หนังสือ'ปฏิรูปประเทศไทย'ให้ได้ผลจริง

ความรู้  :  22 ธ.ค. 2556

อมหมึกเคี้ยวกระดาษ : หนังสือ ปฏิรูปประเทศไทย ให้ได้ผลจริง : nanthaphorn@nationgroup.com

 
                       ท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ร้อนระอุและเสียงนกหวีดปรี๊ดดด อยู่ตอนนี้ ได้มีโอกาสไปร่วมงานเสวนาดีๆ ที่มีข้อเสนอและบทสรุปที่น่าสนใจ จึงขอนำมาเล่าสู่แบ่งปัน งานนี้มีชื่อว่า “พลังภาคประชาชน ทางออกประเทศไทย ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” จัดขึ้นที่หอประชุมพุทธคยา อาคารอมรินทร์ พลาซ่า ที่ผ่านมา
 
                       มีตัวแทนจากองค์กรต่างๆ ประกอบด้วย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการสถาบันออกแบบประเทศไทย  ดร.มานะ นิมิตรมงคล ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่มาร่วมระดมความคิด พลิกฟื้นประเทศ โดยมี ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ดำเนินรายการ
 
                       แต่ละท่านก็มีมุมมองเด็ดๆ มากมาย ซึ่งโดยรวมๆ สิ่งที่ทุกคนเห็นสอดคล้องกันก็คือ ถึงเวลาแล้วแหละที่ประเทศไทยต้องมีการผ่าตัดครั้งใหญ่ ต้องปฏิรูปโครงสร้างในด้านต่างๆ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคม ด้วยการพลิกฐานอำนาจเบ็ดเสร็จของรัฐบาลกลาง ให้กระจายสู่ชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น เพื่อผล ประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง 
 
                       ซึ่งก็เป็นไปตามแนวทาง “ประชาธิปไตยแบบมีส่วนรวม” ที่ “นพ.อำพล จินดาวัฒนะ” ได้อธิบายขยายความว่า 
 
                       “ประชาธิปไตยไม่ได้มีแค่การเลือกตั้ง ที่เลือกแล้วก็มอบอำนาจให้ผู้แทนไปออกกฎหมาย บริหารประเทศเอาตามใจชอบ แต่อำนาจอธิปไตยยังคงเป็นของประชาชนอยู่เสมอ ทุกคนมีสิทธิ์และหน้าที่ในการร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อพัฒนาบ้านเมืองไปในทิศทางที่ควรจะเป็น จึงต้องสร้างระบบกลไกใหม่เพื่อให้ประชาชนทุกระดับเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ทั้งในด้านกำหนดนโยบาย การตรวจสอบอำนาจรัฐ เพื่อป้องกันมิให้อำนาจการบริหารจัดการรวมศูนย์อยู่ที่รัฐบาลมากเกินไป พร้อมกับเปิดพื้นที่สาธารณะให้มากและหลากหลายที่สุดเพื่อให้พลังพลเมืองอิสระได้เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติไร้ขีดจำกัด” 
 
                       นอกจากข้อเสนอดีๆ บนเวทีแล้ว “ศิรินา ปวโรฬารวิทยา” ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ร่วมงาน) ได้แสดงความเห็นถึงประชาธิปไตยแบบมีส่วนรวมว่า “เป็นแนวทางที่ต้องมีการผลักดันอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างกฎกติกาให้ประเทศชาติมีความสุข ไม่ใช่กฎกติกาเพื่อผู้หนึ่งผู้ใด แต่เพื่อประชาชนทุกคน” 
 
                       ดังนั้นแนวทาง “ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” จึงไม่ใช่แค่การหาทางออก ผ่าทางตัน ในยามที่บ้านเมืองประสบกับวิกฤติ แต่ยังเป็นหนทางที่ทำให้ประเทศเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และนี่แหละถือว่าเป็นการปฏิรูปที่แท้จริง
 
                       สำหรับเราคนไทยในยามนี้ การเมืองคือลมหายใจหนึ่งชีวิต วันนี้การเมืองดีมีความถูกต้อง เราสร้างเกราะป้องกัน เราสร้างรั้วมั่นคง ลูกหลานเราจะได้อยู่รอดปลอดภัย เหนื่อยวันนี้เพราะความมั่นคงของประเทศในวันหน้า เพราะฉะนั้น อย่าแปลกใจเลยถ้าจะมีประชาชนชนมากมายยอมตากแดดกรำฝนทนหนาวนอนบนถนนเดินทนอารยะขัดขืนเพื่อแสงสีทองส่องประเทศไทยให้ลูกหลาน
 
                       ท้ายสุดนี้ ทางคอลัมน์..ก็มีหนังสือ “ปฏิรูปประเทศไทย ให้ได้ผลจริง” ของ “ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี” อ่านเข้าใจง่ายและสนุก มาแจกให้ผู้ที่สนใจ ไม่มีกติกา แค่เขียนจดหมายแจ้งชื่อที่อยู่เพื่อขอรับหนังสือเล่มนี้ ได้ที่ สำนักประสานงานพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.)ชั้น 4 อาคาร 10 ชั้น สถาบันบำราศนราดูร ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี หรือโทรสอบถาม. 0-2965-9531-3 
 
                       แจกฟรี ไม่มีกติกา ก็รอรับหนังสือเล่มนี้ไปอ่านกันได้เลย รับรองคราวนี้ตอบคำถาม ตามซักค้าน เข้มความเข้าใจในการปฏิรูป..แบบถ่องแท้แจ่มกระจ่างอย่างแน่นอน 
 
 
 
 
--------------------------
 
(อมหมึกเคี้ยวกระดาษ : หนังสือ ปฏิรูปประเทศไทย ให้ได้ผลจริง : nanthaphorn@nationgroup.com)
 
 
 
 
 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน