ทูลเกล้าฯถวายรางวัลนักแปลดีเด่นแด่‘สมเด็จพระเทพฯ’

ความรู้  :  29 มี.ค. 2558

คลื่นคนวรรณกรรม : สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ทูลเกล้าฯถวายรางวัลนักแปลดีเด่นแด่ ‘สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ’ : โดย...ก้อนหินริมทาง

 
              สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ถวาย รางวัลนักแปลดีเด่น แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับมอบรางวัลนักแปลและล่ามดีเด่น 12 ท่าน โดยในปี พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีพระราชานุญาตให้สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยถวาย "รางวัลสุรินทราชา" ในฐานะนักแปลดีเด่น โดยโปรดฯ ให้คณะกรรมการสมาคมฯ จะเข้าเฝ้าถวายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นับเป็นสิริมงคลแก่สมาคม และเหล่านักแปลทั้งผอง อย่างหาที่สุดมิได้
 
 
นอกจากนี้แล้ว ในปี 25588 นี้ สมาคมนักแปลและล่ามฯ จะประกาศยกย่องนักแปลและล่ามดีเด่น อีก 12 ท่าน คือ
 
              1. นายก้อง ฤทธิ์ดี 2. นายไกรวรรณ สีดาฟอง (ทราย ชยา, ผาติ เผ่าไท, วันยา อูน) 3.. รศ.ทองสุก เกตุโรจน์ 4. นายบัญชา สุวรรณานนท์ 5. รศ.ดร.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ 6. ศ. ดร.พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ 7. นายมนัส สิริปราชญา (วัชรินทร์ อำพัน, คันธา ศรีวิมล, ช่อมาลี) 8. รศ.ดร.สมจิต เอี่ยมศุภนิมิตร (คีรีบูน, กวินทิพย์) 9. นายเสน่ห์ สังข์สุข (มายา, เชน จรัสเวียง, แดนอรัญ แสงทอง) 10. ผศ.วันเพ็ญ บงกชสถิตย์ 11. นางอภิภา ผิวนวล (พามิลา) 12. ดร. สิริวรรณ จุฬากรณ์ (ในฐานะล่ามดีเด่น)
 
              สำหรับงานพิธีมอบรางวัลนั้น สมาคมจะจัดพิธีประกาศยกย่องและมอบ "รางวัลสุรินทราชา" แด่นักแปลและล่ามดีเด่น  12 ท่าน ในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558  ซึ่งเป็น "วันนักแปลและล่าม" ที่ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เทเวศร์
 
              กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจัดแถลงข่าว“การประชุมวรรณกรรมและวัฒนธรรมอาเซียนและเอเชีย”ในโครงการสื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน ในวันพุธที่ 8 เม.ย. เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญดังนี้... 10.00  น.นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงนโยบายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียนและเอเชีย...- อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมวรรณกรรมและวัฒนธรรมอาเซียนและเอเชีย...ประภัสสร  เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ กล่าวถึงแนวคิดและรูปแบบการประชุมวรรณกรรมและวัฒนธรรมอาเซียนและเอเชีย...นายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต ผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายวัฒนธรรมในจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินงานฯ
 
              สำหรับงาน“การประชุมวรรณกรรมและวัฒนธรรมอาเซียนและเอเชีย”ASEAN& Asian Conference on Literature & Culture (AACLC) นั้น จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-26 เม.ย. ที่ จ.ภูเก็ต โดยร่วมมือกับสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จะมีคณะนักเขียนจากประเทศอาเซียน ประเทศเอเชียใต้ และจีน(ไต้หวัน)รวม 16 ประเทศ (ประเทศ ละ 2คน รวม 32 คน เดินทางมาร่วมงานนี้...ส่วนนักเขียนไทยและนักวิชาการก็มีเช่น เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ประภัสสร เสวิกุล, อัศศิริ ธรรมโชติ, สถาพร ศรีสัจจัง, ชมัยภร แสงกระจ่าง, อดุล จันทรศักดิ์, ตรีศิลป์ บุญขจร, รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ฯลฯ นอกจากนี้แล้วยังมีนักเขียนในท้องถิ่นภูเก็ตอีกหลายคนด้วยกัน....สำหรับหัวข้อแลกเปลี่ยนความคิดกับนักนักเขียนประเทศต่างๆ ล้วนแล้วแต่น่าสนใจทั้งสิ้น
 
              สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญร่วมงานเสวนา “๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักประพันธ์” และ “๑๐๐ ปีชาตกาล แก้ว อัจฉริยะกุล  อัจฉริยะคีตกวี” วันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค. เวลา 09.30-17.00 น. ณ ห้องมีตติ้งรูม 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43  เสวนา “๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักประพันธ์” โดย ศ. ดร. รื่นฤทัย  สัจจพันธุ์,นรีภพ  สวัสดิรักษ์, อาริยา  สินธุ  ดำเนินรายการ โดย ดร.เพชรยุพา  บูรณ์สิริจรุงรัฐ 13.30 น. เสวนา “๑๐๐ ปีชาตกาล แก้ว อัจฉริยะกุล  อัจฉริยะคีตกวี”  โดย ร.ต.สุเทพ วงศ์กำแหง, ชมัยภร  แสงกระจ่าง, โฉมฉาย อรุณฉาน, บูรพา  อารัมภีร ดำเนินรายการ โดย จรูญพร ปรปักษ์ประลัย  และฟังเพลงผลงานการประพันธ์ของ ครูแก้ว อัจฉริยะกุล โดย ร.ต.สุเทพ วงศ์กำแหง และ โฉมฉาย อรุณฉาน
 
              "แจ่มใส” จัดเต็มใน “งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43” จับมือ ‘GMM TV’ เปิดตัวซีรีส์ Ugly ducking รักนะเป็ดโง่ จากนิยายสุดฮิตของแจ่มใส กลายเป็นเรื่องราวน่ารักชวนฟินจิกหมอนบนจอโทรทัศน์ พบกับนักเขียนเจ้าของเรื่อง may112, มิลค์พลัส, เจ้าปลาน้อย และ แสตมป์เบอรี่ และทีมนักแสดง อาทิ พุฒ พุฒิชัย วันเสาร์ที่ 4 เม.ย. เวลา 15.00-16.00 น. ณ เวทีเอเทรียม....ส่วนวันอาทิตย์ที่ 5 เม.ย. เวลา 10.00- 12.00 ณ Meeting room 2จัดเปิดตัวนิยายชุด ‘Charming Triplets หล่อร้ายยกกำลังสาม’ ผลงานคุณภาพแห่งปีของ ‘อัญชรีย์’  เรื่องราวความรักของ 3 หนุ่มแฝดสุดฮอต ที่ทั้งหล่อ รวย และร้าย ที่พร้อมจะกระชากใจสาวๆ ให้ต้องสยบกับเสน่ห์ของพวกเค้า เปิดให้ทุกหัวใจได้สัมผัสกับเสน่ห์ของทั้ง 3 หนุ่ม
 
              ยกโขยงมาจากประชาชื่น...สำนักพิมพ์มติชน จัดกิจกรรมเสวนา น่าสนใจ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43 หลายรายการ เช่น  วันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค. เวลา 15.00-16.00 น. เวทีเอเทรียม หัวข้อ “My Brief History ประวัติย่อของตัวผม” วิทยากร รศ.ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย, ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ผู้ดำเนินรายการ ดร.สุรเชษฐ์ หลิมกำเนิด วันพุธที่ 1 เม.ย. เวลา 11.00-12.00 น. เวทีเอเทรียม หัวข้อ “นายทองมหาดเล็ก จากสามัญชนสู่นักปกครองสมัย ร.6” วิทยากร ศ.(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ ผู้ดำเนินรายการ ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ วันพฤหัสที่ 2 เม.ย. เวลา 15.00-16.00 น. เวทีเอเทรียม หัวข้อ “ทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับอินเตอร์สเตลลาร์” วิทยากร ดร.อรรถกฤต ฉัตรภูติ ผู้ดำเนินรายการ ดร.สุรเชษฐ์ หลิมกำเนิด
 
 
 
 
 


เปิดอ่าน