ย้อนรอยชนวนไล่'ผอ.อัสสัมชัญบางรัก'

ความรู้  :  29 ม.ค. 2556

ย้อนรอยชนวนไล่'ผอ.อัสสัมชัญบางรัก' : สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org

                ที่มาของความขัดแย้งใน ร.ร.อัสสัมชัญ จนนำมาสู่การนัดแต่งดำชุมนุมประท้วง กระทั่ง "ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ" ผอ.ร.ร.อัสสัมชัญ ต้องสั่งเปิดโรงเรียนหนี เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา กระทั่งเหตุการณ์ลุกลามบานปลาย จนเป็นที่สนใจของสาธารณชน เท่าที่ “สำนักข่าวอิศรา” (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า มีต้นสายปลายเหตุหลักๆ อยู่ 3 ประการ

               
 1.การตัดค่าครองชีพและไม่ขึ้นเงินเดือนครู

                    สื่อสิ่งพิมพ์ในเครือเนชั่น ทั้ง นสพ.กรุงเทพธุรกิจ และ นสพ.คมชัดลึก เป็นสื่อกระแสหลักเจ้าแรกๆ ที่รายงานข่าวดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยอ้างคำให้สัมภาษณ์ของ “นายเกื้อ วงศ์บุญสิน” นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ร.ร.อัสสัมชัญ ที่ระบุว่า ภราดาอานันท์ไม่ยอมขึ้นเงินเดือนให้ครู ทั้งๆ ที่มี ประกาศมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยที่ 1/2555 เรื่องเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการปรับฐานเงินเดือนบุคลาการทางการศึกษา

                    ที่ให้ ร.ร.ในเครือเซนต์คาเบรีบล ปรับฐานเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษา โดย ป.ตรี ให้ได้รับเงินอัตราเดือนละ 11,680 บาท ป.โท ให้ได้รับเงินอัตราเดือนละ 15,300 บาท ป.เอก ให้ได้รับเงินอัตราเดือนละ 19,000 บาท ส่วนคุณวุฒิอื่นๆ ให้แต่ละ ร.ร.กำหนดอัตราเงินเดือนตามเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของแต่ละ ร.ร.

                    โดยบุคลาการทางการศึกษาที่ได้รับเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท ให้จัดให้มีการค่าครองชีพเพิ่มเติมให้ได้เดือนละ 15,000 บาท

                    นอกจากนี้ บุคลากรทางการศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพครู ให้ได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ 500-1,000 บาท

                    ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2555 แต่ ร.ร.ในเครือฯแห่งใดยังไม่มีความพร้อม ให้ทยอยจ่ายเพิ่มค่าครองชีพตามอัตราและช่วงเวลาที่ ร.ร.กำหนดได้ แต่จะต้องดำเนินการปรับเพิ่มเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาให้ได้เดือนละ 15,000 บาท ไม่ช้ากว่าวันที่ 1 ม.ค.2557

                    นายเกื้อ กล่าว่า แต่ ร.ร.อัสสัมชัญ กลับไม่ปฎิบัติตามประกาศมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยที่ 1/2555 โดยภราดาอานันท์อ้างว่า เนื่องจาก “ครู” ไม่ถือเป็น “บุคลากรทางการศึกษา” โดยอ้างถึงนิยามใน พรบ.การศึกษาเอกชน พ.ศ.2556 มาตรา 4 ที่ได้กำหนดนิยามครูกับบุคลาการทางการศึกษาไว้เป็นคนละคน

                    นอกจากนี้ยังมีคำสั่งตัดค่าครองชีพที่เคยได้รับคนละ 1,500-2,000 บาท

                    ส่วนการขอให้ครูบางส่วนเซ็นใบลาออกไว้ล่วงหน้า นายเกื้อ ก็ยอมรับว่า มีอยู่จริง และเป็นเหตุที่ทำให้ครู ร.ร.อัสสัมชัญบางส่วนแต่งชุดดำประท้วง กลายเป็นคลื่นใต้น้ำในโรงเรียน ตั้งแต่เดือน ธ.ค.2555 เป็นต้นมา

 

2.การยุบรวม ร.ร.อัสสัมชัญ แผนกประถมและแผนกมัธยม

                    เดิม ร.ร.อัสสัมชัญตั้งอยู่ที่บางรักเพียงแต่เดียว เป็นที่มาของชื่อ “รร.อัสสัมชัญ บางรัก” แต่ด้วยจำนวนเด็กนักเรียนที่มากขึ้น ทำให้มีการแบ่งเป็น ร.ร.อัสสัมชัญ แผนกมัธยม ตั้งอยู่ที่บางรักที่เดิม และ ร.ร.อัสสัมชัญ แผนกประถม ตั้งอยู่ในซอยเซ็นต์หลุยส์ โดยปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนกว่า 5 พันคน และครูกว่า 500 คน

                    แต่ก็มีกระแสว่าข่าวว่า จะมีการยุบทั้ง 2 ฝ่ายกลับมารวมกันอีกครั้ง เพื่อจะนำที่เหลือไปขาย และอาจมีการย้ายนักเรียนบางส่วนไปที่ ร.ร.อัสสัมชัญ พระรามสอง !

