royal coronation
วันที่ 19 กันยายน 2562
คลิปเด็ด

รับรอง 8 ตำรับ น้ำมันกัญชา ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 - 11:59 น.

Shares :

รับรอง 8 ตำรับ น้ำมันกัญชา ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผยคณะกรรมการด้านการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา ได้ดำเนินการพิจารณาตำรับยาของหมอพื้นโดยผ่านความเห็นชอบ 8 ตำรับ มีตำรับน้ำมันกัญชาของ อ.เดชา รวมอยู่ด้วย

เมื่อวัน 12 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการด้านการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาและกระท่อมและการใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาและกระท่อมปรุงผสมอยู่ในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน ซึ่งมีการพิจารณาตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมเฉพาะรายของหมอพื้นบ้าน โดยหนึ่งในนั้นมีการพิจารณาน้ำมันกัญชาสูตรของนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งวันที่ 10 มิถุนายน มีการหารือนอกรอบถึงเรื่องการปรับปรุงสูตรนพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การพิจารณาตำรับยาแผนไทยของหมอพื้นบ้านที่มีส่วนผสมของกัญชา มีการยื่นขอรับการพิจารณาทั้งสิ้น 68 ตำรับ ทั้งนี้คณะกรรมการด้านการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา ได้ดำเนินการพิจารณาตำรับยาของหมอพื้นบ้านที่ส่งเข้ามาแล้ว 2 ครั้ง รวมจำนวนตำรับยาที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวพิจารณาทั้งสิ้น 9 ตำรับ ผ่านความเห็นชอบ 8 ตำรับ และไม่เข้าเกณฑ์ 1 ตำรับ โดย 8 ตำรับที่ผ่านความเห็นชอบ มีตำรับน้ำมันกัญชาของนายเดชารวมอยู่ด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการจะรายงานเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการการนำกัญชาและกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบจะเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