พิธีบำเพ็ญกุศล ‘หลวงพ่อจรัญ’

พิธีบำเพ็ญกุศล ‘หลวงพ่อจรัญ’ ครบ ๑ ปีวันมรณภาพ ๒๕ ม.ค.นี้

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๔๗๑ อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓ ท่านมีชื่อเสียงในระดับประเทศจากการเป็นพระนักพัฒนา พระนักเทศน์ และพระวิปัสสนาจารย์

แนวทางการสืบทอดพระพุทธศาสนาของท่านเน้นหนักที่การสั่งสอนเรื่อง “กฎแห่งกรรม” โดยยกเหตุการณ์ที่ท่านประสบ นับเป็นกฎแห่งกรรมขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์อยู่เสมอ และเน้นการพัฒนาจิตใจคนด้วยการทำวิปัสสนากรรมฐานด้วยหลักสติปัฏฐาน ๔ แบบพองหนอ-ยุบหนอ

นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนหมั่นสวดมนต์ด้วยพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) เพื่อเป็นเครื่องเจริญสติอย่างแพร่หลายอีกด้วย

สมณศักดิ์ พ.ศ.๒๕๐๑ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงฐานานุศักดิ์ที่ พระครูปลัดจรัญ ฐิตธมฺโม ฐานานุกรมในพระราชาคณะชั้นสามัญ พระสุนทรธรรมประพุทธ (หล้า สีลวํโส) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.๒๕๑๑ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ในราชทินนามที่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ พระครูภาวนาวิสุทธิ์…ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยพระอารามหลวงชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามเดิมที่พระครูภาวนาวิสุทธิ์ และได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นตามลำดับ จนถึงเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๔ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพสิงหบุราจารย์ และพ.ศ.๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมสิงหบุราจารย์ ภาวนาปฏิภาณโกศล โสภณธรรมานุสิฐ พิพัฒน์กิจสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ สิริรวมอายุ ๘๗ ปี พรรษา ๖๗ โดยก่อนมรณภาพ ๑ วัน พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) และคณะศิษยานุศิษย์ ถวายปัจจัยสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช จำนวนเงิน ๕๐ ล้านบาท

 เมื่อท่านมรณภาพแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศโถ ฉัตรเบญจา พวงมาลาพระราชทาน แตร สังข์ ปี่ กลองชนะ ประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวง

  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เเละพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานพวงมาลา วางหน้าโกศศพ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) และทรงรับการบำเพ็ญกุศลไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ๗ วัน หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้พระสงฆ์เเละศิษยานุศิษย์ รับเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา ๑๐๐ วัน เวลา ๑๙.๐๐ น. ของทุกวัน ณ ศาลาสุธรรมภาวนา

ในวันพุธที่ ๒๕ มกราคมนี้ จะเป็นวันคล้ายวันมรณภาพครบรอบ ๑ ปี ทางวัดและคณะศิษยานุศิษย์จึงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่หลวงพ่อ โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในพิธี เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.เป็นต้นไป ในงานนี้มีโรงทานอาหาร เครื่องดื่ม รับประทานฟรี ตลอดงาน และมีของที่ระลึกแจกด้วย


เปิดอ่าน