                    ต่อเรื่องนี้ แม้ “ภราดาอานันท์” จะเคยเรียกประชุมนักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย ของ ร.ร.อัสสัมชัญ ในวันที่ 7 ม.ค.2556 เพื่อยืนยันว่า ไม่มีแนวคิดที่จะยุบรวม ร.ร.อัสสัมชัญทั้ง 2 ฝ่ายแต่อย่างใด

                    แต่สมาคมผู้ปกครองและครู ร.ร.อัสสัมชัญ ก็นัดประชุมในวันที่ 17 ม.ค.2556 เพื่อทวงถามคำตอบในเรื่องนี้อย่างเป็นทางการจากผู้บริหาร ร.ร.อัสสัมชัญ

                    อย่างไรก็ตาม เพียง 1 วันก่อนหน้าการประชุมของสมาคมผู้ปกครองฯ "ภราดาศิริชัย ฟอนเซกา" ประธานมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ภราดาอานันท์ ได้ออกมาแถลงข่าวต่อหน้าครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยภราดาศิริชัย กล่าวว่า ยืนยันว่าผู้บริหารทุกคนไม่เคยคิดจะขายโรงเรียน ยุบโรงเรียน โอนกิจการ โอนใบอนุญาตไปให้บุคคลใดกลุ่มคณะบุคคลใด หรือหน่วยงานใดของรัฐเลย

                    “ที่ดินที่ตั้ง ร.ร.อัสสัมชัญทั้ง 2 แห่ง เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของมิสซังโรมันคาทอกลิก แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ที่อนุญาตให้ใช้ที่ดินในการจัดตั้ง ร.ร.เพื่อจัดการศึกษา ดังนั้นมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ ไม่อยากละทิ้งปณิธานภารกิจให้การศึกษา อบรมเยาวชน โดยเฉพาะการกำหนดเป็นโรงเรียนแห่งแรกของมูลนิธิได้”

                    ส่วนเรื่องการบีบบังคับให้ครูเซ็นใบลาออก ประธานมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง พร้อมยืนยันว่า ร.ร.อัสสัมชัญให้สวัสดิการกับครูทุกคนเป็นอย่างดี โดยไม่มีใครได้รับเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท

                    อย่างไรก็ตาม คำชี้แจงดังกล่าว ศิษย์เก่าและครู รร.อัสสัมชัญบางคน ยังเห็นว่า เป็นคำชี้แจงลอยๆ อยากจะเห็นคำชี้แจงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายบริหาร

                    จึงมีการนัดหมายรวมตัวกันยื่นหนังสือต่อ ผอ.รร.อัสสัมชัญเพื่อขอคำตอบที่ชัดเจนเรื่องการควบรวมโรงเรียน และขอให้ยกเลิกคำสั่งตัดค่าครองชีพและปรับฐานเงินเดือนครู

               
3.การบริหารงานของ “ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ”

                    แฟนเพจของกลุ่ม “กู้อัสสัมชัญ” กำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ม.ค.2556 จากฝีมือของศิษย์เก่า ร.ร.อัสสัมชัญ โดยให้เหตุผลว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญได้ถูกทำร้ายมาจนมากเกินพอแล้ว พวกเรายอมให้โรงเรียนต้องเสียชื่อเสียงจากที่คนภายนอกรับรู้ แต่จะไม่ยอมให้ ภ.อานันท์ทำร้ายอัสสัมชัญอีกต่อไป”

                    ความเคลื่อนไหวของแฟนเพจดังกล่าวจึงเน้นไปที่การกดดันให้ภราดาอานันท์ก้าวลงจากตำแหน่ง “ผอ.ร.ร.อัสสัมชัญ” โดยมีการนำพฤติกรรมในอดีตสมัยยังเป็น ผอ.ร.ร.อัสสัมชัญ ธนบุรี รวมถึงคดีความต่างๆ มาเปิดเผย

                    นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องโครงการก่อสร้าง ร.ร.อัสสัมชัญ พระรามสอง มูลค่า 2,500 ล้านบาท ที่ “ภราดาอานันท์” เป็นผู้ริเริ่ม และมีการนำเงินจาก ร.ร.อัสสัมชัญไปอุดหนุน

                    โดยทางกลุ่ม “กู้อัสสัมชัญ” ได้นัดหมายศิษย์เก่าและครูแต่งชุดดำประท้วงพร้อมยื่นข้อเรียกร้องต่อภราดาอานันท์ ในวันที่ 25 ม.ค. เวลา 10.30 น. ที่หน้า ร.ร.อัสสัมชัญ โดย 1 ในข้อเรียกร้องที่สำคัญได้แก่ “ให้ภราดาอานันท์ลาออกจากการเป็น ผอ.ร.ร.อัสสัมชัญ” !

