ร่วมบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๔๔ ปี หลวงพ่อรักษ์

ร่วมบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๔๔ ปี หลวงพ่อรักษ์

      เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ ๘๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการลที่ ๙ วันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชการลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระครูปลัดสุวัฒนมงคลวรคุณ หรือ หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย” เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสวิปัสสนา เจ้าคณะตำบลลาดบัวหลวง/ประธานจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่ ๑๓ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสวิปัสสนา เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระในราชทินนามที่ “พระภาวนาธรรมาภิรักษ์”

ปัจจุบัน “หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย” มีลูกศิษย์จำนวนมาก พุทธศาสนิกชนต่างให้ความเคารพเลื่อมใสทั่วสารทิศ ด้วยความเคารพศรัทธาแห่งวัตถุมงคลและปฏิปทาคำสอนอันน่าเลื่อมใส จากวัตรปฏิบัติและความตั้งใจ คือ ท่านเป็นประธานจัดสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นครูบาอาจารย์สอนกรรมฐาน แห่งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๑๓ จึงกล่าวได้ว่า หลวงพ่อรักษ์ เป็นทั้งพระนักปฏิบัติ และพระนักพัฒนาอย่างแท้จริง มีคุณูปการต่อบวรพระพุทธศาสนาและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งรูปหนึ่ง และนอกจากนี้ท่านยังสร้างบุญ บำเพ็ญบารมีสั่งสมบารมีมุ่งสู่มรรคผลนิพพานเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในบวรพระพุทธศาสนา

งานที่หลวงพ่อรักษ์ตั้งใจทำมาโดยตลอดคือ งานด้านการเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ในรูปแบบของการปฏิบัติสมถะกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน โดยเริ่มทำมา ตั้งแต่เข้ามาอยู่วัดแห่งนี้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการปฏิบัติธรรมจัดขึ้นทุก วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ สุดท้ายของสิ้นเดือน ตลอดทั้งปี โดยมี หลวงพ่อรักษ์ เป็นอาจารย์สอนกรรมฐาน

หลวงพ่อรักษ์ มักพูดสั่งสอนลูกศิษย์ที่มาปฏิบัติธรรมเสมอๆ ว่า “ให้รางวัลกับชีวิตตามอัธยาศัย ไม่มีอะไรดีเกินธรรมะ คนเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมี บุญที่ทำบ่อยๆ นั่นแหละจะกลายเป็นบารมี ท่านทั้งหลายจะอยู่ในโลกนี้อย่างไร แบบทางโลกก็ไม่ช้ำ ทางธรรมก็ไม่ขุ่น อาทิตย์หนึ่งมี ๗ วัน ท่านทั้งหลายทำงานเลี้ยงครอบครัวไปเสีย ๖ วัน ส่วนอีกวันหนึ่งให้ทำบุญปฏิบัติธรรม”

สำหรับความคืบหน้าของการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนั้น หลวงพ่อรักษ์ บอกว่า มีความคืบหน้าตามลำดับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการก่อสร้างเสนาสนะ การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับเป็นสถานปฏิบัติธรรม ซึ่งทุกครั้งที่วัดจัดงานบุญไม่ว่าจะเป็นพิธีเป่ายันต์มหาบารมี ๓๐ ทัศ งานบุญหล่อพระ งานพุทธาภิเษกวัตถุมงคล เมื่อนิมนต์พระผู้ใหญ่มาเป็นประธานในพิธีก็จะให้ท่านปลูกต้นไม้เพื่อความเป็นสิริมคลแก่วัดและความร่มรื่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตามในวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ขอเชิญคณะศิษย์ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๔๔ ปี ผู้เข้าร่วมพิธีรับแจก เหรียญหลวงพ่อรักษ์ พิมพ์ปาดตาล “รุ่นมั่งมีศรีสุข” จัดสร้างเป็นที่ระลึกในพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๔๔ ปี จำนวน ๒,๕๕๙ เหรียญ


เปิดอ่าน