทำพิธีอธิษฐานจิตต่อหน้า “ลูกแก้ววิเศษของหลวงปู่ทวด” และอัญเชิญ “ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวด” ประทับเหนือวัตถุมงคลทั้งหมด โดยได้อัญเชิญหลวงปู่ทวดมาประทับในพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลและความศักดิ์สิทธิ์ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด

  อานิสงส์การสร้างอาคารปฏิบัติธรรมมีมากมาย เพราะผู้ให้ที่พักชื่อว่าให้ทุกสิ่ง เนื่องจากเมื่อมีที่พักแล้วอาหารและสิ่งอื่นๆ ย่อมจะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยที่พัก ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสรรเสริญการสร้างที่พักอาศัยเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมว่าเป็นทานอันเลิศ โดยมีพุทธดำรัสตรัสเอาไว้ว่า “แม้ถวายทานแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าถวายสังฆทานครั้งเดียว แม้การถวายสังฆทาน ๑๐๐ ครั้ง ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการถวายวิหารทานครั้งเดียว” การถวายวิหารทาน หรือสถานปฏิบัติธรรม จึงนับว่ามีอานิสงส์สูงมาก

  ศรัทธาสาธุชนผู้ประสงค์จะร่วมสร้างบารมีในครั้งนี้สามารถบริจาคปัจจัยบูชาพระเครื่องหลวงปู่ทวด ได้ที่ท่านพระครูปุญญาพิศาล วัดพะโคะ หรือสอบถามโทร.๐๘-๑๘๖๗-๔๕๐๓, ๐๘-๙๗๘๔-๕๘๒๙, ๐๘-๙-๕๔๑-๔๖๐๕


เปิดอ่าน