                    ก่อนที่เรื่องทุกอย่างจะลุกลามบานปลาย เมื่อภราดาอานันท์ออกประกาศปิดเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 25 ม.ค.-1 ก.พ. โดยให้เหตุผลว่า “เนื่องจากมีกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีต่อโรงเรียน วางแผนและนัดหมายกันจะเข้ามาก่อความวุ่นวายภายในบริเวณโรงเรียนจนถึงขั้นที่โรงเรียนไม่สามารถดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนได้ ตลอดจนความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สินของสถาบัน”

                    ซึ่งประกาศปิดโรงเรียนดังกล่าว ทำให้เหตุการณ์ลุกลามบานปลาย สาธารณชนต่างพุ่งเป้ามาสนใจความขัดแย้งใน ร.ร.อัสสัมชัญ เพราะวันดังกล่าวตรงกับวันปัจฉิมนิเทศของนักเรียน ม.ปลาย ร.ร.อัสสัมชัญพอดี การปิดเรียนยาวดังกล่าวจึงกระทบต่อการสอบโอเน็ตของนักเรียน ม.ปลาย ร.ร.อัสสัมชัญ ที่จะมีขึ้นในช่วงต้นเดือน ก.พ.นี้

                    เป็นเหตุให้ “พงศ์เทพ เทพกาญจนา” รมว.ศึกษาธิการ ต้องยื่นมือเข้ามาแก้ไขปัญหา โดยสั่งให้ ร.ร.อัสสัมชัญ ต้องกลับมาเปิดตามปกติในวันจันทร์ที่ 28 ม.ค.นี้

                    ขณะที่คณะภราดาจากเครือเซนต์คาเบรียลต้องเรียกตัวแทนครู ศิษย์เก่าและผู้ปกครอง ร.ร.อัสสัมชัญ มาพูดคุยหาข้อยุติในวันจันทร์ที่ 28 ม.ค. และได้รับคำขาดให้ปฏิบัติตามข้อเสนอทั้ง 6 ข้อ ในทันที !

 

โดยข้อเสนอดังกล่าวประกอบด้วย

                    1.ให้ภราดาอานันท์ลาออกจาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญโดยทันที

                    2.ให้แต่งตั้งภราดารที่เคยเป็นอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญมาก่อนเป็นอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ

                    3.ให้แก้ไขวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โดยให้มีตัวแทนผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและครูมากกว่ากึ่งหนึ่ง

                    4.ให้เอาเงินโรงเรียนอัสสัมชัญที่ใช้ไปกับการสร้างโครงการโรงเรียนอัสสัมชัญ พระราม 2 คืนมาเพราะเป็นคนละโรงเรียน

                    5.ให้ยกเลิกความคิดและการกระทำที่จะดำเนินการควบรวมโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมและมัธยม

                    และ 6.ให้ปรับฐานเงินเดือนบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญทุกคนตามประกาศที่ 1/2555 ของมูลนิธิเซ็นต์คาเบรียล ตั้งแต่เดือน พ.ค.2555 และให้มีผลไว้ตลอดไป

                    ที่สุด หลังการพิจารณานานหลายชั่วโมง คณะภราดาเครือเซนต์คาเบรียลจึงมีคำสั่งให้ภราดาอานันท์ยุติบทบาทในฐานะ ผอ.ร.ร.อัสสัมชัญ พร้อมกับตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง

                    ปิดฉากศึกใน “ร.ร.อัสสัมชัญบางรัก” ที่ยืดเยื้อข้ามสัปดาห์ !!!

......................................

(หมายเหตุ : ย้อนรอยชนวนไล่'ผอ.อัสสัมชัญบางรัก' : สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org)

 

........................................

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ปิด!'อัสสัมชัญบางรัก'หนีม็อบ'ครู-นร.' : http://www.komchadluek.net/detail/20130125/150206/ปิด!อัสสัมชัญบางรักหนีม็อบครูนร..html

- 'อัสสัมชัญ'เปิดปกติ28ม.ค.นี้ : http://www.komchadluek.net/detail/20130126/150338/อัสสัมชัญเปิดปกติ28ม.ค.นี้.html

- มหากาพย์'อัสสัมชัญ'ศึกวัดพลังภราดา-ศิษย์เก่า : http://www.komchadluek.net/detail/20130126/150290/มหากาพย์อัสสัมชัญ.html

- วิกฤติ'อัสสัมชัญ บางรัก'อุ้มชูครู...จริงหรือ? : โดย...ทีมการศึกษา : http://www.komchadluek.net/detail/20130123/150015/วิกฤติอัสสัมชัญบางรัก.html

- ยุติบทบาท!'ผอ.ร.ร.อัสสัมชัญ'แล้ว : http://www.komchadluek.net/detail/20130128/150473/ยุติบทบาท!ผอ.ร.ร.อัสสัมชัญแล้ว.html

 

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน